Innowacje w logistyce magazynowej

07.04.2023

 

Jakie innowacje w logistyce magazynowej są najpopularniejsze? Po co właściwie wprowadzać innowacyjne rozwiązania logistyczne, jak mogą pomóc w zarządzaniu magazynem i które z nich zasługują na szczególną uwagę? Te informacje zebrał dla Was Dawid Jarzębowski, Dyrektor IT z Logifact-Systems. Gorąco polecamy lekturę jego tekstu.

 

 

 

 

  Dawid Jarzębowski

Dyrektor IT

 w Logifact-Systems

 

 

Na początek zacznijmy od kwestii fundamentalnej i przypomnienia pokrótce, czym właściwie jest innowacja. Korzystając z dość pojemnej i ogólnej definicji można pokusić się o stwierdzenie, że jest to wdrożenie nowego lub udoskonalonego rozwiązania w obszarze produktu, procesu, technologii, organizacji miejsca pracy, metodyki tej pracy czy stosunków z otoczeniem. Oczywiście wiele zależy od przyjętej perspektywy. Z perspektywy każdej organizacji wprowadzenie dowolnego novum w jej obrębie jest już swoistą innowacją, ale w nieco szerszym ujęciu – na rynku pojawia się mnóstwo nowych technologii i rozwiązań, które notują prężny wzrost (bardzo często zdarza się, że wiele z tych technologii rozwija się o wiele szybciej niż same pomysły na ich praktyczne wykorzystanie). Innowacjami mogą być na przykład rozwiązania z obszaru automatyzacji, AI (Sztucznej Inteligencji), VR (Wirtualnej Rzeczywistości), AR (Rozszerzonej Rzeczywistości) czy technologie wearable ale również te doskonale znane z magazynów – systemy WMS, robotyzacja (np. kompletacji czy transportu przy zastosowaniu wózków agv), zastosowanie RFID, czy technologie voice-picking, pick-to-light, put-to-loght, etc.

 

Innowacje – cel

 

Wprowadzanie innowacji ma spełniać kilka celów: między innymi usprawniać działanie przedsiębiorstwa, optymalizować działanie procesów w organizacji, zwiększyć satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy, ułatwić ją i wreszcie: wzmocnić konkurencyjność organizacji na tle innych przedsiębiorstw.

 

Rola innowacji w zarządzaniu magazynem

 

Nie inaczej jest, jeśli chodzi o innowacje w logistyce magazynowej czy w ogóle w szeroko rozumianej logistyce – innowacyjne rozwiązania mają wspierać i usprawniać działanie magazynu, zwiększać wydajność wszystkich procesów, usprawnić łańcuch dostaw i w szerszym kontekście wzmocnić rynkową pozycję przedsiębiorstwa (właściciela lub operatora danego magazynu). Jakie innowacje w logistyce magazynowej można spotkać najczęściej? Zachęcam do zapoznania się z poniższym zestawieniem.

 

Globalna informatyzacja

 

Niewątpliwie wpływ na innowacyjność w magazynach ma globalny rozwój informatyki zarówno na poziomie platformy jako bazy do pracy dla systemów dedykowanych (oprogramowania standardowego, systemów operacyjnych, baz danych), ale i sprzętu czy technologii sieci radiowych. Rynek oferuje coraz lepsze, szybsze sieci i skalowalne, wydajne rozwiązania i urządzenia. Warto oczywiście podkreślić, że globalna informatyzacja ma wpływ nie tylko na branżę logistyki magazynowej, ale również stymuluje rozwój innych branż. Warto jednak być świadomym możliwości, jakie oferuje.

Każdy z tych wyżej wymienionych elementów ma bowiem swój pośredni wkład w możliwości stosowania innowacyjnych rozwiązań, które wpływają na pracę magazynu – a to oznacza, że one same w sobie mogą być traktowane jako innowacyjne rozwiązania.

 

System WMS

 

Niewątpliwie spektakularnym rozwiązaniem innowacyjnym, uniwersalnym i niezależnym od branży, w której jest stosowane, był – i wciąż pozostaje – magazynowy system informatyczny Warehouse Management System, najczęściej znany pod nazwą WMS. WMS to zintegrowany system przeznaczony do zarządzania pracą magazynu i sterowaniem przepływu materiałów.

Warto zaznaczyć, że system tej klasy aktualnie nie jest nowością samą w sobie – rozwiązania tego typu istnieją i funkcjonują na rynku tak naprawdę od lat. Nadal można i należy rozpatrywać je jednak w kategorii innowacyjnych rozwiązań. Konkretne generacje systemu względem siebie są bowiem naznaczone wyraźnym stemplem innowacji. Systemy WMS są ciągle rozwijane i udoskonalane poprzez rozwój funkcjonalny, technologiczny oraz automatyczną integrację z otoczeniem.

Dzięki temu z całą pewnością można pokusić się o wniosek, że WMS to dziś bardzo wysoko rozwinięty system, który w coraz większym stopniu automatyzuje prace w magazynie i robi to w sposób dokładny i optymalny. Zarządza wypełnieniem i rozłożeniem towarów, wytycza optymalne ścieżki pracy, planuje, pozwala w pełni wykorzystać potencjał powierzchni magazynowych oraz adekwatnie do struktury i modelu przepływu towaru zarządzać pracą magazynu. Dzięki WMS-owi możemy optymalnie zarządzać magazynem, dysponując informacjami w czasie rzeczywistym na temat stanu realizacji każdego procesu, ale również lokacji konkretnych produktów, stref funkcjonalnych magazynu, cech produktów i ich rotacji czy na temat zadań wyznaczonych dla konkretnych pracowników.

 

 

Również sama digitalizacja procesów magazynowych, której konsekwencją jest przejście z papierowych kartek i kalkulatorów czy arkuszy kalkulacyjnych na zaprojektowany system informatyczny, który znacznie zwiększa efektywność czasu pracy i jej dokładność, stanowi niewątpliwy przełom w dziedzinie logistyki magazynowej i zarządzaniu magazynem.

Dobrym przykładem takiego oprogramowanie jest logifact® WMS, stworzony przez Logifact-Systems. Rozwijamy go z wykorzystaniem najnowszych technologii pod kątem zarówno optymalizacji pracy użytkowników, jak i coraz nowocześniejszego i bardziej przyjaznego interfejsu, dającego coraz bogatszy katalog prezentacji danych. Najnowsza, szósta wersja systemu, czyli logifact® WMS Essentia 6.0, jest już dostępna i z pełnym przekonaniem przyznajemy, że to najlepszy system, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Więcej na jego temat dowiecie się, zaglądając na specjalną podstronę poświęconą naszemu nowemu oprogramowaniu.

 

EDI – elektroniczna wymiana danych

 

Elektroniczna wymiana danych, znana również jako EDI, to narzędzie pozwalające na automatyczną wymianę danych. Jej wykorzystanie pozwala eliminację wielokrotnego wprowadzania tych samych danych oraz przyspieszenie i poprawę dokładności przesyłanych informacji zarówno w obrębie organizacji jaki pomiędzy zewnętrznymi organizacjami.

W tym miejscu – dla zobrazowania roli EDI – warto na chwilę wrócić do wyżej wymienionego WMS. System do zarządzania magazynem pracuje jako niezależny zaawansowany system logistyczny i do jego głównych zadań należy – jak wspomniałem – optymalne zarządzanie pracą magazynu w tym sterowanie oraz nadzór w czasie rzeczywistym nad procesami przepływu materiałów oraz zapasami. Spójrzmy jednak na niego z perspektywy organizacji: jest on bowiem częścią większego „organizmu” biznesowego i wszystkich jego procesów. To oznacza, że powinien dysponować możliwością integracji z innymi systemami, które w tych procesach biorą udział.

System klasy WMS powinien zatem komunikować się z systemami klasy ERP, API systemów kurierskich, platformami e-commerce, systemami TMS (zarządzanie transportem), MES (zarządzanie produkcją) czy MFC (sterowanie automatyką magazynową), ale i wszystkimi wymieniającymi się między sobą danymi według ustalonej logiki i schematu bez potrzeby ręcznego wypełniania czy wymieniania tych danych przez człowieka.

Dla przykładu – kiedy chcemy kupić towar w sklepie internetowym, dzięki EDI platforma powinna od razu „wiedzieć”, ile towaru znajduje się w magazynie, wysłać zamówienie do ERP, który wystawi fakturę, jednocześnie przygotuje i prześle zamówienie do WMS, który zapewni sprawne przygotowanie towaru do wysyłki, przekaże do kuriera niezbędne dane do wygenerowania listu przewozowego i etykiet, wydrukuje przygotowane dokumenty tak aby odbiór przesyłki przez kuriera z magazynu ograniczony był jedynie do załadunku. Na bazie danych z API systemu kurierskiego system WMS może uzyskać i aktualizować dane na temat statusu przesyłki i przesyłać je do systemu ERP, który z kolei przekaże je do sklepu internetowego.

 

Automatyka magazynowa

 

Branża automatyki bardzo dynamicznie się rozwija. Na rynku pojawiają się coraz ciekawsze rozwiązania uniwersalne oraz dedykowane – od MFC, przenośników, automatów do kompletacji przez sortery i układnice aż po zautomatyzowane systemy składowania.

Prowadzi to do klarownego wniosku: automatyka jest współcześnie czymś zdecydowanie więcej niż tylko ciekawostką czy nowinką. Doskonale widać to właśnie w branży, jaką jest logistyka magazynowa – proces automatyzacji w magazynów wydaje się bowiem naturalny i nieunikniony. Jej zastosowanie ma coraz więcej podstaw i wynika z wielu rozmaitych czynników – rosnących kosztów zatrudnienia pracowników, eksploatacji magazynu, ale również różnego rodzaju ograniczeń czasowych czy konieczności optymalnego wykorzystania kubatury magazynowej. Automatyka może też usprawnić dokładność i jakość realizacji niektórych procesów na terenie magazynów.

Stopień automatyzacji magazynu zależy przede wszystkim od kalkulacji rentowności ekonomicznej. Większość przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, zapytanych czy chciałoby implementować w magazynie rozwiązania automatyczne, zapewne odpowiedziałaby twierdząco, ale należy pamiętać że wciąż są to dość kosztowne rozwiązania, dla niejednego stanowiące poważną barierę. Inwestycja w automatyzację wymaga jednak przyjęcia odpowiedniej skali – z początku konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne mogą wydawać się ogromne w krótkiej perspektywie, ale jeśli w kilka lat inwestycja się spłaci i będzie procentować, to odpowiedź o jej zasadność wydaje się oczywista, a innowacyjne podejście zdecydowanie przynosi efekty.

Widać zresztą, że podejście do automatyki mocno się zmieniło – dziś rozwiązanie, na które było stać nielicznych, staje się czymś standardowym, a nierzadko również – niezbędnym. Pytanie o wdrożenie automatyki magazynowej powinno zatem dotyczyć tego, nie „czy” ją wdrażać, ale „kiedy” to zrobić.

 

Innowacje w magazynie – kluczem otwartość i gotowość na zmiany

 

Logistyka magazynowa jest dziedziną, która podlega dynamicznym zmianom. Warto zatem się rozwijać, by dotrzymywać im kroku – szukać pomysłów na innowacyjne rozwiązania, ale sprawdzać i weryfikować te, którymi już dysponujemy za pomocą audytów, projektów czy testów logistycznych i informatycznych. Jak mawia klasyk – kto nie idzie do przodu, ten się cofa.

 

 

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane