CASESTUDY

System WMS w magazynie firmy Kontri

Kontri Sp. z o.o. to lider e-commerce w swojej branży, działający na rynku polskim i zagranicznym od czerwca 2006 r. Firma specjalizuje się w sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, bielizny damskiej oraz dodatków i akcesoriów dla kobiet. W swojej ofercie posiada produkty ponad sześćdziesięciu renomowanych, polskich producentów wśród których są takie marki jak Vivisence, Ava, Gaia, Gatta, Gorsenia, Obsessive, Wolbar, Fiore, Axami, Babella, Gorteks, Julimex cz Italian Fashion.

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów firma połączyła prowadzenie sprzedaży w tradycyjnym modelu opartym o sklepy stacjonarne ze sprzedażą w kanale e-commerce. Produkty firmy dostępne są również na największych platformach sprzedażowych, takich jak eBay, Amazon oraz Allegro.

Wieloletnie doświadczenie w tej branży pozwoliło Kontri  na uzyskanie wielu wyróżnień, m.in. w Rankingu sklepów internetowych portalu Opineo.pl, Gazele Biznesu i e-Gazele Biznesu. Spółka otrzymała również europejski certyfikat Trusted Shops, przyznawany sklepom internetowym spełniającym surowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości sprzedaży oraz obsługi klienta.

Jesienią 2017 firma zakończyła budowę oraz przeniosła się do nowoczesnego Centrum Logistycznego Kontri. Budynek o powierzchnię 3234,8 m2 przystosowany został do dystrybucji towarów z różnych branż asortymentowych. Przyczynił się również do zwiększenia dostępnej powierzchni oraz wydajności gospodarki magazynowej.

W 2018 roku firma rozpoczęła całkowicie nową formę działalności, a do portfolio dołączyła nowa marka KiddyMoon, którą sygnowane są produkty dla dzieci. Uruchomienie nowoczesnego parku maszynowego oraz własnej szwalni pozwoliła na produkcję i sprzedaż wysokiej jakości suchych basenów dla dzieci oraz plastikowych piłeczek, które szybko zdobyły uznanie klientów na rynkach całej Europy.

Szybko rosnące wolumeny sprzedaży, rozpoczęcie nowych dziedzin działalności oraz ciągłe rozszerzanie portfolio produktów spowodowały, że dotychczas stosowany system informatyczny do zarządzania magazynem (ERP) nie nadążał za dynamicznym rozwojem firmy, stał się niewydolny zarówno pod względem wydajności jak i funkcjonalności.

Działając na konkurencyjnym rynku i stojąc w obliczu konieczności poprawy funkcjonowania logistyki, przede wszystkim w zakresie:

  • usprawnienia przyjęcia i wprowadzania towarów do lokacji magazynowych,
  • usprawnienia zarządzania lokacjami oraz składowaniem asortymentu,
  • usprawnienie procesu inwentaryzacji magazynu,
  • zwiększenia wydajności pracy, szczególnie w obszarze kompletacji,
  • usprawnienia obsługi zwrotów,
  • maksymalnego skrócenia czasu wymaganego na szkolenie nowych pracowników operacyjnych,
  • wymiarowanie wydajności pracy dzięki dedykowanym raportom

Kontri podjęła decyzję o wdrożeniu profesjonalnego systemu klasy WMS w swoim magazynie.

Wybór padł na Logifact-Systems.  Istotnym kryterium wyboru dostawcy systemu magazynowego był nie tylko uznany i jeden z najczęściej wybieranych na polskim rynku systemów klasy WMS oraz bogate portfolio zrealizowanych projektów wdrożeniowych, ale przede wszystkim wysokie kompetencje w projektowaniu rozwiązań logistycznych dla magazynów.

Mając na uwadze zidentyfikowane potrzeby Klienta, zastosowany został system logifact® WMS rozszerzony o obsługę magazynów e-commerce.

Jest to system przeznaczony do sterowania przepływami ładunków, koordynowania prac magazynowych i wsparcia właściwej organizacji logistycznej w magazynie e-commerce. W tym celu wyposażony został on w specjalne, przeznaczone do tego celu funkcjonalności, wynikające ze specyfiki  procesów magazynowych. Spośród wielu czynników wpływających na konieczność zaimplementowania specjalnych rozwiązań logistycznych dla e-commerce na szczególną uwagę zasługuje m.in. konieczność przygotowania w bardzo krótkim czasie dużej ilości małych zamówień oraz silna tendencja do rozszerzania oferty asortymentowej.

W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy potrzeb oraz rozmów z klientem uzgodniono, iż system magazynowy zostanie dopasowany do specyfiki logistyki Kontri, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których oczekiwano poprawy funkcjonowania logistyki w wyniku wdrożenia WMS. Dla osiągnięcia założonych celów kluczowe było zastosowanie opisanych poniżej rozwiązań.

Kontrola wejściowa podczas wprowadzania towaru do rezerw

W zakresie sposobu obsługi przyjęć zastosowano metodę pozwalającą kontrolować dostawy w trakcie wprowadzania towarów do lokacji magazynowych. Rozwiązanie takie w znaczny sposób usprawnia magazyn pracujący w modelu e-commerce, który wymaga bardzo efektywnej obsługi dostaw oraz umożliwia bardzo szybką dostępność towarów do kompletacji zleceń wydania. Dodatkowo pozwala szybko uwolnić miejsce w strefie wejścia/wyjścia.

Zoptymalizowane zarządzanie lokacjami oraz składowaniem towarów

System logifact® WMS pozwolił na zastosowanie zoptymalizowanego sposobu rozłożenia towarów w lokacjach odkładczych, w tym odpowiedniego mieszania towarów w lokacjach. Zrezygnowano ze ścisłego przyporządkowania marek do konkretnych lokacji na rzeczy dynamicznego (sterowanego przez system) przydziału miejsca składowania. Dzięki czemu uzyskano znacznie bardziej efektywne wykorzystanie kubatury magazynu oraz możliwość łatwiejszej identyfikacji produktów podczas kompletacji.

Elastyczne zarządzanie zleceniami kompletacji

Oprócz zaawansowanej obsługi procesu multi-order-picking system pozwala na dopasowanie parametrów sterowania kompletacją do bieżącej struktury zleceń klientów poprzez łatwą możliwość zmian m.in. takich parametrów jak ilość jednosztukowych jednopozycyjnych zleceń agregowanych w jedno zlecenie kompletacji oraz ilość zleceń wielopozycyjnych kompletowanych w jednej drodze. W praktyce funkcjonalność ta istotnie zwiększyła wydajność procesu kompletacji.

Dodatkowo elastyczność w konfigurowania parametrów kompletacji pozwoliła na stworzenie specjalnych profili pracy pozwalających na kompletację towarów nietypowych/gabarytowych.

W ten sposób kompletowane są wyroby gotowe (baseny, piłeczki, artykuły dziecięce) przekazane ze strefy produkcyjnej znajdującej się także w Centrum Logistycznym Kontri.

Wydajny i efektywny proces inwentaryzacji magazynu

W sposób znaczący poprawiono także wydajność procesu inwentaryzacji magazynu zarówno tej rocznej jak i wyrywkowej. System pozwala przeprowadzić spis z natury całego magazynu z wielokrotnym sprawdzaniem poprawności w zaledwie kilka godzin. Przez co nie ma długiego przestoju w pracy centrum logistycznego.

Dodatkowo w ciągu dnia roboczego można wykonywać mniejsze ilościowe oraz jakościowe inwentaryzacja wyrywkowe. Weryfikowane są poszczególne lokacje wybierane na żądanie operatora lub gdy wystąpi brak na lokacji podczas kompletacji. Zakładana jest inwentaryzacja sprawdzająca lokalizację z brakiem.

Automatyczny przydział zadań magazynowych

Zadania magazynowe są generowane i przydzielane do odpowiednich pracowników w sposób automatyczny przez wbudowane w WMS algorytmy sterowania uwzględniające uprawnienia poszczególnych pracowników, strefy pracy, typ zlecenia itp. Dzięki takiemu precyzyjnemu prowadzeniu pracownika od czynności do czynności i kontrolowaniu ich wykonania czasy realizacji poszczególnych zadań ulegają znacznemu skróceniu, co w oczywisty sposób wpływa na wydajność funkcjonowania całego magazynu.

Efektywna obsługa zwrotów

System logifact® WMS uporządkował i zapewnił szybką i wydajną obsługę zwrotów. Szczególnie istotne było wykorzystanie urządzeń Auto ID, przy zastosowaniu których wszystkie niezbędne informacje dotyczące zwracanego towaru pobierane są automatycznie w sposób natychmiastowy poprzez zeskanowanie kodu kreskowego umieszczonego na odpowiedniej etykiecie. Nastąpiło bardzo znaczne odciążenie pracowników magazynowych od czasochłonnych czynności związanych z weryfikacją dokumentową i pozwoliło skoncentrować się na procesach magazynowych.

Dodatkowo dzięki zastosowaniu interfejsów automatycznej wymiany danych na styku WMS-ERP poprawiono wydajność obsługi zwrotów po stronie systemu nadrzędnego.

Sprawne wdrażanie pracowników magazynowych

Dzięki intuicyjnemu i czytelnemu interfejsowi użytkownika systemu logifact® WMS w znacznym stopniu skróceniu uległ czas wdrożenia nowego pracownika do samodzielnej pracy w magazynie. Dotychczasowy uśredniony czas potrzebny do przygotowania pracownika do pracy został skrócony z kilku tygodni do zaledwie 1 – 2 godzin. System WMS pozwolił także częściowo uwolnić magazyn od problemu niedoborów kadrowych.

Dedykowane raporty monitorujące prace magazynu

System monitoruje także każdy proces magazynowy i przedstawia statystyki w specjalnie przygotowanych do tego raportach. Dotyczą one zarówno globalnych statystyk wejścia i wyjścia towarów oraz zleceń z magazynu.

Pomagają także weryfikować z jaką efektywnością realizowane są poszczególne zadania przez pracowników magazynu. Można w łatwy sposób wychwycić odstępy od normy lub wąskie gardła występujące w procesie magazynowym.

Podsumowanie

Całość wdrożenia systemu logifact® WMS przebiegła sprawnie, zgodnie z przyjętymi na wstępie przez strony założeniami i zakończyła się sukcesem, co potwierdzają uzyskanie wzrosty wydajności pracy oraz jakość obsługi klientów.

Przy tej samej obsadzie magazyn realizuje nawet o 40% więcej zleceń kompletacyjnych niż przed wdrożeniem. Liczba pomyłek w wysyłkach istotnie się zmniejszyła. Znacznie usprawniona została obsługa zwrotów.

Wdrożenie systemu logifact® WMS pozwoliło usprawnić i skoordynować wszystkie procesy logistyczne realizowane w magazynie firmy Kontri. Eksploatowany dziś w warunkach regularnej pracy system WMS zapewnia kontrolowanie przebiegu całego obrotu magazynowego. Uporządkowaniu uległy procedury pracy w całym magazynie.

Sukces ten był możliwy dzięki kompetencjom logistycznym, praktycznym doświadczeniu specjalistów Logifact-Systems oraz profesjonalnemu systemowi WMS dostosowanemu do obsługi branży e-commerce.