Nowoczesna automatyzacja. Integracja logifact® WMS z automatyką w Atlasie.

25.04.2024
Magdalena Bryszewska

 

 

 

 

Atlas to największy producent chemii budowlanej w Polsce. Posiada 7 zakładów produkcyjnych i 12 magazynów na terenie Polski. Jest to jedna z tych firm, która cały czas się rozwija inwestując, między innymi w automatyzację procesów zachodzących w magazynach w transporcie i w produkcji.

 

 

Nasza współpraca z firmą Atlas zaczęła się kilka lat temu od wdrożenia WMS w magazynie w Zgierzu, później w Piotrkowie Trybunalskim, następnie w kolejnych magazynach. Ostatni nasz wspólny projekt to integracja WMS z automatyką w magazynie w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie, został wybudowany i uruchomiony paletowy magazyn automatyczny, obsługiwany przez wózki typu shuttle.

 

Magazyn ten jest bezpośrednio połączony z linią produkcyjną, dzięki czemu paleta z wyprodukowanym towarem jest automatycznie transportowana i wprowadzana do strefy składowania, bez udziału operatora. Rolą systemu WMS było zintegrowanie się z systemem sterowania automatyką – MFC.

 

WMS zarządza przepływem towarów już od z zejścia palety z linii produkcyjnej, wysyła do systemu MFC awizo paletowe, informujące, co ma zostać wprowadzone do magazynu automatycznego, a po faktycznym  wprowadzeniu jednostki paletowej do docelowej lokacji w magazynie automatycznym, to system MFC informuje o tym WMS-a.

 

W przypadku konieczności wydania palety z magazynu automatycznego, czy to bezpośrednio w ramach zamówienia klienta, czy np. w ramach uzupełnienia strefy kompletacji znajdującej się poza magazynem automatycznym, system WMS wysyła do systemu MFC informację o zapotrzebowaniu na dany towar, a po wyprowadzeniu palet na bufor wyjścia magazynu automatycznego, przejmuje dalsze zarządzanie i odpowiada za transport do docelowego miejsca.

 

Magazyn automatyczny, dzięki składowaniu w kanałach wielopaletowych, zwiększa dostępność miejsc paletowych, a dzięki pełnej automatyzacji optymalizuje i przyspiesza cały proces przyjęcia z produkcji, składowania a następnie wydawania palet.

 

Współpraca z firmą Atlas przy takich projektach to dla nas nie tylko ciekawe wyzwanie technologiczne, ale także inspirująca podróż w przyszłość logistyki i produkcji, z której czerpią garściami obie strony.