Chłodnia, mroźnia, tunel szokowy i WMS co je łączy? System.

20.11.2023
Magdalena Bryszewska

 

 

 

 

Najciekawszą stroną naszej pracy jest fakt, że każdy projekt jest inny i stanowi dla nas nie tylko nowe doświadczenie czy kolejną porcję wiedzy, ale także inspiracje do poszukiwania nowych rozwiązań. Tym razem mieliśmy przyjemność wdrażać system WMS w firmie AMP Logistyka, wiodącym operatorze logistycznym na rynku polskim.

 

 

Firma ta oferuje swoim Klientom magazyn przystosowany do przechowywania produktów w mrożni (temperatura do -18) i w tunelach szokowych (temperatura do -35). Magazyn ten ma powierzchnię 20 000 metrów kwadratowych, dysponuje 23 000 miejscami paletowymi i jest obsługiwany przez 75 pracowników.

 

 

AMP Logistyka chciała zmienić obecny system, na system, który bazuje na najnowszych, wiodących technologiach oraz przejść na terminale z systemem operacyjnym Androidem stąd wybór naszej najnowszej wersji systemu logifact®WMS 6.0

 

 

Przed wdrożeniem nowego systemu, AMP Logistyka miała do czynienia z ręcznym sterowaniem, brakiem zintegrowanego systemu ERP oraz koniecznością śledzenia towarów na poziomie SSCC. Przy obsłudze magazynu o powierzchni wynoszącej ponad 20 000 metrów kwadratowych i obsługiwanym przez ponad 75 pracowników, było to wyzwanie, które wymagało nowoczesnego podejścia.

 

 

Rozwiązania, jakie zaproponowaliśmy w trakcie wdrożenia, były odpowiedzią na konkretne potrzeby Klienta. Nowy system umożliwił śledzenie towarów na poziomie palet, zarówno wagowych, jak i sztukowych. Ponadto, wprowadzono regały wjezdne oraz liczenie kolejności palet w rejach (kanały paletowe), co znacznie usprawniło zarządzanie magazynem. Wdrożyliśmy także innowacyjny system radioshuttle, który przyczynił się do zwiększenia efektywności obsługi towarów, ale tez pomógł w zwiększeniu wykorzystaniu przestrzeni magazynowej. Jednym z kluczowych elementów nowego systemu było wprowadzenie operacji cennikowych, które umożliwiły automatyzację rozliczeń z klientami.

 

 

Podsumowując, wdrożenie nowego systemu zarządzania procesami w magazynie przyniosło firmie wiele korzyści. W tym jedną z ważniejszych czyli udało się znacząco zwiększyć wydajność magazynu, co wpłynęło na poprawę efektywności całego łańcucha dostaw. Dodatkowo wdrożony system umożliwił skrupulatne śledzenie towarów na różnych poziomach, zarówno paletowych, jak i sztukowych, co zredukowało ryzyko błędów i braków w zapasach a także umożliwia pełne śledzenie historii każdej partii mięsa, począwszy od momentu jej przyjęcia do magazynu aż do momentu wydania.

 

 

Logifact®WMS umożliwił AMP Logistyce elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów i poprawił jakość obsługi klienta poprzez wdrożony WMS, co nie tylko usprawniło procesy w magazynie, ale również stworzyło podstawy do dalszego rozwoju firmy, pozwalając na rozszerzenie oferty i obsługę większej liczby klientów. A my już wiemy czym się różni chłodnia od mroźni czy tunelu szokowego😊