WMS – koszt wdrożenia systemu magazynowego

21.02.2024

 

Rosnąca złożoność procesów logistycznych, wzrost zainteresowania obszarem e-commerce i dynamicznie zmieniające się realia biznesowe – te czynniki bez wątpienia mogą skłaniać do inwestycji w oprogramowanie WMS (Warehouse Management System). To jednak poważna inwestycja, której podjęcie powinno być poprzedzone bardzo wnikliwym badaniem, również dotyczącym ceny oprogramowania. W dzisiejszym tekście Paweł Klimczewski, Dyrektor Logistyki w Logifact-Systems odpowie na pytanie, ile kosztuje system WMS i wyjaśni, co właściwie składa się na cenę takiego oprogramowania

 

 

 

Paweł Klimczewski

Dyrektor ds. wdrożeń

 w Logifact-Systems

 

 

Wdrożenie systemu WMS – kluczowe aspekty

 

Na samym początku warto podkreślić, że choć system zarządzania magazynem, znany jako WMS, można postrzegać jako produkt sam w sobie, inwestycja w takie oprogramowanie nie ogranicza się jedynie do zakupu samego systemu, ale również sprzętu, który jest niezbędny do wdrożenia systemu WMS.

System magazynowy WMS powinien być dostosowany do precyzyjnych, indywidualnych potrzeb danego klienta oraz uwzględniać specyfikę danego magazynu, a nawet branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Opracowanie i uruchomienie oprogramowania magazynowego musi być poprzedzone analizą aktualnych procesów magazynowych, a także wytypowaniem obszarów, które w szczególności wymagają pilnej optymalizacji.

 

Składniki kosztów wdrożenia systemu WMS

 

Na koszt wdrożenia systemu WMS składa się jednak nie tylko dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb klienta czy wsparcie techniczne niezbędne do funkcjonowania systemu, ale również liczba pracowników operacyjnych, liczba zleceń i pozycji na zleceniach, liczba SKU czy integracje z systemem nadrzędnym (na ogół ERP) i innymi systemami zarządzania z otoczenia systemu WMS takimi jak np. system sterowania automatyką magazynową (MFC), system sterowania transportem zewnętrznym (TMS), platformy e-commerce czy platformy komunikacyjne. Na koniec jeszcze dochodzi szkolenie personelu magazynowego – w końcu to przecież pracownicy magazynowi będą na co dzień posługiwać się tym oprogramowaniem.

 

 

 

 

 

Analiza korzyści a koszty systemu WMS

 

Oczywiście inwestycja w system WMS wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych, ale jest też związana z wieloma korzyściami. Najważniejsze z nich to optymalizacja procesów magazynowych, zwiększenie wydajności pracowników magazynu, skrócenie czasu realizacji zamówień, minimalizacja błędów w kompletacji – to tylko niektóre elementy, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność firmy z pomocą systemu WMS, a także poprawić jej efektywność operacyjną i rentowność. Warto, by uwzględnić te korzyści przy ocenie potencjalnego zwrotu z inwestycji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wdrożenie systemu WMS przynosi zwrot na kilku różnych poziomach – zarówno w krótkiej, średniej, jak i dłuższej perspektywie.

 

Ile kosztuje system WMS. Czynniki wpływające na koszty wdrożenia

 

Odpowiedź na pierwsze pytanie nie jest jednoznaczna – na cenę systemu WMS i procesu wdrożeniowego wpływa wiele róznych czynników – do najważniejszych należą z pewnością zakres i kompleksowość procesów magazynowych jakie powinien obsługiwać WMS, wielkość przepływów towarowych w poszczególnych strefach funkcjonalnych i powiązana z nią liczba użytkowników, liczba i struktura SKU (Stock Keeping Units), specyfika branży, aż po funkcjonalno-przestrzenną strukturę magazynu i jego rozmiar i stopień automatyzacji czy konieczność integracji z innymi systemami zarządzania.

 

Jak już wspomniano istotny koszt (powiązany z powyżej wymienionymi czynnikami) stanowi wymagana infrastruktura IT, począwszy od odpowiednio do potrzeb dobranego serwera, sieci (Wi-Fi i kablowej), terminali ręcznych i PC aż po pozostałe urządzenia peryferyjne.

 

Nie ma zatem jednej precyzyjnej odpowiedzi ma pytanie jaki jest dokładny koszt – jego oszacowanie bardzo często musi być poprzedzone dokładną i rzetelną analizą potrzeb klienta i skali całego projektu. Warto zatem – zamiast precyzyjnej kwoty – przyjąć rząd wielkości. Koszt zaprojektowania i wdrożenia systemu WMS można oszacować na kilkaset tysięcy, ale podkreślmy jeszcze raz: ostateczna kwota jest uzależniona od wielu zmiennych.

 

Podsumowanie

 

Inwestycja w System WMS może wydawać się kosztowna, ale warto spojrzeć na nią w nieco szerszym kontekście i dostrzec możliwości, jakie oferuje oprogramowanie tej klasy. Sprawniej działający magazyn i łatwiejsza kontrola procesów sprzyjają efektywności operacyjnej i mają wymierny wpływ na rentowność magazynu, a co za tym idzie – wpływają na lepszą kondycję finansową przedsiębiorstwa.

 

 

 

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane