Reorganizacja magazynu i produkcji w firmie WZPOW w Kwidzynie

22.11.2019
Agnieszka Chojak

Nasza firma opracowała koncepcję logistyczną na potrzeby projektu reorganizacji obszaru magazynów i produkcji w zakładzie firmy WZPOW w Kwidzynie.

 

Firma WZPOW (Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego) zaplanowała przeprowadzenie reorganizacji logistyki w swoim zakładzie. Reorganizacja ta objęła obszar magazynu i produkcji. Rozwiązania koncepcyjne, w formie projektu logistycznego, mające na celu przeprowadzenie optymalizacji procesów logistycznych, przede wszystkim pod kątem usprawnienia pracy magazynów i produkcji oraz poprawy wydajności pracy, dostarczyła nasza firma.

 

W pierwszej fazie projektu reorganizacji przeprowadzona została analiza, której poddano główne procesy przepływu materiałów – od przyjęcia produktów do obszaru magazynu, poprzez ich składowanie, wydanie na produkcję, aż po wysyłkę do ostatecznego odbiorcy. Podstawowy cel analizy to zrozumienie istoty problemu, jaki miał zostać rozwiązany w fazie koncepcji logistycznej. W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczone zostały podstawowe dane logistyczne, które ustanowiły logiczną i liczbową podstawę wszystkich późniejszych prac wykonywanych w ramach projektu logistycznego.

 

Kolejna faza projektu miała na celu wytyczenie, w oparciu o prognozowane zmiany w organizacji, w tym w wielkości i strukturze dostaw, wysyłek i zapasu, określonego scenariusza dalszego rozwoju firmy. Tym samym wyznaczone zostały konkretne podstawy liczbowe dla dalszego projektowania logistycznego.

 

Na tej podstawie opracowany został projekt logistyczny [LINK] w formie udokumentowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i wyposażenia technicznego zakładu w obszarze magazynowym i produkcyjnym. W projekcie zdefiniowano przede wszystkim procesy logistyczne w obu obszarach, wyznaczono strefy funkcjonalne magazynu i produkcji, zwymiarowano niezbędne zasoby ludzkie i wyposażenie techniczne oraz oszacowano przewidywane koszty inwestycyjne. Opracowany w ten sposób projekt logistyczny w formie zwymiarowanej technicznie i finansowo koncepcji został przekazany do dalszych decyzji w zakresie reorganizacji magazynu i produkcji w zakładzie WZPOW Kwidzyn.

 

 

Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego powstały w roku 1934 w regionie Dolnego Powiśla. Jest to obszar o sprzyjającym klimacie i korzystnych warunkach agrarnych do uprawy warzyw i owoców.
Zlokalizowane w Kwidzynie w woj. pomorskim przedsiębiorstwo jest obecnie największym w Polsce producentem groszku zielonego, głównego produktu wśród mrożonek i konserw. Szeroka gama produktów oferowanych przez firmę obejmuje także groch, fasolę szparagową, kukurydzę, marchew, brokuł, kalafior, cebulę, por, warzywa korzeniowe i mieszanki warzywne.

 

Dużym atutem spółki jest wysoka jakość surowców stosowanych w produkcji wyrobów, ich wysokie walory smakowe a także nowoczesna, ciągle ulepszana technologia. Dzięki temu spółka cieszy się uznaniem konsumentów w Polsce i za granicą oraz stałym popytem na swoje produkty. O najwyższej jakości surowca świadczą posiadane przez zakład certyfikaty: HCCP, IFS, BRC, KOSHER.

 

Obecnie WZPOW KWIDZYN wchodzi w skład grupy Pamapol. W wyniku przejęcia zakład w Kwidzynie został zrestrukturyzowany oraz wyposażony w nowoczesny sprzęt i nowe technologie.

 

Jednym z podjętych środków mających na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa było usprawnienie logistyki. W tym celu zaplanowana została reorganizacja zakładu w obszarze magazynów i produkcji, a w jej ramach – powierzone naszej firmie zadanie opracowania profesjonalnych rozwiązań koncepcyjnych.