System sterowania automatyką magazynową

11.03.2020
Agnieszka Chojak


System informatyczny logifact® MFC należący do systemów klasy MFC (Material Flow Control) przeznaczony jest do sterowania urządzeniami automatyki magazynowej

 

Wraz z coraz częstszym sięganiem przez firmy po najnowsze rozwiązania technologiczne dla swoich magazynów, w tym automatykę magazynową, Logifact-Systems zdecydowała się położyć duży nacisk na rozwój oprogramowania klasy MFC (Material Flow Control) służącego do sterowania urządzeniami automatyki magazynowej.

Decyzja ta była spowodowana również faktem, że nie wszyscy dostawcy automatyki magazynowej oferują oprogramowanie do jej sterowania.

 

Oprócz systemów informatycznych klasy WMS służących do zarządzania pracą magazynów dystrybucyjnych oraz przy-produkcyjnych, od kilku lat z dużym powodzeniem oferujemy oraz wdrażamy systemy klasy MFC.

 

W praktyce bardzo często w projektach wdrożeniowych realizowanych przez Logifact-Systems dla zautomatyzowanych magazynów, dostarczamy zarówno profesjonalny system do zarządzania magazynem logifact® WMS jak i system MFC który jest z nim zintegrowany za pomocą interfejsów.

 

W  hierarchii zarządzania magazynem, system WMS jest nadrzędny w stosunku do systemu MFC i obejmuje wszystkie zarządzane obszary w magazynie, w tym także strefy obsługiwane przez instalacje automatyczne.

 

Oprogramowanie logifact® MFC pracuje w warstwie pomiędzy systemem klasy WMS a sterownikami PLC (Programmable Logic Controller) układów urządzeń automatyki magazynowej.

 

Istotnym elementem określającym współdziałanie systemów MFC i WMS jest m.in. określenie podziału zadań zarządzania pomiędzy systemami MFC i WMS. Dlatego niezbędne są nie tylko szerokie kompetencje w zakresie znajomości procesów logistycznych, ale także praktyczne doświadczenie przy wdrażaniu takich kompleksowych, często bardzo specyficznych „szytych na miarę” rozwiązań.

 

Logifact-Systems posiada doświadczony dedykowany zespół logistyków i programistów, wyspecjalizowany w przygotowaniu i wdrożeniach tego typu całościowych rozwiązań.

System logifact®  MFC (Material Flow Control):

  • realizuje zadania przekazane mu do wykonania przez system logifact®  WMS poprzez odpowiednie sterowanie urządzeniami automatyki oraz potwierdza wykonanie zleconych mu zadań
  • steruje i efektywnie zarządza pracą urządzeń automatyki magazynowej
  • jest ściśle powiązany i dopasowany do konkretnego rozwiązania automatyki i sterowników PLC