System logifact® WMS w magazynie artykułów budowlanych firmy Budmat

18.06.2020
Agnieszka Chojak

 

Firma Logifact-Systems nawiązała współpracę z firmą BUDMAT Bogdan Więcek.

Przedmiotem umowy było opracowanie kompleksowego projektu logistycznego oraz dostawa i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania magazynem logifact® WMS.

 

Na potrzeby firmy BUDMAT, producenta artykułów budowalnych, został wdrożony system zarządzania magazynem logifact® WMS Obsługą systemową objęte zostały procesy logistyczne w magazynie akcesoriów do montażu rynien oraz podsufitki.

BUDMAT to jeden z czołowych i wiodących producentów stalowych systemów dachowych z ponad 25-letnim doświadczeniem. Produkty tej firmy cechuje wysoka jakość oraz pionierskie rozwiązania, ułatwiające ich montaż i eksploatację. Wyroby wytwarzane są ze szwedzkiej i niemieckiej stali z huty SSAB oraz ArcelorMittal.

Oprócz dachów modułowych oferta BUDMAT-u obejmuje również wszelkie akcesoria, cięte pod wymiar blachodachówki, panele dachowe na rąbek stojący, blachy trapezowe, faliste i elewacyjne, a także profile stalowe.

W ciągu ponad dwudziestu lat firma stale poszerzała zakres produkcji i świadczonych usług, podnosiła jakość zarządzania i dbała o poszukiwanie coraz to nowych rynków zbytu. Dziś stalowe produkty BUDMAT-u cieszą się powodzeniem wśród inwestorów w Polsce i za granicą.

Zakresem prac, stanowiącym przedmiot zawartej pomiędzy spółkami umowy o dostarczeniu i wdrożeniu systemu zarządzania magazynem logifact® WMS, objęto przede wszystkim opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej przyszłego systemu WMS, jego przygotowanie, w tym skonfigurowanie pod kątem logistyki magazynu i sparametryzowanie programistyczne, wykonanie dedykowanych rozszerzeń programowych systemu oraz przygotowanie interfejsów wymiany danych z systemami zewnętrznymi.

System zarządzania został zintegrowany z systemem sterowania wózkami systemowymi oraz dostosowany do współpracy z linią do automatycznego pakowania dłużyc i do obsługi stanowisk kompletacyjnych funkcjonujących w trybie „towar do człowieka”.

Jednym z kluczowych wymogów klienta i jednocześnie wyzwaniem dla zespołu wdrożeniowego było przeprowadzenie kompletnego wdrożenia systemu zarządzania magazynem w bardzo krótkim okresie. Całość zaplanowanych prac, łącznie z uruchomieniem i ustabilizowaniem systemu oraz przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych szkoleń, została zrealizowana w czasie zaledwie 3 miesięcy.

Wdrożony system zarządzania magazynem pozwala na pełną kontrolę magazynowanego asortymentu.  Jednocześnie zapewnia kontrolę nad prawidłową realizacją procedur operacyjnych, gwarantujących właściwy przebieg zdefiniowanych procesów logistycznych. Magazyn, działając w oparciu o sterowanie systemowe, pracuje w sposób zoptymalizowany, efektywniejszy i bardziej wydajny.