Wdrożenie systemu logifact® WMS
w magazynie HOPI Polska.

05.04.2022
Agnieszka Chojak

 

Logifact-Systems z sukcesem uruchomił profesjonalny system zarządzania magazynem logifact® WMS w Centrum Logistycznym firmy HOPI zlokalizowanym w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt przyniósł firmie HOPI szereg usprawnień operacyjnych, poprawę koordynacji prac magazynowych, zwiększając efektywność realizowanych operacji logistycznych.

HOPI Polska to czeska firma rodzinna należąca do Holdingu HOPI oferująca usługi logistyczne w regionie CEE. W Polsce posiada dwa magazyny zlokalizowane w Sochaczewie i w Grodzisku Mazowieckim. Ze względu na dynamikę branży e-Commerce HOPI tworzy rozwiązania każdorazowo dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, odciążając ich jednocześnie z zagadnień operacyjnych. Stosuje logistykę „end to end”, w tym proces konfekcji, kompletacji, oraz zwrotów zamówień również podczas dużych wahań wolumenowych i sezonowych wzrostów sprzedaży.

W Centrum Logistycznym HOPI zlokalizowanym w Grodzisku Mazowieckim, w celu zapewnienia jak największej sprawności pracy został wdrożony profesjonalny system zarządzania magazynem logifact® WMS.

Systemem WMS objęte zostały wszystkie procesy logistyczne w magazynie, co w efekcie przełożyło się na efektywniejszą i bardziej wydajną pracę, zwiększając jednocześnie jakość obsługi w zakresie dystrybucji, w tym obsługi kanału e-commerce. Zakresem prac, stanowiącym przedmiot zawartej umowy, objęto w pierwszym etapie, opracowanie specyfikacji funkcjonalnej przyszłego systemu zarządzania magazynem, który w wersji standardowej przygotowany jest do obsługi branży 3PL oraz obsługi kanału e-commerce.

W kolejnych etapach prac, zgodnie z opracowaną specyfikacją funkcjonalną oraz sprawdzoną metodyką wdrożeniową, Logifact-Systems przygotował a następnie uruchomił system WMS, który sprawnie rozpoczął obsługę rzeczywistych przepływów magazynowych.

System wspiera obsługę wszystkich procesów magazynowych, w tym proces Multi Order Picking’u, czyli kompletacji wielu zamówień na raz, w tym jednosztukowych, specyficznych dla branży e-commerce. W ramach wdrożenia uruchomiona została dodatkowa platforma dostępowa oparta o moduł WWW, która umożliwia kontrahentom magazynu bezpośrednią komunikację on-line z system WMS.

Należy podkreślić, że do sukcesu projektu przyczyniło się duże zaangażowanie pracowników obu firm i ścisła współpraca.
Wdrożone oprogramowanie do zarządzania magazynem logifact® WMS spełniło oczekiwania klienta. System WMS obsługuje coraz szerszy strumień towarowy, zapewniając poprawną koordynację wszystkich prac magazynowych, efektywne zarządzanie zasobami oraz lepszą jakość świadczonych usług logistycznych. Te wszystkie usprawnienia, znacząco wpływają na zmniejszenie kosztów związanych z obsługą zamówień klientów, lepsze wykorzystanie zasobów oraz zadowolenie klientów.