Zarządzanie magazynem za pomocą modułu dashboardów
systemu logifact® WMS

12.05.2019
Agnieszka Chojak

 

Łatwy dostęp do wiarygodnych informacji o stanie magazynu to klucz do podejmowania szybkich i prawidłowych decyzji przez osoby nadzorujące pracę magazynu.

Temu celowi służy nowy moduł dashboardów systemu logifact® WMS.

Efektywne zarządzanie magazynem wymaga dostępności wiarygodnych danych o jego stanie. Tylko w oparciu o rzetelne informacje osoba nadzorująca pracę magazynu może w sposób adekwatny reagować na zachodzące w trakcie procesów magazynowych zdarzenia. Z uwagi na to system logifact® WMS został wyposażony w moduł dashboardów – narzędzie, w którym można, w czasie rzeczywistym, znaleźć wszelkie dane, zwizualizowane i wyświetlone w formie graficznej, potrzebne do prawidłowego i sprawnego zarządzania pracą magazynu.

Moduł dashboardów systemu logifact® WMS zapewnia osobom odpowiedzialnym za zarządzanie magazynem ergonomiczny i szybki podgląd realizowanych procesów magazynowych, w tym m.in. statusu, w jakim znajdują się one w chwili wywołania raportu. Jest to istotne z uwagi na trafność podejmowanych decyzji zarządczych, mających na celu osiągnięcie możliwie najefektywniejszej pracy magazynu.

Dashboardy systemu logifact® WMS pozwalają uzyskać podgląd danych, takich jak m.in. status zajętości lokacji magazynowych, ilości zadań w poszczególnych profilach pracy, ilości linii procesu kompletacji z podziałem na poszczególne strefy, wydajności pracowników magazynowych, poziom zapełnienia lokacji w strefie kompletacji dynamicznej, lista priorytetowych wyjazdów, informacje dotyczące ogólnej wydajności pracy magazynu, itp.

Przykładowo, osoba zarządzająca procesami wydań z magazynu, monitorując odpowiednie wskaźniki prezentowane w module dashboardów, dysponuje możliwością szybszej reakcji w sytuacji, w której w znacznym stopniu narasta ilość zadań związanych z kompletacją. Może np. skierować dodatkowych operatorów do wsparcia procesu, dzięki czemu obsłużenie zwiększonej ilości zleceń nie będzie wymagało wydłużenia czasu realizacji.

Moduł dashboardów logifact® WMS opracowany został z myślą o możliwości elastycznego dopasowania do specyfiki konkretnych potrzeb.
Zawiera szereg konfigurowalnych zakładek, z graficznymi wskaźnikami, ułatwiającymi szybki i prawidłowy odczyt informacji. Karty te w prosty sposób mogą być dodawane, usuwane lub modyfikowane przez administratora systemu logifact® WMS, w zależności od konkretnych wymagań.

Przykładowo, mogą to być pola ze wskaźnikami dla procesów wejścia, procesów wyjścia, procesów wewnątrz-magazynowych lub innych procesów logistycznych zachodzących w magazynie i zarządzanych z poziomu systemu.

Moduł wyposażony jest w intuicyjne narzędzia służące do edycji wyglądu poszczególnych zakładek. Posiada wbudowany konfigurator, służący do nadawania stosownych dostępów do nich oraz do przypisywania konkretnych treści do typu urządzeń, na jakich mają być wyświetlane. Dashboardy mogą być wyświetlane na ekranach monitorów PC, telewizorach, urządzeniach mobilnych (takich jak telefon, smartfon, tablet) w specjalnej aplikacji lub poprzez przeglądarkę internetową.

Do dyspozycji administratora logifact® WMS przewidziana została także możliwość dodania nowych wskaźników, bez konieczności zlecania dedykowanych prac programistycznych, poprzez podłączenie nowych źródeł danych (tj. nowych tabel lub procedur bazodanowych), jak również samodzielnego zdefiniowania formy prezentacji dla danego wskaźnika oraz skonfigurowania elementów graficznych pod kątem funkcjonalnym.