W jaki sposób WMS wspomaga pracę personelu magazynu?

24.02.2022

 

Korzyści z uruchomienia systemu WMS w magazynie są nie tylko wymierne i szybko odczuwalne. Zachodzą też na kilku poziomach, dostrzegalnych tak z perspektywy kadry zarządzającej, jak i kierowniczej czy odczuwalnych przez szeregowych pracowników magazynu.

 

Dla kadry zarządzającej uruchomienie systemu do zarządzania magazynem powinno się wiązać z redukcją kosztów utrzymania magazynu a co za tym idzie na ogół szybkim zwrotem z inwestycji; kierownicy magazynu zyskują możliwość ciągłego nadzoru nad zachodzącymi w nim procesami i wreszcie – WMS usprawnia pracę magazynierów.

W jaki sposób? Na łamach naszego bloga szerzej tłumaczy to:

 

 

Krzysztof Obroślak

Kierownik projektu

 w Logifact-Systems

Przed wymienieniem szeregu korzyści i wskazaniem, w jaki sposób WMS wspomaga pracę pracowników magazynu, warto w kilku zdaniach przypomnieć, czym właściwie jest system zarządzania magazynem. To – najprościej rzecz ujmując – system informatyczny, do którego funkcjonalności zaliczają się śledzenie i analizowanie wszystkich procesów przepływu materiałów i informacji zachodzących w danym magazynie, w celu dostarczenia kadrze kierowniczej (w czasie rzeczywistym) w przejrzysty sposób pełnych informacji o stanie realizacji wszystkich tych procesów.

 

Zdobyte i przetworzone przez WMS dane umożliwiają kadrze kierowniczej podejmowanie możliwie optymalnych decyzji dotyczących realizacji procesów magazynowych i przekazywanie tych decyzji (on-line) w postaci konkretnych zadań do wykonania pracownikom magazynowym.

 

 • WMS a organizacja magazynu

   

W magazynie, w którym funkcjonuje WMS, pracę magazynierów organizuje właśnie… samo oprogramowanie. Wyposażeni w specjalne terminale radiowe pracownicy odczytują z nich komunikaty, które niejako „prowadzą” pracowników przez każdy kolejny krok, na przykład przy kompletacji zamówień.

 

To nie wszystko – bo nie dość, że system steruje pracą ludzi, to dodatkowo oczekuje potwierdzenia wykonania każdego z zadań, a w przypadku ewentualnych problemów czy nieprawidłowości informuje o nich pracownika odpowiedzialnego za kierowanie pracą magazynu. Daje to możliwość podejmowania na bieżąco decyzji, pozwalających na optymalizację procesów i bieżące usprawnianie funkcjonowania magazynu.
Wiedząc już, że system WMS steruje i wspomaga pracę personelu magazynowego, warto zastanowić się, co oznacza to dla nich w praktyce.

 

 • System WMS jest bezpieczny dla pracowników

   

Zacznijmy od sprawy fundamentalnej, a więc bezpieczeństwa – dobry system WMS zapewnia pracę zgodną z obowiązującymi procedurami (w tym ścisłymi procedurami bezpieczeństwa) i w ogromnym stopniu ogranicza wystąpienie tzw. zachowań nieformalnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy zespołu.

Systemy do zarządzania magazynem istotnie wspomagają poprawne rozłożenie towarów – z jednej strony po to, by towar nie uległ uszkodzeniu czy zniszczeniu, a z drugiej właśnie po to, by nie narażać pracowników na niebezpieczeństwo i niepotrzebne ryzyko.

 

 • System WMS zwalnia z odpowiedzialności i praca jest prostsza

   

Druga kwestia to zwolnienie pracownika z odpowiedzialności za podejmowanie pewnych decyzji, związanych np. ze sposobem kontroli wejściowej, z wyborem lokalizacji odkładczej przy wprowadzaniu towaru do magazynu, z wyborem ścieżki kompletacji i typu jednostki kompletacyjnej, z uzupełnieniem lokacji kompletacyjnych (jakie lokacje, w jakim czasie, w jakiej ilości), ze sposobem kontroli wyjściowej, formowaniem i etykietowaniem jednostek wysyłkowych a aż po ich przyporządkowanie do odpowiednich kurierów/przewoźników.

 

Te kompetencje przejmuje właśnie oprogramowanie WMS i to ono dba o to, by dany towar znalazł się we właściwym miejscu i na czas. To jednak nie wszystko, bo system do zarządzania magazynem „zdejmuje” z pracowników obowiązek zapamiętywania, gdzie leży dany towar, jakie są warunki wydania określonego produktu dla konkretnego kontrahenta.

W skrócie – za „myślenie”, planowanie i analizowanie odpowiedzialne jest inteligentne oprogramowanie, a pracownik może skupiać się na realizacji prostych, czytelnych zadań, zaplanowanych i zleconych mu przez system. Taki układ wiąże się również z minimalizacją błędów w kompletacji, wynikających z tzw. czynnika ludzkiego – rozkojarzenia czy nieuwagi.

 

 • WMS, czyli wydajność i higiena pracy.

   

Jest jeszcze jeden aspekt, który zasługuje na uwagę – wydajność pracowników. Choć pozornie mogłoby się wydawać, że poprawa wydajności personelu niesie korzyść przede wszystkim dla kadry kierowniczej i zarządczej, to zyskują dzięki niej również sami pracownicy! Praca dzięki oprogramowaniu WMS jest dobrze opomiarowana, a co za tym idzie, może być odpowiednio premiowana i oceniana według obiektywnych kryteriów. Odciążenie pracownika ze skomplikowanych, złożonych czynności pozwala mu ograniczyć się do wykonywania łatwiejszych, mniej wymagających zadań.


Osobna rzecz to możliwość skrócenia pokonywanego dystansu przez pracownika dzięki optymalizacji ścieżki kompletacji, którą daje WMS – to samo oprogramowanie „wytycza” najkrótszą drogę do konkretnej pozycji i nie wymusza na pracowniku samodzielnego poszukiwania towaru i odnajdywania do niego najszybszej trasy. Jeżeli realizacja procesów przepływu wspomagana jest urządzeniami automatyki magazynowej, to tym lepiej – wówczas oprogramowanie zarządza transportem towaru (np. do/z stanowisk kompletacji) co w znacznej mierze zwalnia personel z konieczności przemieszczania się po magazynie.


Oprogramowanie WMS niejako przejmuje również, w znacznej mierze, obowiązek delegowania zadań, dotychczas sprawowany przez kierownika magazynu. Kierownik magazynu zwalnia do realizacji duże porcje pracy (np. zbiór zleceń dla całego środka transportu zewnętrznego) a system WMS automatycznie tworzy odpowiednie zadania cząstkowe i samodzielnie przydziela je do wykonania właściwym pracownikom magazynowym.

W ten sposób system sam zleca pracę, a podział wszystkich zadań jest klarowny, co minimalizuje ryzyko powstania ewentualnego chaosu i zakłóceń. Dzięki WMS personel wie, za co każdy z członków zespołu jest odpowiedzialny, a praca przebiega spokojnie, harmonijnie i w sposób uporządkowany.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane