Tym razem na tapet wzięliśmy branżę poligraficzną

07.03.2024
Magdalena Bryszewska

 

 

 

 

Firma Emerson, założona w 1992 roku, jest jednym z największych w Europie producentów formularzy i druków specjalistycznych takich jak zdrapki czy dokumenty utajnione, ale nie tylko. Firma Emerson zaspokaja wszelkie potrzeby poligraficzne poczynając od zaopatrywania biur w niezbędne do funkcjonowania materiały poligraficzne po szeroki zakres usług fulfillment dla e-commerce w tym konfekcjonowanie, etykietowanie, przygotowanie do dystrybucji i magazynowanie.

 

Posiadanie rozległego zakresu usług wymaga efektywnego zarządzania magazynami, co jest jednym z elementów pozyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Emerson jest doskonałym przykładem firmy, która skutecznie radzi sobie z optymalizacją procesów magazynowych, nieustannie dążąc do doskonalenia ergonomii pracy i zwiększenia wydajności.

 

Klient, zgłaszając się do nas, zidentyfikował kluczowe obszary do poprawy: ergonomię pracy na magazynie, usprawnienie procesów magazynowych i zwiększenie ogólnej wydajności w swoich magazynach.

 

Jednym z istotnych elementów tego wdrożenia, był fakt, że w drukarni w której odbywa się produkcja, system logifact® WMS miał za zadanie zoptymalizować procesy związane z zasilaniem produkcji w surowiec jak i procesy związane z zarządzaniem produktem gotowym. Produkcja zasilana jest ciężkimi rolkami papieru, których transport realizowany jest za pomocą wózków, zaopatrzonych w specjalną „łapę”, która chwyta tę rolkę i przenosi w dedykowane miejsce do dalszego procesowania.

 

Największym wyzwaniem podczas wdrożenia było zapewnienie, aby nowy system nie tylko zwiększył wydajność, ale także poprawił komfort pracy personelu magazynowego. Klient priorytetowo traktuje opinie i feedback pracowników, starając się dostosować system do ich potrzeb.

 

Wdrożenie przyniosło szereg korzyści, w tym wzrost wydajności, skrócenie czasu realizacji zamówień, a także poprawę integracji z systemem zarządzania magazynem. Nowe rozwiązania, takie jak automatyczny wydruk dokumentów po zakończeniu kompletacji, przyczyniły się do zwiększenia efektywności operacyjnej.

 

Jedną z cech szczególnych wdrożenia było dostosowanie systemu do specyficznych wymagań Klienta, takich jak zmiany w layoucie dokumentów czy tłumaczenie na kilka języków. Partner ds. integracji ERP odegrał kluczową rolę we wdrożeniu, zapewniając płynną współpracę między różnymi systemami.

 

Podsumowując, Emerson stanowi kolejny przykład firmy, która skutecznie wykorzystuje nowoczesne technologie w zarządzaniu magazynem, dążąc nieustannie do doskonalenia procesów i poprawy efektywności działania. Ich podejście do innowacji i elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku sprawiają, że są liderem w branży.