logifact® WMS Architektura sprzętowa

Architektura sprzętowa i programowa systemuFizyczna architektura systemu WMS jest następująca:

 • Serwer bazodanowy (SQL)
 • Serwer raportowy (opcjonalny, na potrzeby danych do raportów historycznych)

 

Sprzętowa realizacja powyższej architektury fizycznej zależy głównie od:

 • Maksymalnych dziennych przepływów
 • Ilości indeksów (SKU) i lokacji magazynowych
 • Wielkości gromadzonych danych archiwalnych
 • Sposobu zapewnienia wymaganej dostępności serwerów (np. zapasowe serwery fizyczne, wirtualizacja itp.)


W przypadku, gdy powyższe warunki na to zezwalają serwery logiczne można ze sobą łączyć, co redukuje zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe.

 Przykładowe wstępne wymagania sprzętowe dla serwera bazodanowego dedykowanego dla WMS

Konfiguracja dla: 10-15 maksymalnie jednocześnie pracującej liczy pracowników oraz maksymalnego obciążenia do 1500 linii zleceń wydania na godzinę.

 

 


PROCESORY1 procesor Intel Xeon ES-2620 v4 lub nowszy
PAMIĘĆ OPERACYJNAmin. 64 GB
PAMIĘĆ DYSKOWASystem operacyjny wymaga min. 200GB – HDD/SDD SATA 6G, Baza danych wymaga min. GB SSD SAS/SATA
DODATKOWE ZALECENIASystem zasilania awaryjnego gwarantujący bezpieczne wyłączenie serwera w sytuacji braku zasilania oraz zapewniający pracę serwera w przypadku krótkotrwałych zaników zasilania

 

 

 

Uwagi dodatkowe:

 

 • Rekomendowana przykładowa architektura serwera uwzględnia potrzeby  standardowego systemu logifact® WMS dla podanej maksymalnej liczby jednoczesnych użytkowników oraz linii wydań.
 • Architektura nie uwzględnia w szczególności przestrzeni dyskowej na kopie zapasowe i inne specyficzne potrzeby Zamawiającego.
 • Ostateczne wymagania dla serwerów logicznych zostaną podane po uzyskaniu od Zamawiającego niezbędnych danych.
 • Wymaga się, aby serwery logiczne, na których uruchomiony zostanie system WMS były dedykowane tylko dla tego systemu
 • Opisane konfiguracje sprzętowe odnoszą się do parametrów serwerów fizycznych. W przypadku wirtualizacji, należy przygotować maszyny wirtualne o nie gorszych parametrach wydajnościowych (procesor, pamięć, I/O).
 • W przypadku zapotrzebowania Zamawiającego na skomplikowane raporty, względnie w przypadku, gdy ilość danych raportowych jest znaczna – zaleca się zastosowanie wydzielonego serwera raportowego lub wydzielenia dodatkowej przestrzeni dyskowej na bazy repliki, której zadaniem będzie odciążenie bazy danych systemu WMS, w celu zapobieżenia spadkowi wydajności pracy systemu WMS podczas generowania raportów.
 • System WMS umożliwia wykorzystanie technologii pulpitu zdalnego na potrzeby terminali radiowych. W takim przypadku może powstać konieczność zastosowania dodatkowego serwera (serwera terminali). Rozwiązanie to wymaga posiadania odpowiednich licencji dla dostępu zdalnego, np. MS Windows Remote Desktop Services CAL
 • Dla każdej odrębnej lokalizacji magazynowej zalecamy odrębny serwer dedykowany dla WMS.

 

 

Platforma systemowa wymagana dla serwerów:

 • System operacyjny: Windows 2016 – 2019 Server Standard x64 lub wyższy wraz ze wszystkimi aktualizacjami, wersja 64 bitowa (w przypadku tworzenia clustra wymagana jest edycja Enterprise)
 • Licencje dostępowe dla systemu operacyjnego: MS Windows 2016 – 2019 STD CAL
 • System bazodanowy: MS SQL 2014 – 2019 Server Standard Edition x64 lub MS SQL-Server StdCore 2014 – 2019 OLP CoreLic OPEN
 • Licencje dostępowe dla systemu bazodanowego: SQL CAL w przypadku MS SQL-Server 2014 – 2019 STD. W przypadku posiadania MS SQL-Server StdCore 2014 – 2019 OLP CoreLic licencje dostępowe SQL CAL nie są wymagane

 

Platforma systemowa wymagana dla terminali PC:

 • System operacyjny dla terminali PC: MS-Windows 10

 

Platforma systemowa wymagana dla ręcznych terminali radiowych:

 • min. Windows CE 6.0 lub nowszy wraz ze wszystkimi aktualizacjami, Windows WEHH 6.5 lub Android min. 6.0 lub nowszy
 • Microsoft Compact Framework 2.0 oraz 3.5 (wymagany jedynie dla terminali z systemami Windows CE lub Windows WEHH)

 

Platforma systemowa wymagana dla wózkowych terminali radiowych:

 • min. Windows 10 wraz ze wszystkimi aktualizacjami lub Windows Embedded 10
 • .NET Framework 3.5 oraz 4.0

Dokładne wymagania techniczne dla ręcznych i wózkowych terminali radiowych zostaną udostępnione w razie wystąpienia takiej potrzeby.