logifact® WWW Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe dla serwerówNa podstawie specyfikacji funkcjonalnej oraz danych o maksymalnych dziennych przepływach, o ilości indeksów i lokacji magazynowych wyznaczone są wymagania sprzętowe. Dla każdego projektu wdrożeniowego, opracowywane są indywidualne dedykowane wymagania dla serwerów.

 

Wstępne wymagania sprzętowe (odnoszące się do serwerów fizycznych) przedstawia poniższa tabela:
Serwer bazodanowy dedykowany dla WMS – zalecana konfiguracja wstępna


PROCESORY1 procesor Intel Xeon ES-2620 v4 lub nowszy
PAMIĘĆ OPERACYJNAmin. 64 GB
PAMIĘĆ DYSKOWASystem operacyjny wymaga min. 200GB – HDD/SDD SATA 6G, Baza danych wymaga min. GB SSD SAS/SATA
DODATKOWE ZALECENIASystem zasilania awaryjnego gwarantujący bezpieczne wyłączenie serwera w sytuacji braku zasilania oraz zapewniający pracę serwera w przypadku krótkotrwałych zaników zasilania


Uwagi:

  • Rekomendowana architektura serwera uwzględnia potrzeby  standardowego systemu logifact® WMS
  • Architektura nie uwzględnia w szczególności przestrzeni dyskowej na kopie zapasowe i inne specyficzne potrzeby Zamawiającego.
  • Ostateczne wymagania dla serwerów logicznych zostaną podane po uzyskaniu od Zamawiającego niezbędnych danych.
  • Wymaga się, aby serwery logiczne, na których uruchomiony zostanie system WMS były dedykowane tylko dla tego systemu
  • Opisane konfiguracje sprzętowe odnoszą się do parametrów serwerów fizycznych. W przypadku wirtualizacji, należy przygotować maszyny wirtualne o nie gorszych parametrach wydajnościowych (procesor, pamięć, I/O).
  • W przypadku zapotrzebowania Zamawiającego na skomplikowane raporty, względnie w przypadku, gdy ilość danych raportowych jest znaczna – zaleca się zastosowanie wydzielonego serwera raportowego lub wydzielenia dodatkowej przestrzeni dyskowej na bazy repliki, której zadaniem będzie odciążenie bazy danych systemu WMS, w celu zapobieżenia spadkowi wydajności pracy systemu WMS podczas generowania raportów.
  • System WMS umożliwia wykorzystanie technologii pulpitu zdalnego na potrzeby terminali radiowych. W takim przypadku może powstać konieczność zastosowania dodatkowego serwera (serwera terminali). Rozwiązanie to wymaga posiadania odpowiednich licencji dla dostępu zdalnego, np. MS Windows Remote Desktop Services CAL
  • Dla każdej odrębnej lokalizacji magazynowej zalecamy odrębny serwer dedykowany dla WMS.