O firmie

O NAS

Jesteśmy niezależnym inżynierskim biurem projektowo-wdrożeniowym i doradczym. Dostarczamy na potrzeby naszych Klientów – ukierunkowanych na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw aktywnych w branży handlowej, produkcyjnej lub usługach logistycznych – rozwiązania koncepcyjne oraz narzędzia informatyczne usprawniające funkcjonowanie i zwiększające skuteczność logistyki.

Zapewniamy pełną realizację systemów dystrybucji (od projektu do wdrożenia) ze szczególnym uwzględnieniem magazynów, jako podstawowego ogniwa w nowoczesnych systemach zarządzania łańcuchem dostawczym.

Od początku naszej działalności ściśle koncentrujemy się na wspieraniu logistyki przedsiębiorstw, traktując ją jako kluczową dziedzinę pozwalającą uzyskać przewagę konkurencyjną. Dzięki temu jesteśmy dziś postrzegani jako renomowany projektant logistyczny oraz jeden z liderów rynku informatycznych systemów zarządzania magazynem (WMS) w Polsce. Nasze rozwiązania dopasowujemy zarówno do potrzeb dużych międzynarodowych koncernów jak i firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

SPECJALIZACJA

W centrum naszego zainteresowania znajduje się logistyka.

Realizujemy usługi projektowe i doradcze ściśle skoncentrowane na problematyce przepływu materiałów. Kształtujemy procesy logistyki magazynowej, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów przy zapewnieniu płynnego przepływu materiałów.

Projektujemy i wdrażamy informatyczne systemy zarządzania zapewniające zarówno wsparcie dla właściwej organizacji logistycznej przedsiębiorstwa jak też efektywne sterowanie przebiegiem procesów magazynowych oraz koordynację prac w magazynach i na produkcji.

Stale rozwijamy i doskonalimy nasze systemy, rozbudowując ich funkcjonalności oraz wdrażając nowe technologie, tak, aby w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na wymagania naszych Klientów.

WARTOŚCI

Dysponujemy bogatym, poświadczonym opiniami naszych Klientów, doświadczeniem w zakresie projektowania logistycznego oraz wdrażania systemów WMS, a także kładziemy szczególny nacisk na wysoki poziom kompetencji logistycznych naszych projektantów i wdrożeniowców.

Pozwala nam to zapewnić wysoką jakość obsługi oraz bezpieczny i zharmonizowany przebieg procesu wdrożenia, oparty na wypracowanych w praktyce, zoptymalizowanych procedurach wdrożeniowych.

W relacjach z naszymi Klientami stawiamy na partnerstwo i długotrwałą współpracę zapewniając wsparcie nie tylko przy wdrożeniu, ale także po zakończeniu projektu świadcząc fachowe usługi serwisowe.

Elastycznie dopasowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych wymagań i potrzeb naszych Klientów.

HISTORIA

Firma Logifact-Systems powstała w roku 1999. Została założona przez dr inż. Andrzeja Bobińskiego, który po kilkunastoletniej praktyce w Europie Zachodniej w instytucjach zajmującymi się realizowaniem dużych, kompleksowych projektów logistycznych, rozpoczął, obok pracy naukowej, wdrażanie w praktyce nabytego know-how na rodzimym rynku.

Od początku działalności firma Logifact-Systems nastawiona była na projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania magazynem klasy WMS, stopniowo poszerzając zakres swojej oferty o kolejne produkty dedykowane poszczególnym ogniwom łańcucha dostaw, w szczególności w obszarze produkcji oraz spedycji.

Dzisiaj Logifact-Systems, posiadając w swoim portfolio ponad sto wdrożeń systemów zarządzania (WMS) w magazynach i zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą oraz kilkadziesiąt opracowań koncepcji logistycznych.

Logifact-Systems dostarczając swoje rozwiązania do coraz szerszej grupy klientów, należy do ścisłej czołówki wśród dostawców rozwiązań dla logistyki na polskim rynku.

CSR

Logifact-Systems aktywnie angażuje się w proces kształcenia przyszłych menedżer- skich kadr logistycznych współpracując z dwiema znanymi uczelniami technicznymi – Politechniką Warszawską oraz Politechniką Rzeszowską. Obie uczelnie, w ramach nawiązanej z naszą firmą współpracy, są wyposażone w profesjonalne laboratoria WMS, umożliwiające odzwierciedlenie rzeczywistej pracy magazynu zarządzanego przez system WMS.

Ma to na celu przybliżenie przyszłym menedżerom logistyki praktycznej strony zarządzania pracą magazynu przy zastosowaniu w pełni profesjonalnego systemu klasy WMS. Uczestniczymy przy tym w tworzeniu zrębów programowych dla zajęć ze studentami a także w procesie przygotowania kadry dydaktycznej.

Aktualności

WMS online – dostęp do magazynu przez www

Opracowaliśmy nową wersję platformy www zapewniającą zdalny dostęp do systemu logifact® WMS. Z narzędzia skorzystają przede wszystkim kontrahenci operatorów logistycznych, działających w branży 3PL.

WMS online – dostęp do magazynu przez www
opublikowano: 2019-05-20

Zarządzanie magazynem z pomocą modułu dashboardów systemu WMS

Łatwy dostęp do wiarygodnych informacji o stanie magazynu to klucz do podejmowania szybkich i prawidłowych decyzji przez osoby nadzorujące pracę magazynu. Temu celowi służy nowy moduł dashboardów systemu logifact® WMS.

Zarządzanie magazynem z pomocą modułu dashboardów systemu WMS
opublikowano: 2019-04-23

System magazynowy WMS w magazynie firmy Elzab

W zlokalizowanym w Zabrzu centrum dystrybucyjnym firmy Elzab został uruchomiony system zarządzania magazynem logifact® WMS.

System magazynowy WMS w magazynie firmy Elzab
opublikowano: 2019-03-28

Projekt logistyczny magazynu firmy Alamo Water Poland

Firma Alamo Water Poland Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Logifact-Systems. Współpraca obejmowała opracowanie koncepcji logistycznej magazynu zlokalizowanego w Starych Babicach.

Projekt logistyczny magazynu firmy Alamo Water Poland
opublikowano: 2019-03-22

Wdrożenie systemu WMS w magazynie Logipark RHC

Na potrzeby firmy Logipark RHC wdrożony został system logifact® WMS w nowo wybudowanym magazynie znajdującym się w Toruniu.

Wdrożenie systemu WMS w magazynie Logipark RHC
opublikowano: 2019-03-08

System logifact® WMS w Centrum Logistycznym firmy Helikon-Tex

Firma Helikon- Tex chcąc usprawnić gospodarkę magazynu dystrybucyjnego zlokalizowanego w Błoniu, podpisała umowę z Logifact System. Umowa obejmowała opracowanie kompleksowego projektu logistycznego, dostawę i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania magazynem logifact®WMS.

System logifact® WMS w Centrum Logistycznym firmy Helikon-Tex
opublikowano: 2019-02-26

System zarządzania magazynem logifact® WMS w magazynie artykułów budowlanych firmy BUDMAT

Firma Logifact-Systems nawiązała współpracę z firmą BUDMAT Bogdan Więcek. Przedmiotem umowy było opracowanie kompleksowego projektu logistycznego oraz dostawa i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania magazynem logifact® WMS.

System zarządzania magazynem logifact® WMS w magazynie artykułów budowlanych firmy BUDMAT
opublikowano: 2019-02-14