System WMS i automatyka magazynowa

03.03.2020
Agnieszka Chojak

W nowym centrum dystrybucyjnym produktów i akcesoriów fryzjerskich w Bydgoszczy uruchomiony został system zarządzania magazynem (Warehouse Management System).

 

Jedną z ważnych funkcji systemu jest współpraca z urządzeniami automatyki magazynowej.

 

 

W nowym centrum dystrybucyjnym w organizacji Fale Loki Koki  w Bydgoszczy uruchomiony został WMS (Warehouse Management System – system zarządzania magazynem). Oprogramowanie magazynowe dostarczyła nasza firma.

 

Jest to już drugie wdrożenie systemu, dotyczące nowej wersji WMS przeprowadzone przez Logifact-Systems na potrzeby dystrybutora produktów i akcesoriów fryzjerskich.

 

Nowe centrum dystrybucyjne ma powierzchnię 7,5 tys. m. kw., a łączna liczba półek kompletacyjnych obejmuje ponad 10 tys. miejsc. Nowy obiekt oferuje tym samym blisko trzykrotnie większą pojemność operacyjną niż dotychczasowy.

 

Magazyn realizuje wysyłki przede wszystkim do sklepów stacjonarnych, ale także obsługuje hurtownie, salony fryzjerskie oraz klientów z kanału e-commerce.

 

Nowa wersja systemu WMS uruchomionego w magazynie dystrybucyjnym została rozbudowana o szereg dodatkowych możliwości w stosunku do wersji eksploatowanej dotychczas. Jedną z ważnych funkcji WMS jest współpraca z urządzeniami automatyki magazynowej. W procesach logistycznych wykorzystywany jest sorter, wyposażony w linię sortującą i stanowiska kompletacyjne z technologią put-to-light, przenośnik do transportu pojemników oraz regały automatyczne.

 

Proces przygotowania zamówień w magazynie realizowany jest z wykorzystaniem trzykondygnacyjnej antresoli przy pomocy pojemników kompletacyjnych. Antresola ta wyposażona została w zespół automatycznych przenośników, których zadaniem jest transport pojemników ze skompletowanym towarem do strefy kontroli, a następnie do strefy wyjścia.

 

 

Proces kompletacji towaru jest realizowany z wykorzystaniem regałów automatycznych, gdzie bez żadnego ruchu operatora magazynowego towar zostaje podany pracownikowi magazynu. W procesie tym, wspomaganym przez automatyczne sortery, magazyn jest przygotowany, aby rozsortować nawet 3000 sztuk towaru na dedykowane zamówienia w ciągu jednej godziny.

 

W pierwszym kroku projektu po zawarciu umowy sporządzona została przy ścisłej współpracy stron specyfikacja funkcjonalna systemu. Wyznaczone w niej zostały wszystkie procesy logistyczne, jakimi sterować miał przyszły system magazynowy, od przyjęcia towaru do magazynu poprzez procesy składowania, aż po załadunek towarów do samochodów. Na tym etapie szczegółowo uzgodniono zakres funkcji WMS, jakie posiadać miał przyszły system zarządzania.

 

Dopiero po sfinalizowaniu wszystkich uzgodnień rozpoczął się właściwy proces przygotowania oprogramowania WMS. W tej fazie przeprowadzona została, przy zaangażowaniu zespołów projektowych obu stron, parametryzacja logistyczna systemu.

Prace te polegały na odwzorowaniu fizycznej i funkcjonalnej struktury magazynu wraz ze skonfigurowaniem preferowanych stref i sektorów składowania. Gotowy program magazynowy, jeszcze przed wprowadzeniem go do magazynu, przetestowano pod kątem poprawności działania i obsługi wyznaczonych procesów logistycznych.

 

W ramach wdrożenia systemu magazynowego przeprowadzono także jego integrację z otoczeniem programowym, tj. z systemem klasy ERP. W efekcie integracji na styku WMS-ERP zapewniona została płynna współpraca magazynu z innymi obszarami przedsiębiorstwa.

 

Fale Loki Koki istnieje na rynku od 1990. Jej dynamiczny rozwój sprawił, że szybko stała się jednym z najważniejszych dystrybutorów akcesoriów i produktów fryzjerskich w kraju. Obecnie jako sieć Fale Loki Koki skupia 78 sklepów fryzjerskich na terenie całej Polski i eksportuje produkty do 11 krajów Europy. Fale Loki Koki to również marka produktów, na które składają się profesjonalny sprzęt i nowoczesne akcesoria fryzjerskie, które z sukcesem są dystrybuowane do ponad 30 000 salonów fryzjerskich.

 

Dodatkowym aspektem działalności firmy jest marketing społeczny, w ramach którego firma wspiera m.in. WOŚP, Federację Stowarzyszeń Amazonki, kluby sportowe, działalność kulturalną i lokalne inicjatywy charytatywne.

 

Projekt uruchomienia systemu WMS w magazynie dystrybucyjnym zakończył się sukcesem. Odpowiednio przeszkolony personel, nabywając praktycznej biegłości w samodzielnej obsłudze procesów magazynowych przy pomocy systemu WMS, przejął całkowitą kontrolę nad jego pracą. Magazyn funkcjonuje w sposób możliwie optymalny na każdym etapie realizowanego procesu logistycznego, zapewniając w efekcie wysoki ogólny poziom wydajności pracy przy utrzymaniu wysokiej jakości obsługi w zakresie dystrybucji towarów.