WMS w chmurze

22.11.2019
Agnieszka Chojak


Nasza firma nawiązała współpracę z firmą ComPaas, która zaowocowała nową usługą udostępnienia systemu logifact® WMS w chmurze.
Nowy model korzystania z systemu magazynowego to szereg korzyści biznesowych i technologicznych.
Nawiązaliśmy współpracę z firmą konsultingową ComPaas, która zaowocowała nową usługą udostępnienia naszego systemu WMS w chmurze. Nowy model korzystania z systemu magazynowego to szereg korzyści biznesowych i technologicznych.

Świadczona usługa udostępniania WMS w chmurze obliczeniowej Polcom DC ma zagwarantowaną ciągłość działania infrastruktury IT. To bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo kluczowych procesów biznesowych klientów.

Szczególną zaletą opisanego modelu jest to, że zdejmuje on z klientów odpowiedzialność za infrastrukturę IT oraz jej utrzymanie. To z kolei pozwala na optymalizację kosztów oraz daje możliwość skupienia się na wyzwaniach kluczowych dla magazynu i biznesu.
Korzystanie z systemu WMS w chmurze obliczeniowej to także szereg innych korzyści. Doceni je magazyn i w konsekwencji biznes w obszarze logistyki:

Uniknięcie przestojów pracy systemu magazynowego

Zespół projektowy Logifact-Systems i ComPaaS dokładnie analizuje potrzeby klienta pod kątem oprogramowania WMS. Na tej podstawie udostępniane jest dopasowane środowisko informatyczne.

Tak dobrana usługa gwarantuje wydajność i ciągłość działania pracy systemu magazynowego, co pozwala uniknąć potencjalnych kosztowych przestojów.

Kompletne rozwiązanie

Dzięki współpracy Logifact-Systems z ekspercką spółką ComPaaS dostarczane jest kompletne rozwiązanie zbudowane z oprogramowania logifact® WMS oraz odpowiednio dobranej platformy informatycznej – PaaS (platform as a service).
Pozwala to znacznie przyspieszyć proces wdrożenia usługi.

Bezpieczeństwo danych

Platforma informatyczna dla systemu logifact® WMS udostępniona jest z nowoczesnych ośrodków przetwarzania danych, spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa oraz standardy jakości.

Projektowe podejście

Wspólne zaangażowanie na etapie budowania koncepcji rozwiązania, jego wdrożenie oraz utrzymanie, gwarantują pełne dopasowanie do zmieniających się w czasie potrzeb biznesowych klientów.

Optymalizacja kosztów

Usługa udostępnienia mocy obliczeniowej w modelu usługowym, eliminuje próg inwestycyjny, charakterystyczny dla tradycyjnego modelu pozyskania informatyki, optymalizując koszty i zmieniając punkt ciężkości finansowania zakupu infrastruktury IT z CAPEX na OPEX.

Cloud Computing to informatyka dostępna dla klienta na żądanie. Oznacza to, że klient nie musi inwestować w zakup infrastruktury informatycznej, aby uruchomić dowolny projekt informatyczny, taki jak np. system zarządzania magazynem klasy WMS. Płaci tylko za wykorzystywane zasoby, nie musi się martwić o niedoszacowanie ani przeszacowanie projektów informatycznych. To pozwala na znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych i większą elastyczność biznesową.

Polcom to lider usług cloudowych, posiadający największą komercyjną architekturę chmury obliczeniowej w Polsce. Infrastruktura Polcom Data Center składa się z dwóch, niezależnych telekomunikacyjnie i energetycznie ośrodków przetwarzania danych. Na uwagę zasługuje także wysoki poziom bezpieczeństwa informacji, realizowany zgodnie z politykami i certyfikacją ISO 27001, ISO 27017 oraz najwyższe standardy jakości zgodne z ISO 9001.

Data Center Polcom są połączone ze sobą łączem światłowodowym. Dzięki temu w razie nagłej awarii, każdy z nich może natychmiastowo przejąć zadania drugiego ośrodka. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa świadczonych usług cloudowych, świadczonych w trybie ciągłym 24/7 z dostępnością roczną 99,95%.

Bazując na wysokowydajnej architekturze chmury obliczeniowej Polcom, ComPaaS zapewnia dedykowane, wydajne i bezpieczne platformy IT pod dowolne aplikacje i wymagania biznesowe klientów.