Kariera w branży logistyki magazynowej. Jak odnosić w niej sukcesy?

21.04.2022

 

Branża logistyki magazynowej odnotowuje coraz bardziej dynamiczny wzrost. To jednak sektor tyleż rozwijający się, co wymagający.

 

Nieuchronny rozwój branży jest tożsamy z rosnącym zapotrzebowaniem na nowych pracowników – zwłaszcza ekspertów.

Jak trafić do branży logistyki magazynowej, zostać w niej ekspertem i odnieść sukces? Na ten temat wypowiada się dziś:

 

 

Paweł Klimczewski

dyrektor ds. wdrożeń

 w Logifact-Systems

 

 

Logifact-Systems to firma kompleksowo zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem systemów do zarządzania magazynem, znanych jako oprogramowanie WMS. WMS optymalizuje procesy zachodzące w magazynie, usprawnia je i pozwala na ich śledzenie i dokładną kontrolę. Zaprojektowanie takiego oprogramowania wymaga doskonałej wiedzy na temat logistyki (zwłaszcza logistyki magazynowej). Znajomość tej branży pozwala na głębokie zrozumienie potrzeb klientów, wyzwań, z jakimi się mierzą i wreszcie – opracowanie optymalnych rozwiązań, skrojonych na miarę ich oczekiwań.

 

Na koncie mamy już ponad 160 udanych wdrożeń o różnym stopniu trudności i złożoności i dla klientów z wielu branż. Zdobyte dzięki temu doświadczenie pozwoliło nam jeszcze lepiej zrozumieć specyfikę konkretnych sektorów i zróżnicowanych oczekiwań klientów, co sprawiło, że oprócz projektowania i wdrażania systemu klasy WMS oferujemy usługi doradztwa logistycznego, polegające na dzieleniu się wspomnianym doświadczeniem i opracowywaniu na jego bazie rozwiązań, usprawniających procesy logistyczne u naszych klientów.

 

Nie jest również tajemnicą, że wdrożenia WMS często trwają kilka miesięcy i angażują w proces całe zespoły. Finalne uruchomienie systemu to suma wspólnych wysiłków kilku, a czasem nawet kilkunastu osób – programistów, projektantów, wdrożeniowców i doradców. To na nich spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania i końcowy sukces projektu. Jak stać się jednym z nich? Podstawowych warunków jest kilka.

 

 • Wykształcenie logistyczne

   

Wykształcenie w obszarze logistyki magazynowej to podstawa. Zgłębienie tej tematyki już na studiach stanowi fundament sukcesu, bo „oswaja” z branżą, jej specyficznymi wymaganiami i wyzwaniami. Studia w tym kierunku oferuje na przykład Politechnika Warszawska na Wydziale Transportu, a pełna nazwa kierunku to „logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania”.

 

Absolwenci takich studiów zyskują kompetencje w obszarze organizacji i projektowania systemów logistycznych czy technologii transportu i magazynowania. To doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia kariery nie tylko u dostawców rozwiązań logistycznych, ale również u operatorów logistycznych, firm spedycyjnych czy dużych przedsiębiorstw produkcyjnych lub dystrybucyjnych (np. w pionie analizy i organizacji procesów logistycznych). Dyplom ukończenia dobrych studiów logistycznych niejako otwiera furtkę do wielkiej kariery i pomaga odnaleźć się na rynku pracy.

 

 • Umiejętności analityczne w logistyce magazynowej

   

Trudno również wyobrazić sobie karierę w branży logistyki magazynowej bez określonych kompetencji miękkich. Jedną z nich są bez wątpienia zdolności analityczne! Są one nieodzowne dla skutecznego projektanta czy doradcy działającego w tym obszarze!

 

Umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków, łączenia wątków, wyodrębniania kluczowych informacji z dostarczonych danych (np. analiz czy raportów), odpowiedniego reagowania na konkretne wyzwania i podejmowania szybkich decyzji nierzadko bywa kluczową determinantą sukcesu. W logistyce magazynowej podejmowanie decyzji musi bazować na uważnej analizie, twardych danych i metodycznej kalkulacji.

 

 • Rola klienta w branży logistyki magazynowej

   

W centrum zainteresowania doradców logistycznych z jednej strony zawsze jest logistyka, ale z drugiej… po prostu klient i jego specyficzne potrzeby. Wymaga to szeroko pojętej postawy proklienckiej – uważnego wsłuchania się w oczekiwania klienta, umiejętności spojrzenia na pewne procesy i założenia z jego perspektywy. Dobry specjalista w branży logistycznej „myśli klientem” i kieruje się przede wszystkim jego interesem – tym, jak dane rozwiązanie usprawni procesy zachodzące w jego magazynie, co może zyskać i z jakimi wyzwaniami klient aktualnie się mierzy.

 

Bardzo ważna jest również odpowiednia komunikacja z klientem. Kompetentny doradca powinien być wobec niego transparentny, komunikować, na jakim etapie jest projekt czy potrafić w przystępny sposób wytłumaczyć mu, jak dane narzędzie usprawni jego pracę. Klient wymaga więc jasnych zasad współpracy, uwagi i wsłuchiwania się w jego potrzeby – i właśnie ich nie może zabraknąć podczas obsługi.

 

 • Doradca logistyczny – otwarty i wytrwały

   

Zmienne projekty o różnej skali trudności, złożoności i realizowane dla klientów z różnych branż – praca projektanta lub doradcy logistycznego po prostu musi wymagać otwartego umysłu. Każde wdrożenie jest odrębnym projektem, często skrajnie różnym od poprzedniego. Trudno w takich realiach o rutynę – wręcz przeciwnie, nie ma tu miejsca na nudę, to bardzo ciekawa i rozwijająca praca.

Otwartość umysłu z jednej strony pozwala szybko reagować, adaptować się do nowych projektów i mierzyć się ze zróżnicowanymi wyzwaniami, a z drugiej tę cechę można rozumieć na nieco inny sposób: jako gotowość do rozwijania się, ciągłego uczenia się i doskonalenia. Tak jak bowiem branża logistyki magazynowej nieustannie się rozwija, tak pracownicy powinni dotrzymywać jej kroku i podnosić swoje kompetencje.

 

Ostatnim kluczem jest wytrwałość, ściśle powiązana ze wspomnianą chęcią rozwoju i poszerzania swoich horyzontów. To ona pomaga konsekwentnie w umacnianiu swojej pozycji i stawaniu się coraz lepszym i bardziej kompetentnym specjalistą. 

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane