System logifact® WMS wdrożony w magazynach firmy BROWIN.

07.06.2021
Agnieszka Chojak

 

Logifact-Systems zakończył z powodzeniem projekt realizowany dla firmy BROWIN Sp. k. Prace związane były z dostarczeniem i wdrożeniem informatycznego systemu zarządzania logifact® WMS do Magazynu Wyrobów Gotowych, który jest jednocześnie magazynem dystrybucyjnym oraz Magazynu Półproduktów zakładu zlokalizowanego w Łodzi.

Dostarczony system logifact® WMS zapewnił znaczące i wymierne korzyści. Automatyzacja obsługi procesów magazynowych, redukcja dokumentacji papierowej oraz minimalizacja zachowań nieformalnych znacząco wpłynęła na poprawę jakości pracy magazynów.

W związku z potrzebą usprawnienia pracy magazynów zakładu zlokalizowanego w Łodzi, kierownictwo spółki BROWIN podjęło decyzję, o wdrożeniu profesjonalnego oprogramowania do zarządzania magazynem. W tym celu BROWIN Sp. k. nawiązał współpracę z Logifact-Systems. Jej przedmiot, to dostarczenie i kompletne wdrożenie systemu logifact® WMS w magazynie wyrobów gotowych, który pełni również rolę magazynu dystrybucyjnego, magazynie półproduktów oraz zasilanie i odbiór surowców, półproduktów i opakowań do/z buforów zdawczo-odbiorczych na produkcję.

Początki dzisiejszego BROWIN-u sięgają roku 1979, kiedy firma zajęła się produkcją drożdży winiarskich. W kolejnych latach BROWIN systematycznie poszerzał zakres działania i budował potencjał firmy, dzięki czemu mógł stać się liderem rynku w kilku obszarach asortymentowych, takich przykładowo jak: zestawy winiarskie, zestawy piekarnicze, zestawy serowe, zestawy wędliniarskie, zestawy piwowarskie, urządzenia dla przetwórstwa, gorzelnictwa, itp.

Zgodnie ze sprawdzoną metodyką wdrożeniową Logifact-Systems, w pierwszym etapie prac powstała szczegółowa specyfikacja procesów logistycznych przeznaczonych do zarządzania w oparciu o system WMS oraz specyfikacja interfejsów wymiany danych z systemem ERP.

Wdrożony przez Logifact-Systems profesjonalny system klasy WMS usprawnił i skoordynował wszystkie procesy logistyczne, jakie zachodzą podczas pracy w magazynach firmy BROWIN Sp. k., zapewniając m. in. bezbłędne lokalizowanie towaru, kontrolowanie poprawności dostaw i wydań, zaopatrzenia oraz odbiór z/na produkcję oraz nadzorowanie wszystkich przepływów towaru w magazynach.

System logifact® WMS ponadto umożliwił uzyskiwanie bardziej odpowiednich i dokładniejszych danych związanych z przepływem towarów oraz operacji wykonywanych w magazynach oraz buforach zdawczo-odbiorczych na produkcję. To efektywne śledzenie zarówno towarów jak i czynności w magazynach, pozwala skoncentrować uwagę na taktycznych celach krótko i średnioterminowych, dostarczając bieżących informacji na temat wąskich gardeł i ograniczeń wpływających na efektywność zasobów.

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem, pozwoliło również na znaczącą redukcję tradycyjnej dokumentacji papierowej związanej z funkcjonowaniem magazynów, pozwalając jednocześnie na uzyskiwanie informacji w sposób ciągły o przepływie i stanach magazynowych towarów. Wszelka dokumentacja taka jak: awiza dostawy, listy towarowe, stany magazynowe – jest dostępna natychmiast i przechowywana jest w formie elektronicznej.