Cyfrowa transformacja w logistyce magazynowej przyspieszyła

22.09.2021

 

Transformacja cyfrowa w biznesie postępuje od wielu lat. Wskutek pandemii digitalizacja zdecydowanie jednak przyspieszyła, co przełożyło się także na rozwój cyfryzacji w logistyce magazynowej i pojawienie się nowych szans dla tego sektora, w tym również dla systemów WMS. Komentuje:

 

Dawid Jarzębowski

Dyrektor Działu IT

 w Logifact-Systems

W dobie pandemii, lockdownu i szeroko rozumianych obostrzeń rzeczywistość, jaką znamy, uległa sporym przeobrażeniom. Zmieniło się nie tylko to, jak pracujemy, uczymy się i spędzamy wolny czas. Ewolucji uległy także nasze nawyki konsumenckie, bo zmuszeni okolicznościami, przekonaliśmy się do zakupów online, które w sporej mierze zastąpiły nam te tradycyjne, stacjonarne. Wzrost popularności e-commerce zmusił też do dynamicznej reakcji wielu przedsiębiorców – wielu przeprowadziło migrację swoich biznesów do środowiska cyfrowego, a sklepy stacjonarne zmieniły się w punkty odbioru towaru, co wynikało z braku możliwości prowadzenia stacjonarnej sprzedaży.

 

 • Boom na e-commerce

   

Pandemia przełożyła się więc na dynamiczny rozwój e-commerce. Nie każdy przedsiębiorca był przygotowany do obsługi tego kanału, ale wielu dobrze odnalazło się w nowej sytuacji i nie tylko ochroniło swój biznes przed skutkami kryzysu, ale znacznie go rozwinęło. W niektórych przedsiębiorstwach, z którymi współpracujemy, zaobserwowaliśmy zwiększenie wykorzystywania internetowego kanału sprzedaży i jego rozbudowę, często nawet kilkukrotną. Z informacji, które od nich uzyskaliśmy, okazało się, że wyniki sprzedażowe nie tylko nie zmalały, ale zdecydowanie wzrosły w stosunku do roku przed pandemią. Dla wielu firm migracja w kierunku e-commerce stała się więc sposobem na przetrwanie zamrożenia gospodarki i uniknięcia związanych z nim kłopotów finansowych.

 

 • E-commerce a logistyka w magazynie

   

Wymuszona przez lockdown transformacja cyfrowa sprawiła, że stało się konieczne dostosowanie procesów magazynowych do wzrastających potrzeb obsługi strumienia e-commerce (w firmach, które dotychczas w ogóle nie wykorzystywały tego kanału, wymagana była implementacja systemu od postaw). Taki proces adaptacji obejmuje z pewnością integrację systemu klasy WMS z platformami e-commerce np. eShop czy Magento, ale również uwzględniać musi zmianę procesów magazynowych (wynikającą ze specyficznej struktury dostaw i wydań) od przyjęcia, poprzez kompletację do kontroli, pakowania i wysyłki.

 

 

Inna konsekwencja związana z boomem na cyfryzację i e-commerce to wzrost popytu na usługi kurierskie, a w konsekwencji również na integrację systemów magazynowych z systemami kurierskimi oraz dostosowanie procesów magazynowych do odbioru przesyłek i dalszej sprawnej obsługi kurierskiej. Warto mieć możliwość skorzystania z usług kilku firm realizujących transport towaru – po pierwsze, ze względu na konkurencyjność, po drugie, na wypadek braku możliwości realizacji transportu w tzw. „pikowych” momentach. 

 

 • System WMS a transformacja cyfrowa biznesu

   

Boom na e-commerce to tylko jeden z przykładów stanowiących dowód na to, jak wielkie znaczenie dla biznesu ma dziś cyfryzacja – w logistyce magazynowej, dzięki systemom klasy WMS, wiadomo to od dawna. Trudno wyobrazić sobie bowiem logistykę magazynową bez systemów informatycznych wspomagających zarządzanie procesami magazynowymi. To dziś jej podstawowy i nieodzowny element, który umożliwia dalszy rozwój technologiczny, daje przewagę nad konkurencją, wpływa na realizację celów i poprawę wyników biznesowych.

 

Systemy WMS nieustannie ewoluują i rozszerzają się o nowe możliwości i funkcjonalności – pozwalają nie tylko ewidencjonować i kontrolować towar w magazynie w sposób daleko bardziej efektywny niż dokumentacja papierowa, ale odpowiadają również za skuteczne zarządzanie wprowadzaniem, składowaniem, kompletacją, pakowaniem, przygotowaniem do wysyłki oraz wydawaniem towaru w magazynie.

 

Systemy WMS współpracują ze środowiskami ERP, TMS czy systemami produkcyjnymi, a także integrują się ze wspomnianymi już platformami e-commerce, wspierając rozwój sprzedaży internetowej. To nie wszystko, bo systemy WMS komunikują się również z systemami kurierskimi i pozwalają na automatyzację procesów spedycyjnych, generują, drukują i przechowują niezbędne dokumenty, integrują się i sterują urządzeniami automatyki magazynowej, co pozwala zwiększać wydajność przepływu magazynu. System WMS może też wspomagać procesy zarządcze oraz umożliwia przygotowywanie odpowiednich raportów i prezentację wskaźników efektywnościowych.

 

 • logifact® WMS a cyfryzacja w magazynie

   

Nasz flagowy produkt, czyli system logifact® WMS, posiada wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku wprowadziliśmy moduł wspierający integrację systemu z systemami wiodących na polskim rynku firm kurierskich. Z uwagi na obostrzenia i ograniczenia sanitarne, związane z pracą w trakcie epidemii i ograniczone możliwości pracy zdalnej (w przypadku magazynu), widzimy też wzrost zainteresowania automatyką magazynową i urządzeniami takimi, jak przenośniki, wózki półautonomiczne i autonomiczne (AGV), automaty do kompletacji, sortery, automatyczne systemy składowania dla palet i pojemników (układnice, shuttle, mini-load etc). Oczywiście już wcześniej otrzymywaliśmy sygnały o zainteresowaniu tymi rozwiązaniami, ale wydaje się, że pandemia spowodowała przyspieszenie transformacji w tym zakresie. W ofercie mamy też rozwiązania takie, jak moduł WWW czy Dashboard, które wspierają pracę w formule zdalnej, oraz możliwość implementacji dodatkowych modułów MFC i/lub WWW, będących wynikiem ciągłego podążania – a nierzadko również wyprzedzania potrzeb związanych z obsługą procesów magazynowych.

 

Zdecydowanie częściej nasi klienci decydują się też na uruchomienie systemu WMS w chmurze cyfrowej. Tak, jak w przypadku automatyzacji, ten trend dostrzegaliśmy już wcześniej, ale nasilił się w dobie pandemii, gdy pojawiły się problemy z opóźnieniami dostawy sprzętu serwerowego, które przyspieszyły decyzję o zastosowaniu rozwiązania chmurowego. To niesłychanie istotny aspekt transformacji cyfrowej, ponieważ umożliwia swobodne skalowanie parametrów środowiska i podnoszenie ich proporcjonalnie do potrzeb wraz ze wzrostem organizacji i systemu – zwłaszcza w organizacjach, które nie rozwijają we własnym zakresie kompetencji informatycznych.

 

 • Transformacja cyfrowa – konsulting logistyczny i wzrost kompetencji

   

Postępująca cyfryzacja uwypukliła jeszcze jedno bardzo istotne zjawisko – wzrost kompetencji logistycznych pracowników oraz popularności konsultingu logistycznego. Nasi partnerzy biznesowi coraz częściej uświadamiają sobie rolę wiedzy i kompetencji w tym obszarze i to, jak mogą one wpływać na poprawę wyników. Wyraźnie dostrzegamy, że pracownicy firm, z którymi współpracujemy, chętniej się z nami komunikują i korzystają z naszych konsultacji i szkoleń, działając w myśl zasady, że pracownik, który rozumie, co robi, pracuje lepiej. Mimo pandemii liczba szkoleń nie spadła, a jedynie zmieniła formułę na zdalną, z wykorzystaniem cyfrowych rozwiązań. Pandemia pokazała, że aby się rozwijać, trzeba nieustannie się zmieniać i dążyć do udoskonalania swoich produktów i usług.

 

Transformacja cyfrowa jest koniecznością

 

Transformacja cyfrowa jest warunkiem koniecznym przetrwania i rozwoju w logistyce magazynowej, niewłaściwie skierowane środki mogą zaszkodzić zamiast przynieść profity.
Warto zadbać, aby prowadzić ją z właściwym partnerem takim jak Logifact Systems Sp. z o.o. który zapewnia wiedzę ekspercką w dziedzinie logistyki magazynowej uzupełnioną implementacją nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla logistyki od ponad 20 lat.


Dla Logifact dobra współpraca i zadowolony Klient jest priorytetem, patrzymy na współpracę w perspektywie długofalowej, zadowolony Klient to inwestycja owocująca długofalową współpracą dającą korzyści nie tylko finansowe, zaufanie, uznanie oraz sprawia, że klient wraca i nas poleca. Dlatego podchodzimy do klientów indywidualnie i wspólnie wypracowujemy rozwiązania by były one jak najbardziej doprasowane do ich potrzeb. Nasze podejście się sprawdza potwierdzają to twarde liczy:

 

 • Wykonujemy kilkanaście projektów logistycznych i wdrożeń WMS rocznie
 • Dostarczyliśmy i wdrożyliśmy ponad 150 systemów WMS
 • Świadczymy stałe usługi utrzymaniowe i rozwojowe dla większości klientów
 • Wykonaliśmy ponad 70 projektów logistycznych
 • Współpracujemy z liderami w swoich branżach

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane