System zarządzania magazynem a optymalizacja przestrzeni magazynowej.

09.05.2024

 

Wartość magazynu determinuje wiele różnych czynników – są nimi infrastruktura, personel magazynowy czy wreszcie składowane w tym magazynie towary. Wartością samą w sobie może być jednak również… przestrzeń magazynowa. To, jak zostanie zagospodarowana i jak będzie zarządzana, ma bezpośredni wpływ na sprawność i efektywność funkcjonowania magazynu, a w wielu przypadkach – również i całego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym artykule pochylimy się nad tym, w jaki sposób WMS może sprzyjać optymalizacji przestrzeni magazynowej mówi – Paweł Klimczewski, Dyrektor ds. wdrożeń w Logifact -Systems.

 

 

 

 

Paweł Klimczewski

Dyrektor ds. wdrożeń

 w Logifact-Systems

 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że optymalne zarządzanie czasem i przestrzenią stanowi fundament efektywnej logistyki. Każde przedsiębiorstwo dąży do tego, by jego magazyn z jednej strony działał szybciej i wydajniej (czyli oszczędzał czas), a z drugiej – by maksymalnie wykorzystał potencjał drzemiący w samej przestrzeni magazynowej. Oba te czynniki – a więc czas i przestrzeń – mają niebagatelne znaczenie dla wydajności i konkurencyjności tak magazynu, jak i samego przedsiębiorstwa. Przyjrzyjmy się drugiemu z aspektów – czyli właśnie przestrzeni magazynowej.

 

Optymalizacja przestrzeni w magazynie – korzyści

 

Efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową przekłada się na wiele rozmaitych korzyści: redukcję kosztów wynikających z magazynowania, przyspieszenie kompletacji zamówień, minimalizację błędów i poprawę obsługi klienta. Umiejętne zarządzanie przestrzenią magazynową pozwala ponadto na bardziej przemyślane planowanie zasobów, a ponadto pomaga przedsiębiorstwu w dostosowywaniu się do zmian rynkowych, wynikających np. ze zmiennego popytu na określone towary. Im optymalniej zaplanowana jest przestrzeń, tym większa szansa na to, że procesy magazynowe będą realizowane szybciej i skuteczniej

 

 

 

 

 

Rola systemu WMS (Warehouse Management System) w optymalizacji przestrzeni

 

Trudno wyobrazić sobie organizację i optymalizację przestrzeni magazynowej i nie pomyśleć w tym kontekście o systemie WMS. Wśród licznych funkcjonalności systemu WMS znajdują się bowiem te związane z planowaniem i zarządzaniem. Magazynowy system informatyczny odgrywa niezwykle istotną rolę w tym aspekcie – robi to poprzez zarządzanie, monitorowanie i optymalizację wszystkich procesów w magazynie oraz nadzór nad stanami magazynowymi. System WMS pozwala na planowanie takiego rozmieszczenia towarów, które pozwala na łatwiejszy dostęp do produktu i zminimalizowanie czasu potrzebnego do ich zlokalizowania i pobrania przez pracownika magazynowego.

 

Co więcej, WMS pozwala na śledzenie rotacji towarów oraz ich ilości. Dane na ten temat mogą być pomocne do skonsolidowania produktów o podobnej charakterystyce w jednym obszarze magazynu. Im przestrzeń dokładniej zaplanowana, tym większa jest przepustowość magazynu, a co za tym idzie – zwiększa się efektywność logistyczna magazynu.

 

Magazynowy system informatyczny (system WMS) – klucz do zarządzania przepływem towarów i przestrzenią magazynową

 

Nie ulega wątpliwości, że umiejętne zaplanowanie przestrzeni z pomocą systemu WMS przynosi nie tylko oszczędności finansowe, ale również przekłada się na wyższą wydajność magazynu – redukcja błędów w procesie kompletacji zamówień, skrócenie czasu obsługi zamówień to tylko niektóre z przykładów. Warto więc spojrzeć na inwestycję w system WMS i optymalizację przestrzeni magazynowej jak na strategiczny krok, prowadzący do sukcesu zarówno magazynu, jak i całego przedsiębiorstwa.

 

 

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane