Wdrożenie systemu WMS w magazynie Logipark RHC

18.06.2019
Agnieszka Chojak

Na potrzeby firmy Logipark RHC wdrożony został system logifact® WMS w nowo wybudowanym magazynie znajdującym się w Toruniu.

 

 

Logifact-Systems zawarła umowę z Logipark RHC. Przedmiotem współpracy było wdrożenie systemu WMS w magazynie w Toruniu.
Założono, że w pierwszym etapie wdrożenia opracowana zostanie koncepcja systemu zarządzania magazynem. Koncepcja ta objęła wykonanie specyfikacji funkcjonalnej systemu, wytyczającej szczegółowo procesy magazynowe w zakresie obsługi przepływów materiałowych. Założono, że przyszły system WMS obejmie obsługą ogół procesów magazynowych – od przyjęcia towarów do magazynu, poprzez procesy składowania, do wysyłki i załadunku na zewnętrzne środki transportu.

 

Kolejne kroki to przygotowanie, dostarczenie i kompletne wdrożenie systemu WMS w magazynie klienta. Założono, iż zastosowany zostanie system magazynowy bazujący na wersji zgodnej z użytkowaną dotychczas w magazynie, po uprzednim rozbudowaniu go o możliwość obsługi dodatkowych wymaganych z punktu widzenia biznesu funkcji.

 

W ramach wdrożenia zaplanowano także integrację z systemem ERP. Komunikacja systemu WMS z użytkowanym dotychczas systemem ERP odbywa się przy zastosowaniu interfejsów wymiany danych w identycznym, sprawdzonym zakresie i formacie.

 

Logipark RHC Sp. z o. o. to firma świadcząca usługi magazynowania i składowania towarów. Dysponuje nowoczesnym magazynem, który zlokalizowany jest w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych w regionie Torunia.

 

Udostępniana klientom przestrzeń magazynowa wyposażona jest w nowoczesne narzędzia, posiada systemy magazynowe wysokiego składowania do 10 m, nowoczesny transport wewnętrzny oraz całodobową ochronę. W ofercie operatora logistycznego znajdują się także inne usługi, takie jak kompletacja, pakowanie, remanenty w systemie ciągłym czy sprzedaż palet.

 

Proces wdrożenia systemu odniósł pozytywny i zaplanowany efekt, odbył się przy dużym zaangażowaniu obu firm i ścisłej ich współpracy.

Dostarczone rozwiązanie to system WMS  pochodzący z oferty Logifact-Systems. Dla potrzeb magazynu, w którym zostało zrealizowane wdrożenie systemu WMS, opracowaliśmy i dostarczyliśmy uprzednio także projekt logistyczny.