WMS w magazynie części zamiennych

01.06.2019
Agnieszka Chojak

 

Sterowanie pracą magazynu dystrybucyjnego części zamiennych należącego do firmy SaMASZ wspiera system WMS. Zadanie dostarczenia i wdrożenia systemu powierzone zostało naszej firmie.

 

 

Logifact-Systems zawarła z firmą SaMASZ umowę o dostarczeniu systemu zarządzania magazynem WMS. Magazyn dystrybucyjny części zamiennych należący do największego polskiego producenta nowoczesnych maszyn rolniczych i komunalnych oraz pługów znajduje się na terenie nowo powstałej fabryki w Zabłudowie w woj. podlaskim.

Przy ścisłej współpracy stron i dużym zaangażowaniu zespołów wdrożeniowych implementacja systemu WMS w magazynie przebiegła sprawnie i została zakończona sukcesem. Magazyn, po zakończeniu prac wdrożeniowych i ustabilizowaniu pracy systemu, jest wydajniejszy, zapewnia pełną kontrolę nad składowanym asortymentem i pracuje znacznie efektywniej przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów operacyjnych na racjonalnym poziomie, a dodatkowa zaleta to zminimalizowany czas potrzebny na przyuczenie nowych pracowników do samodzielnej pracy w magazynie.

 

Dostarczone rozwiązanie to system zarządzania magazynem logifact® WMS. Przebieg prac przygotowawczych i wdrożeniowych wyznaczała metodyka projektowa stosowana przez Logifact-Systems. Zakładała ona opracowanie na pierwszym etapie projektu szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej, definiującej precyzyjnie procesy magazynowe, których obsługę zapewnić miał przyszły system. Został on, w następnym kroku, sparametryzowany oraz skonfigurowany pod kątem logistyki magazynu. W ten sposób przygotowane oprogramowanie można było poddać pierwszym testom weryfikującym poprawność jego działania, a następnie zainstalować WMS w magazynie.

 

W trakcie stopniowego uruchamiania systemu przeprowadzono szereg praktycznych szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych klienta z obsługi WMS. Magazyn został tym samym przygotowany na jego płynne przejęcie i samodzielną dalszą eksploatację w warunkach produkcyjnych.

Istotny etap prac wdrożeniowych stanowiła integracja systemu magazynowego z otoczeniem programowym magazynu. WMS został w tym zakresie przygotowany do współdziałania z nadrzędnym systemem zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) oraz z informatycznymi platformami współpracujących z magazynem przewoźników.

 

 

SaMASZ to dzisiaj największy w Polsce i jeden z czołowych w Europie producent maszyn rolniczych, komunalnych i pługów do odśnieżania. Firma dodatkowo posiada w swojej ofercie różnego rodzaju wysokiej jakości maszyny zielonkowe, takie jak kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki, wozy paszowe oraz maszyny komunalne, jak np. ramiona wysięgnikowe, kosiarki bijakowe, pługi odśnieżne, posypywarki, zamiatarki.

 

Produkty firmy SaMASZ trafiają dziś do klientów z Polski ale także do odbiorców w ponad 50 krajach na całym świecie, przede wszystkim w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii i krajach nadbałtyckich. Sieć dilerska skupia ponad 60 partnerów krajowych oraz ponad 70 firm za granicą.

W swojej działalności firma dużą wagę przywiązuje do wysokiej jakości swoich wyrobów, lokując w tym celu duże nakłady inwestycyjne w nowoczesny park maszynowy oraz dbając o wysokie kwalifikacje merytoryczne współpracującej kadry inżynierskiej. Firma nastawiona jest na stały rozwój i ciągłe innowacje, uważnie śledząc ewoluujące potrzeby swoich odbiorców i dopasowując do nich ofertę. Jako pierwszy producent w Europie SaMASZ zapewnia dwuletnią gwarancję.