Moduł alertów (ostrzeżenia dyspozytorskie) Warehouse Management

Informatyczny system magazynowy zaprojektowany z myślą o efektywnej i sprawnej pracy każdego magazynu. Jeden z najczęściej wdrażanych systemów
WMS w Polsce.

Funkcjonalność Moduły systemowe

˅
Wróć

Moduł alertów (ostrzeżenia dyspozytorskie)

 

 

  • Moduł alertów jest to moduł systemu logifact® WMS służący do permanentnego monitorowania wybranych procesów magazynowych i natychmiastowego powiadamiania dyspozytora lub kierownika odpowiedniego szczebla o wystąpieniu niepożądanej sytuacji w magazynie.
  • Działanie modułu opiera się na systemie programowalnych alertów. Moduł zawiera alerty standardowe. Pozostałe potrzebne alerty mogą być konfigurowane przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego lub samodzielnie przez Zamawiającego
    (w tym wypadku Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działanie i ewentualne skutki działania alertu).
  • Alerty są wyświetlane na ekranie komputera oraz wysyłane pod wskazany adres e-mail.

 

Przykład:

Jako warunek uruchomienia alertu zdefiniowano „Ilość list inwentaryzacyjnych oczekujących na wykonanie”. Jako parametr graniczny uruchomienia alertu określono wartość „>10”.

Powyższe oznacza, że w przypadku wygenerowania przez WMS 11-ej listy inwentaryzacyjnej, moduł uruchomi alert o odpowiedniej treści i prześle do wskazanego adresata.

Moduł wymaga każdorazowego zdefiniowania i zaimplementowania w systemie zarządzania magazynem.