Biznesowe argumenty za wdrożeniem systemu WMS

11.05.2022

 

Wdrożenie systemu klasy WMS przynosi szereg korzyści dla całej organizacji i to na wielu poziomach. Decyzja o wdrożeniu oprogramowania leży jednak w gestii kadry zarządzającej – i to ją należy przekonać o jej słuszności.

 

Biznesowe argumenty za uruchomieniem systemu WMS w magazynie przedstawia dziś:

 

Sylwester Nowicki

Sales Manager

Senior Business Consultant WMS

 • Korzyści z wdrożenia WMS

   

Lista zalet oprogramowania do zarządzania magazynem jest długa – to narzędzie, które ułatwia kontrolę wszystkich istotnych procesów przepływu materiałów, minimalizuje błędy, czyni pracę dla pracowników magazynowych bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej intuicyjną. Beneficjentem wdrożenia WMS jest też oczywiście kadra kierownicza, która dzięki oprogramowaniu zyskuje szereg cennych informacji niezbędnych zarówno dla efektywnego zarządzania operacyjnego jak i do prac analitycznych będących podstawą dla usprawnienia pracy całego magazynu i zachodzących w nim procesów logistycznych.


Wybór odpowiedniego systemu klasy WMS i jego dostawcy jest bardzo trudną i złożoną decyzją do podjęcia przez przedsiębiorstwo. W wielu przypadkach bywa bowiem, że współpraca zamawiającego i wykonawcy trwa wiele lat, zatem podjęcie decyzji o współpracy musi być poprzedzone bardzo wnikliwą analizą. Wykonawca, a więc dostawca systemu, powinien wykazywać się określonymi predyspozycjami i spełniać szereg wymagań – dysponować bogatym doświadczeniem, znajomością specyfiki i potrzeb branży, w której działa zamawiający, czy szeroko pojętą wiedzą na temat logistyki.


Wybór samego dostawcy nie jest jednak pierwszym krokiem – poprzedza go bowiem sama decyzja o tym, że system WMS jest potrzebny w organizacji i powinien zostać wdrożony. Podejmuje ją kadra zarządzająca i to ona musi być w pełni przekonana do słuszności tego przedsięwzięcia. Do zarządu w pierwszej kolejności trafią oczywiście szeroko rozumiane argumenty biznesowe, koncentrujące się wokół zwiększenia wydajności, płynności finansowej czy optymalizacji kosztów.

 

 • WMS a wydajność

   

Dobrze wybrany i odpowiednio wdrożony system przyczynia się do znacznego wzrostu wydajności magazynu, czyli zdolności obsłużenia rosnących i/lub wymagających zwiększonej pracochłonności przepływów magazynowych przy zachowaniu tych samych sił personelu operacyjnego. To z kolei oznacza optymalizację kosztów – skala realizacji zamówień ulega powiększeniu, a nakład pracy pozostaje na tym samym lub podobnym poziomie. Ma to ogromne znaczenie w kontekście finansów przedsiębiorstwa. 

 • Minimalizacja kosztownych pomyłek

   

Jednym z najważniejszych kryteriów przemawiających za wdrożeniem dedykowanego systemu klasy WMS jest obniżenie kosztów związanych z logistyką. Redukcja czy optymalizacja sfery kosztowej po wdrożeniu systemu klasy WMS objawia się głównie za sprawą minimalizowania pomyłek zachodzących w procesach magazynowych oraz ich obsługi.

 

Reklamacje z powodu pomyłek są – przed wdrożeniem oprogramowania WMS często jednymi z najdroższych oraz najczęściej występujących czynników na jakie nie ma się wpływu. Wdrożenie WMS na przykładzie systemu logifact® WMS umożliwia szybki spadek występowania pomyłek oraz obniżenie progu występowania błędów nawet do niż 0,1%.

 

 • WMS a analiza i raporty

   

Kolejną sprawą, o której nie należy zapominać, jest to, że system WMS pozwala na szeroką analizę wszystkich procesów realizowanych w logistyce przedsiębiorstwa, daje lepszy wgląd w jej funkcjonowanie i umożliwia wyciąganie szeregów wniosków i spostrzeżeń oraz opracowywanie na ich bazie dedykowanych raportów. W taki sposób łatwiej, sprawniej oraz dokładniej dokonuje się optymalizacji czy potrzebnych zmian w procesach.


Co więcej, oprogramowanie klasy WMS pozwala też na dokładne mierzenie wydajności personelu, a co za tym idzie, pozwala na wyciąganie wniosków i danych potrzebnych do opracowania systemów motywacyjnych dla pracowników. Przyjmijmy dla przykładu, że w organizacji zostaje wprowadzony system premiowania za większą niż wyznaczona do realizacji wydajność.

Wprowadzenie określonych, mierzalnych kryteriów oceny pracy i uzyskania premii sprawia, że personel zyskuje coraz więcej wprawy, jest bardziej zmobilizowany, a co za tym idzie – wykonuje swoją pracę lepiej i wydajniej. To z kolei oznacza wzrost efektywności całego magazynu przy jedynie nieznacznym wzroście kosztów.

 

 • WMS a biznesowe argumenty

   

System WMS, na przykładzie oprogramowania logifact® WMS, bezpośrednio przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z logistyką, pozwala na wprowadzenie szeregu optymalizacji oraz automatyzacji w procesach magazynowych, a to z kolei wpływa na zwiększenie ogólnej wydajności wszystkich procesów. Pozwala na spojrzenie na pracę magazynu w szerszej perspektywie, a także umożliwia sprawniejszą i bardziej przejrzystą pracę dla operatorów, daje szereg narzędzi analitycznych dla kadry zarządzającej.

 

Sprawna i bezbłędna praca całej logistyki w przedsiębiorstwie przyczynia się do umocnienia pozycji na rynku danej firmy i umożliwia dalszy rozwój biznesu, na który logistyka, dzięki zaopatrzeniu w odpowiednie narzędzia wysokiej klasy, będzie gotowa.
Podsumowując – wziąwszy pod rozwagę wszystkie powyższe argumenty, nietrudno o wniosek, że z biznesowej perspektywy decyzja o wdrożeniu oprogramowania klasy WMS jest ważna, słuszna i potrzebna.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane