Magazyny firmy Ampol-Merol zarządzane najnowszą wersją systemu logifact® WMS

10.05.2021
Agnieszka Chojak

 

Wdrożona najnowsza wersja systemu WMS, która zastąpiła wcześniej użytkowany system logifact® WMS, pozwoliła na sprawniejsze zarządzanie gospodarką magazynową oraz zwiększyła bezpieczeństwo technologiczne i ograniczyła koszty implementacji nowych rozwiązań przygotowywanych w nowej technologii.

Logifact Systems zakończył z sukcesem kolejny projekt dla firmy Ampol-Merol Sp. z o.o., który obejmował audyt logistyczny oraz wdrożenie najnowszej wersji systemu logifact® WMS Essentia w magazynach dystrybucyjnych zlokalizowanych w Wąbrzeźnie. Logifact-Systems w pierwszym kroku podpisał umowę z firmą Ampol-Merol na przeprowadzenie audytu logistycznego w celu weryfikacji aktualnego rozmieszczenia i funkcji obiektów magazynowych oraz zbadania i poddania ocenie elementów określających wielkość i charakterystykę zapasu w magazynie.

W efekcie wykonanej wizji lokalnej powstał Dokument Raportu Zaleceń (DRZ), w którym zawarto metody usprawnienia bieżącej pracy, optymalizacji procesów w obecnym magazynie oraz wnioski, zalecenia wymagane do jak najlepszego dopasowania nowej wersji systemu WMS do potrzeb obecnego magazynu oraz znacznie zwiększonej ilości przepływów.

Ampol-Merol podpisując kolejną umowę z Logifact-Systems na dostawę i wdrożenie najnowszej wersji systemu logifact® WMS, miał również na celu zwiększenie bezpieczeństwa biznesowego i technologicznego, podniesienie efektywności prac rozwojowych, serwisowych oraz uproszczenie i ograniczenie kosztów implementacji nowych rozwiązań uwzględniających najnowsze technologie w zakresie urządzeń Auto ID, takich przykładowo jak terminale mobilne z systemem operacyjnym Android.

Systemem WMS objęte zostały wszystkie procesy logistyczne realizowane w magazynach dystrybucyjnych. Dodatkowo przygotowano interfejsy wymiany danych z system ERP IFS przy wykorzystaniu Web Service.

Ampol-Merol Sp. z o. o., to polska firma rolnicza funkcjonująca na rynku od 1992 r. jako autoryzowany dystrybutor środków do produkcji rolnej.
Bogata oferta firmy obejmuje kompleksowe zaopatrzenie polskich gospodarstw, tj.: nasiona, nawozy mineralne, nawozy wapniowe, nawozy organiczne, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, produkty do pakowania plonów, produkty do żywienia zwierząt, a także bardzo dobrze zorganizowany skup płodów rolnych.

Przeprowadzona optymalizacja procesów oraz wdrożenie najnowszego oprogramowania do zarządzania magazynem logifact® WMS przyniosło szereg wymiernych korzyści firmie Ampol-Merol, która bardzo dynamicznie rozwija się w ostatnim czasie.
Efektem optymalizacji pracy magazynu jest zwiększenie efektywności realizowanych procesów logistycznych, zwiększenie wydajności pracy i redukcja kosztów jednostkowych.

Wdrożenie najnowszej wersji logifact® WMS poza dostępem do najnowszych technologii, zapewniło klientowi długoterminową eksploatacją systemu z zachowaniem stabilnej, wydajnej i bezpiecznej pracy systemu oraz łatwy i szybki dostęp do gotowych nowych ciągle rozwijanych modułów funkcjonalnych, takich przykładowo jak: dashboardy, moduły raportowe czy biblioteka modułów operacyjnych.