System WMS w magazynie logistycznym

20.06.2019
Agnieszka Chojak

Firma Logifact-Systems nawiązała współpracę z HUB logistics. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie systemu klasy WMS w nowoczesnym obiekcie magazynowym w Pęcicach pod Warszawą.

Współpracę z Logifact-Systems podjęła firma HUB logistics. Przedmiotem umowy pomiędzy spółkami było uruchomienie systemu WMS w magazynie logistycznym w Pęcicach pod Warszawą.

HUB Logistics to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się firma, będąca integratorem usług związanych z logistyką.  Firma specjalizuje się w świadczeniu spersonalizowanych usług i rozwiązań dla logistyki wewnętrznej, które pozwalają kontrolować i zarządzać przepływem materiałów, informacji oraz kapitału klienta.

Zawarta umowa objęła opracowanie koncepcji systemu zarządzania magazynem wraz z dostawą i wdrożeniem informatycznego systemu logifact® WMS. System został przygotowany z uwzględnieniem specyfiki obsługi operacji magazynowych realizowanych na potrzeby klienta – producenta i dystrybutora z branży fashion.

Zgodnie z praktykowaną przez Logifact-Systems metodyką wdrożeniową w pierwszym etapie powstała szczegółowa specyfikacja funkcjonalna systemu. Ujęty w niej został ogół procesów magazynowych, zaplanowanych do obsługi przez system WMS. W magazynie wspierane systemowo są takie procesy magazynowe jak awizacja dostaw, kontrola wejściowa towaru, rozkładanie na przydzielonych przez WMS miejscach składowania, planowanie list kompletacyjnych, zwolnienie do kompletacji i kontrola podczas zbierania towaru, konsolidacja, kontrola towarów na wyjściu, wydanie towarów z magazynu, załadunki na zewnętrzne środki transportu, inwentaryzacja, itp.

 

Po zakończeniu prac przygotowawczych, takich jak m.in. parametryzacja informatyczna oraz konfiguracja logistyczna, ale jeszcze przed właściwym uruchomieniem systemu WMS w magazynie, przeprowadzone zostały w warunkach laboratoryjnych testy poprawności działania jego funkcji (testy off-line). Testy te miały na celu stwierdzenie poprawności obsługi procesów magazynowych przez system. Dodatkowo odbyły się także testy poprawności funkcjonowania interfejsów wymiany danych pomiędzy systemem magazynowym a jego otoczeniem informatycznym.

 

Uruchomienie systemu WMS w magazynie logistycznym klienta nastąpiło dzięki ścisłej współpracy i zaangażowaniu jego pracowników, pod ścisłym nadzorem wdrożeniowców z Logifact-Systems i po przeprowadzeniu szeregu szkoleń dla personelu magazynowego. W ramach wdrożenia systemu magazynowego WMS przeprowadzono integrację z systemem ERP oraz zbudowano bezpośrednie połączenia z platformami kurierskimi.

 

Zastosowanie systemu WMS w magazynie zapewnia szereg korzyści, takich jak możliwość sprawnego i niezawodnego zarządzania jego pracą, zoptymalizowanie generowanych w trakcie pracy magazynu kosztów, czy też zwiększenie wydajności pracy jak i podniesienie poziomu obsługi klienta.