Dostęp do magazynu przez www

07.05.2020
Agnieszka Chojak

 

Opracowaliśmy nową wersję platformy www zapewniającą zdalny dostęp do systemu logifact® WMS. Z narzędzia skorzystają przede wszystkim kontrahenci operatorów logistycznych, działających w branży 3PL.

 

 

Opracowaliśmy nową wersję platformy www zapewniającą możliwość zdalnego dostępu do systemu logifact® WMS. Jest to zintegrowane z systemem magazynowym narzędzie, z którego korzystają przede wszystkim dostawcy usług związanych z magazynowaniem (operatorzy logistyczni) oraz ich kontrahenci.

 

Profesjonalne świadczenie kompleksowych usług magazynowych, często opartych na skomplikowanych procesach logistycznych, wymaga zastosowania specjalistycznych narządzi informatycznych. Szczególnie istotne znaczenie ma system zarządzania magazynem WMS wyposażony w funkcjonalności dedykowane dla specyfiki pracy operatorów logistycznych.
Jedną z takich funkcjonalności zapewnia platforma www dla kontrahentów. Ma ona na celu usprawnienie współpracy z klientami magazynu oraz wzbogacenie oferty operatora.

 

Platforma umożliwia klientom dostęp do danych istotnych z punktu widzenia zarządzania pracą magazynu oraz inicjowanie szeregu operacji w systemie magazynowym. Funkcjonalność ta jest otwarta na rozbudowę zgodnie ze specyfiką wymogów klienta. W planach mamy także jej rozbudowę modułu o kolejne nowe funkcje.