Przygotuj się do zarządzania magazynem w świecie po pandemii

13.07.2021

 

Świat po pandemii nie jest tym samym, który znaliśmy jeszcze przed wybuchem światowej epidemii COVID-19. Zmiany dotknęły niemal każdej płaszczyzny otaczającej nas rzeczywistości: życia społecznego, mediów, informacji, zdrowia czy wreszcie: gospodarki i handlu.

 

Nie inaczej jest w przypadku zarządzania magazynem – pandemia była okazałą dla branży logistyki magazynowej cenną nauką, z której należy wyciągnąć szereg wniosków – przekonuje:

 

Paweł Bobiński

Członek Zarządu

w Logifact-Systems

Zmiany, które nastąpiły w dobie pandemii, okazały się nie tylko szeroko zakrojone, ale również nagłe i nieprzewidziane. Wpłynęło to na mnóstwo różnych branż; w logistyce i transporcie doszło do załamania lub częściowego przerwania łańcuchów dostaw, a co za tym idzie, również konieczność zredukowania i wstrzymania na jakiś czas działalności, co miało miejsce między innymi w branżach automotive i meblarskiej. Jednak z drugiej strony w niektórych gałęziach gospodarki nastąpił zupełnie odwrotny trend – szybki i nagły wzrost popytu, którego doświadczyły m.in. branża medyczna oraz sektor e-commerce.

 

Zarówno jeden, jak i drugi przypadek to poważne wyzwanie dla szeroko pojętej logistyki, wiążące się z koniecznością konfrontacji ze zmianami w podejściu i myśleniu o zarządzaniu procesami logistycznymi.

 

 • Zarządzanie magazynem – bezpieczeństwo pracowników

   

W przeciwieństwie do pracowników biurowych, których gros w dobie pandemii przeniosło się na system pracy zdalnej, w magazynie nie ma takiej możliwości. Pracownicy muszą pozostawać na swoich stanowiskach, by podtrzymywać wysoką wydajność magazynu, ale z drugiej strony – pandemia jeszcze mocniej uzmysłowiła nam, jak kluczową kwestią jest zdrowie i bezpieczeństwo pracujących w magazynie osób, które można zapewnić m.in. poprzez wdrożenie i przestrzeganie surowego reżimu sanitarnego.

 

Wymaga to odpowiedniego planu, którego opracowanie opiera się na znalezieniu odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób przemieszczają się osoby w magazynie, ile ich jest, gdzie się znajdują, jaką kontrolę dostępu na magazyn powinni przechodzić pracownicy i jak zorganizowana jest praca – to jest: czy wprowadzono dodatkowe zmiany lub system pracy rotacyjnej.

 

Niezbędne jest jednocześnie zapewnienie dostępu do środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji rąk i odkażania elementów wyposażenia powierzchni magazynowej, a także organizacja nadzoru nad pracownikami, tak by móc sprawdzać, czy przestrzegają zasad bezpieczeństwa i czy powinni być dodatkowo uczuleni w tej kwestii, otrzymać specjalistyczne instrukcje lub przejść obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.

 

 • Zarządzanie magazynem – transformacja cyfrowa i automatyzacja

   

Wiele już powiedziano o znaczeniu pandemii dla rozwoju cyfryzacji. W obliczu lockdownu i spowolnienia gospodarczej procesy, związane z transformacją cyfrową, a także automatyzacją i robotyzacją. Zdaniem niektórych ekspertów transformacja w tym aspekcie przyspieszyła o dobrych kilka lat! Zmiany oczywiście dotknęły też sektora logistyki magazynowej. Oczywiście, automatyzacja w magazynie ma mnóstwo zalet, a w kontekście pandemii szczególnie istotne jest to, że jest odporna na wirusa.

 

Z drugiej strony – opłacalność jej wdrożenia powinna być poprzedzona staranną analizą i badaniem. Kluczem jest bowiem umiejętny dobór narzędzi, dostosowanych do charakterystyki przepływów logistycznych – tylko wówczas rozwiązania wspierające automatyzację magazynu mogą usprawnić procesy logistyczne, pozytywnie wpłynąć na wydajność magazynu i samą jakość jego pracy, a to czynniki, które determinują sukces inwestycji.

 

Automatyzacja to jednak jedynie składowa transformacji cyfrowej w magazynie. Ogromne znaczenie mają też systemy informatyczne klasy WMS, czyli Warehouse Management System. Z jednej strony, pomagają efektywnie zarządzać magazynem i szybko reagować na nieprzewidziane i nagłe zmiany, ułatwiają planowanie i zarządzanie zasobami, a także optymalizację i dopasowanie procesów magazynowych poprzez możliwość szybkiej analizy dynamicznych zmian, zachodzących w przestrzeni magazynowej.

 

Z drugiej zaś – integracja z odpowiednim sprzętem może zwiększyć wydajność i efektywność pracowników magazynowych. Tam zaś, gdzie większa wydajność, tam niższa konieczność przebywania większej liczby osób w magazynie (a im jest ich mniej w magazynie, tym praca jest bezpieczniejsza). W tym przypadku duże znaczenie ma skalowalność i elastyczność systemu do zarządzania magazynem, która pozwala na redukcję liczby użytkowników pracujących jednocześnie na danym systemie, gdy wymagają tego okoliczności lub jej zwiększenie, gdy następuje przyspieszenie i wzrost przepływów w magazynie.

 

 • Zarządzanie magazynem – planowanie

   

To cenna rada dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero są w trakcie planowania magazynu. Coraz więcej firm zwraca na tym etapie uwagę na kwestie, ściśle związane z pandemią – czy raczej z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem. Jeden z przykładów to opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej w taki sposób, by odstępy między poszczególnymi stanowiskami pracy były wystarczająco duże lub by uwzględniały tzw. techniczne środki ochrony zbiorowej, jak przesłony czy obudowy.

 

 • Zarządzanie magazynem. Priorytetem jest bezpieczeństwo!

   

Z doświadczeń, nabytych w trakcie COVID-19 przez branżę logistyki magazynowej, płynie kilka cennych wniosków: automatyzacja może być szansą dla organizacji i impulsem do uczynienia magazynu jeszcze bardziej inteligentnym, a rola systemów klasy WMS – zwłaszcza tych elastycznych i skalowalnych – zyskuje (i będzie zyskiwać) na znaczeniu.

 

Priorytetem powinna być również taka organizacja pracy magazynu i stworzenie takich warunków, by pracownicy magazynowi zapewniali wydajność i ciągłość pracy, a przy tym, by nic nie zagrażało ich zdrowiu. Właśnie takie będą bowiem magazyny przyszłości – inteligentne, zautomatyzowane, wydajne i bezpieczne.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane