System WMS w magazynie FARMLINE II.

20.04.2022
Agnieszka Chojak

 

Logifact-Systems z sukcesem uruchomił profesjonalny system zarządzania magazynem logifact® WMS w nowym Centrum Dystrybucyjnym firmy FARMLINE II zlokalizowanym w Toruniu.

Projekt zapewnił firmie znaczące i wymierne korzyści. Skoordynował i usprawnił gospodarkę w magazynie dystrybucyjnym, zoptymalizował i przyspieszył procesy magazynowe, zwiększył wydajność i obniżył koszty logistyczne.

 

 

FARMLINE II to GRUPA Zakupowa Aptek, gwarantująca pacjentom dostępność szerokiej oferty leków i suplementów diety. To firma zajmująca się sprzedażą detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Łącznie sieć ma 19 aptek.
W Magazynie Dystrybucyjnym FARMLINE II zlokalizowanym w Toruniu, w celu zapewnienia jak największej sprawności pracy został wdrożony profesjonalny system zarządzania magazynem logifact® WMS. Wdrożenie systemu WMS zostało poprzedzone opracowaniem koncepcji organizacji pracy nowego magazynu.

 

Zakresem prac, stanowiącym przedmiot zawartej umowy, objęto w pierwszym etapie, opracowanie koncepcji organizacji nowego magazynu, a w kolejnych etapach, opracowanie koncepcji przyszłego systemu zarządzania magazynem wraz z wdrożeniem systemu, przygotowanego zgodnie z zatwierdzoną koncepcją.

 

W ramach opracowanej koncepcji organizacji nowego magazynu, Logifact-Systems przeprowadził analizę wraz z korektą wcześniejszych projektów, wyznaczył strefy funkcjonalne wraz z zachodzącymi w nich procesami oraz zdefiniował stanowiska / urządzania oraz środki transportu niezbędne do pracy w poszczególnych strefach centrum dystrybucyjnego.

 

Wdrożony w kolejnych etapach system WMS, wspiera obsługę wszystkich procesów magazynowych, takich jak przyjęcie dostaw zewnętrznych, kontrolę wejściową, wprowadzanie dostaw do różnych stref składowania, przesunięciami wewnątrz-magazynowymi, przygotowywaniem zleceń wydania, kompletacją, obsługą cross-docking’u, konfekcjonowania, wspomaganie spedycji obejmujące tworzenie wyjazdów, itp.

Dodatkowo na potrzeby wsparcia procesu odbiorów własnych, uruchomiono moduł „Lada” dostępny w ramach systemu logifact® WMS. W ramach interfejsów wymiany danych, przygotowano i uruchomiono interfejsy z system ERP Subiekt GT i systemami kurierów / przewoźników: DHL oraz In-Post.

Należy podkreślić, że do udanego sprawnie przeprowadzonego wdrożenia, przyczyniło się duże zaangażowanie pracowników obu firm i ścisła współpraca.
System zarządzania magazynem obsługuje coraz szerszy strumień towarowy, zapewniając poprawną koordynację wszystkich prac magazynowych oraz efektywne zarządzanie zasobami. Wdrożony system logifact® WMS, znacząco wpływają na zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem nowego magazynu oraz lepszego wykorzystania zasobów ludzkich oraz sprzętowych.