Podstawowe założenia i strategie magazynowe Warehouse Management

Informatyczny system magazynowy zaprojektowany z myślą o efektywnej i sprawnej pracy każdego magazynu. Jeden z najczęściej wdrażanych systemów
WMS w Polsce.

 

 

W systemie WMS, magazyny logiczne mogą zostać rozszerzone zgodnie z wymogami Klienta.