Automatyka magazynowa – nieodzowny standard czy melodia przyszłości?

29.06.2022

 

Z jednej strony dynamiczny rozwój nowych technologii, z drugiej boom na e-commerce, z trzeciej konieczność optymalizacji kosztów pracy magazynu i poradzenia sobie z brakiem rąk do pracy– to główne powody, dla których urządzenia automatyki magazynowej to dziś nieodzowny standard.

 

Bez nich realizacja przepływów o takich wolumenach, jakie obsługują duże magazyny, nie byłoby w ogóle wykonalne. Zautomatyzowany magazyn to nie melodia odległej przyszłości, a nieunikniona i konieczna teraźniejszość – zauważa:

 

 

Adrian Borek

kierownik projektu z działu wdrożeń

 w Logifact-Systems

Jak zostało powiedziane we wstępie, znaczenie automatyki magazynowej w znacznej części wynika – z postępującego boomu na e-commerce. Z perspektywy branży logistyki magazynowej jest to bardzo wymagający sektor, charakteryzujący się dużym rozdrobnieniem zleceń wysyłki czy bieżącą koniecznością obsługi zwrotów.

Co niesłychanie ważne – w przypadku e-commerce wolumeny sprzedażowe są zmienne dla różnych okresów w ciągu roku, a to oznacza, że logistyka musi być na bieżąco korygowana i dostosowywana, by obsługiwać wszystkie zlecenia na możliwie jak najwyższym poziomie produktywności. Drugim czynnikiem jest szeroko rozumiany rozwój nowych technologii. Nierzadko ich wykorzystanie stanowi o przewadze konkurencyjnej i pozwala na reagowanie na coraz wyższe wymagania branży.


Innym powodem decydującym o rosnącej roli automatyzacji są rosnące koszty pracy oraz całej infrastruktury magazynowej. Pracownicy „manualnych” magazynów muszą wykonywać wiele rutynowych i powtarzalnych czynności. Nierzadko magazyny zmagają się również z brakami personelu, które uniemożliwiają terminową realizację zamówień.


Nietrudno więc o wniosek, że wobec wszystkich powyższych wyzwań automatyka staje się rozsądnym – i wręcz nieodzownym – rozwiązaniem.

 

 • Automatyka magazynowa – korzyści

   

Automatyka magazynowa jest dziś wdrażana w prawie każdym obszarze działalności magazynu: w procesach transportu wewnętrznego, składowania, przyjęcia, wydania, kompletacji, kontroli czy pakowania. To z kolei oznacza, że poprawie ulega jakość wszystkich realizowanych procesów magazynowych – automatyzacja pozwala na eliminację błędów (a tym samym kosztów ich obsługi) wynikających z tzw. czynnika ludzkiego, przyspiesza realizację zadań i przede wszystkim zwiększa wydajność magazynu, a zatem przy tej samej liczbie pracowników magazyn może lepiej obsłużyć zwiększone przepływy towarowe.

 

Powyższe czynniki prowadzą w oczywisty sposób do redukcji kosztów jednostkowych (np. koszt kompletacji jednego zlecenia).

 

 • Automatyka magazynowa – dla kogo?

   

Postawmy sprawę jasno – bez urządzeń automatyki magazynowej nie można już sobie wyobrazić wielkiego magazynu, obsługującego ogromne wolumeny przepływów. Ich realizacja bez automatycznych rozwiązań nie byłaby możliwa do zrealizowania. To współczesny, nieodzowny standard. O ile jednak dla dużych magazynów i wielkich operatorów logistycznych automatyzacja jest wręcz obligatoryjna, o tyle w przypadku mniejszych firm, dysponujących mniejszymi magazynami i dopiero rozwijających się, popularność tego typu rozwiązań dopiero rośnie.

 

Kiedy wzrasta liczba realizowanych zamówień, koniecznością staje się w takim przedsiębiorstwie, w pierwszym rzędzie wdrożenie, systemu klasy WMS, pozwalającego na pełną kontrolę wszystkich procesów (w tym zautomatyzowanych) zachodzących w magazynie (szerzej o samym systemie WMS piszemy tutaj). Zwykle następnym krokiem w przypadku wdrożenia WMS jest rozszerzenie jego pracy o integrację właśnie z urządzeniami automatyki magazynowej (choć bywa, że wdrożenie systemu WMS od razu idzie w parze z wdrożeniem tych urządzeń).

 

W praktyce oznacza to, że wdrożenie automatyki magazynowej staje się nieuniknioną koniecznością i wynika to z racji rosnącej liczby realizowanych przepływów i procesów.

 

 • Urządzenia automatyki magazynowej

   

Kategoria urządzeń wchodzących w skład automatyki magazynowej jest naprawdę bardzo pojemna – zaczynając chociażby od wymienienia szeroko rozpowszechnionych układów przenośników (rolkowych i taśmowych) czy automatycznych systemów składowania dla palet i kartonów (układnice, shuttle, mini-load).

 

Za bezpośrednie sterowanie tymi urządzeniami odpowiadają tzw. sterowniki PLC. Pomiędzy sterownikami PLC a systemem WMS funkcjonuje „warstwa” pośrednia, czyli MFC (Material Flow Control). Zarządza ona zadaniami, otrzymanymi z WMS, jakie mają wykonywać poszczególne urządzenia automatyki, takimi np. jak: przepływem jednostek po przenośnikach czy wprowadzaniem i wyprowadzaniem jednostek magazynowych z/do automatycznych stref składowania.


Ujmując rzecz najogólniej WMS określa co i gdzie powinno zostać przemieszczone a MFC zarządza wykonaniem tego zadania przy wykorzystaniu PLC, np. WMS wydaje polecenie wyprowadzenia z automatycznego magazynu pojemników określonej ilości danego artykułu i przetransportowania go do wyznaczonego stanowiska kompletacji a MFC zarządza wyborem odpowiednich pojemników z tym artykułem ich automatycznym wyprowadzeniem ze strefy składowania i przemieszczeniem po przenośniku do określonego adresu. Oznacza to także, że system MFC pozwala na dokładne śledzenie ruchu każdej jednostki magazynowej (palet, pojemników czy kartonów).


Często w parze z przenośnikami czy automatycznymi magazynami idą różnego typu sortery służące do rozsortowania (na odpowiednie końcówki sortera) jednostek ładunkowych lub poszczególnych sztuk artykułów według przyjętych założeń. Jako przykład posłużyć może rozsortowanie skompletowanych kartonów na poszczególne trasy/wyjazdy czy też sortowanie pojedynczych sztuk towaru na zlecenia kompletacji.


Do kolejnych istotnych rozwiązań automatyki możemy zaliczyć regały windowe, regały karuzelowe, specjalistyczne wózki autonomiczne różnego typu znane jako AGV, automaty do kompletacji i pakowania czy paletyzatory/depaletyzatory.

 

Ważne są również takie urządzenia i systemy, wspierające rozwiązania automatyczne, jak: wagi, automaty do składania i zamykania kartonów, aplikatory etykiet, urządzenia pomiarowe czy systemy put-to-light, pick-to-light i podobne.

 

Zastosowanie każdego z powyżej wspomnianych systemów/narzędzi może odciążyć pracowników magazynowych, a co za tym idzie – poprawić wydajność pracy magazynu, ograniczyć lub wręcz zredukować do zera ryzyko potencjalnych błędów i odsunąć personel od wykonywania powtarzalnych, prostych, rutynowych zadań.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane