System magazynowy WMS w magazynie firmy Elzab

19.06.2019
Agnieszka Chojak

W zlokalizowanym w Zabrzu centrum dystrybucyjnym firmy Elzab został uruchomiony system zarządzania magazynem logifact® WMS.

 

 

System magazynowy WMS z oferty firmy Logifact-Systems został uruchomiony w magazynie firmy Elzab SA. W pierwszym kroku, zgodnie ze stosowaną przez nas metodyką wdrożeń, powstała specyfikacja funkcjonalna systemu. W specyfikacji wyznaczone zostały wszystkie procesy logistyczne, którymi zarządzać miał przyszły system magazynowy. WMS objął zarządzaniem ogół procesów począwszy od wydania towaru z magazynu i załadunku na zewnętrzne środki transportu.

 

W efekcie kolejnych prac przygotowawczych powstał gotowy do uruchomienia system WMS, który w następstwie tego, po gruntownych testach oraz odbyciu szeregu szkoleń przez personel magazynowy, rozpoczął, pod nadzorem naszych specjalistów, obsługę coraz szerszego strumienia rzeczywistych przepływów towarowych.

 

W ramach wdrożenia przeprowadzono również integrację systemu magazynowego WMS z systemem ERP zgodnie ze standardowym interfejsem po stronie WMS wraz z platformami kurierskimi.

Zawarta umowa objęła opracowanie koncepcji systemu zarządzania magazynem wraz z dostawą i wdrożeniem informatycznego systemu logifact® WMS. System został przygotowany z uwzględnieniem specyfiki obsługi operacji magazynowych realizowanych na potrzeby klienta – producenta i dystrybutora z branży fashion.

 

Elzab to przedsiębiorstwo informatyczne istniejące na rynku od 50 lat. Spółka jest producentem oraz dostawcą urządzeń i systemów wspomagania sprzedaży detalicznej. Elzab dysponuje doświadczeniem w projektowaniu urządzeń o złożonej technologii typu elektronika, informatyka, mechanika, połączone z potencjałem produkcyjnym zdolnym obsłużyć duże zamówienia kontraktowe i kooperacyjne, w krótkich terminach realizacji, w powtarzalnej jakości.

 

W Polsce Elzab jest jednym z głównych dostawców kas i drukarek fiskalnych, jak również  wag elektronicznych, szuflad kasowych, sprawdzarek cen, drukarek etykiet oraz akcesoriów do integracji systemów kasowych. Szeroka gama oferowanych modeli ułatwia dopasowanie do profilu i zróżnicowanych potrzeb konkretnej placówki handlowej. Elzab dostarczyła w ciągu 24 lat ponad 950 000 urządzeń fiskalnych do dużych sieci detalicznych, sklepów odzieżowych, stacji paliw czy popularnych restauracji.

 

Zastosowany system informatyczny w gospodarce magazynowej Elzab to logifact® WMS. Jego wdrożenie pozwoliło na usprawnienie gospodarki magazynowej w magazynach klienta, zoptymalizowanie i przyspieszenie procesów magazynowych, skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie tej samej pracy oraz obniżenie ponoszonych kosztów logistycznych.