System do magazynu odzieży specjalistycznej – wdrożenie WMS w firmie Krystian

21.11.2019
Agnieszka Chojak

 

Firma PW Krystian wybrała system zarządzania magazynem na potrzeby swojego nowego magazynu dystrybucyjnego zlokalizowanego w Przysusze. Dostawcą rozwiązania jest Logifact-Systems.

 

 

Firma PW Krystian wybrała dostawcę oprogramowania dla swojego nowego centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego w Przysusze. Na mocy zawartej umowy system do magazynu dostarcza nasza firma.

 

 

Krystian to firma rodzinna działająca na rynku od trzech pokoleń, specjalizująca się w dostarczaniu odzieży  ochronnej i korporacyjnej, w środkach ochrony osobistej oraz szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa pracy dla firm z całego świata.

 

Od ponad 60 lat firma współpracuje z podmiotami z sektora energetycznego, gazowniczego,  budowlanego, stoczniowego i portowego oraz przemysłu chemicznego. Klientami są również największe profesjonalne pralnie przemysłowe serwisujące i wynajmujące odzież. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma oferuje specjalistyczne rozwiązania niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy na każdym stanowisku.

 

Wszystkie produkty zaprojektowane i wyprodukowane są z użyciem najnowszych technologii w przemyśle odzieżowym. Zakład Krystian wyposażony jest w markowe, nowoczesne urządzenia i maszyny. Posiada bogaty, stale unowocześniany park maszynowy, dzięki któremu firma jest w stanie zrealizować zlecenia dla najbardziej wymagających Klientów.

 

Do produkcji artykułów Krystian wykorzystuje wyłącznie tkaniny uznanych światowych producentów oraz dodatki szwalnicze markowych dostawców, zapewniając ponadprzeciętną jakość komponentów od nici przez zamki błyskawiczne po taśmy i guziki.

 

 

Krystian w sposób szczególny przywiązuje wagę także do odpowiedniego łańcucha dostaw, nawiązując stałą współpracę tylko z wiarygodnymi i doświadczonymi producentami.

 

 

Najważniejsze przesłanki dla zawarcia umowy na dostarczenie systemu do magazynu to uzyskanie jak największej sprawności pracy centrum dystrybucyjnego, w tym zoptymalizowanie i ujednolicenie procesów magazynowych oraz zapewnienie przebiegu prac wg wytyczonych procedur. Do tego celu wybrany został system WMS produkcji naszej firmy.

 

W pierwszym kroku, zgodnie ze stosowaną przez nas metodyką wdrożeń, opracowaliśmy przy ścisłej współpracy z klientem specyfikację funkcjonalną WMS. Cel specyfikacji to zdefiniowanie procesów magazynowych przeznaczonych do obsługi za pomocą systemu.

 

 

Następnie, przed wprowadzeniem systemu do magazynu, oprogramowanie WMS zostało sparametryzowane, skonfigurowane i rozbudowane o funkcje dedykowane specjalnie dla potrzeb klienta. W ten sposób przygotowany WMS poddany został gruntownym testom. I dopiero po jednoznacznej akceptacji po stronie klienta wprowadzono system do magazynu, instalując jego komponenty na docelowym środowisku sprzętowo-programowym.

 

W fazie rozruchu systemu, gdy stopniowo uruchamiano produkcyjnie kolejne funkcje WMS, wdrożeniowcy Logifact-Systems szkolili pracowników magazynu, którzy tym samym, na żywym organizmie, nabywali biegłości w obsłudze jego parametrów. Istotnym etapem wdrożenia było przeprowadzenie integracji systemu magazynowego WMS z systemem  nadrzędnym ERP oraz platformami kurierskimi współpracujących przewoźników.

 

 

Projekt wdrożenia systemu logifact® WMS zakończył się sukcesem. Jego zastosowanie pozwoliło w relatywnie krótkim czasie odnotować podniesienie ogólnej sprawności pracy magazynu oraz w sposób bardziej optymalny wykorzystać dostępną przestrzeń składowania. Dziś system logifact® WMS jest efektywnie eksploatowany przez firmę Krystian w codziennej pracy, stanowiąc efektywne narządzie wsparcia w zarządzaniu ogółem obsługiwanych procesów.