Kluczowe funkcje i korzyści z wdrożenia systemu WMS

08.02.2024

 

System WMS, czyli magazynowy system informatyczny do zarządzania magazynem, bez wątpienia należy postrzegać jako kluczowe narzędzie dla każdej firmy, która na co dzień ma do czynienia z logistyką magazynową, przepływem towarów, produkcją i dystrybucją. Oprogramowanie WMS pomaga w optymalizacji procesów magazynowych, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej magazynu i redukcję kosztów. Uruchomienie systemu WMS z jednej strony oferuje wiele możliwości i funkcjonalności, z drugiej zaś – niesie mnóstwo korzyści tak na poziomie operacyjnym, jak i finansowym.

 

Warehouse Management System. Kluczowe funkcje systemu WMS

 

Zarządzanie zapasami

 

System zarządzania magazynem umożliwia śledzenie stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Pozwala to na utrzymanie optymalnego poziomu zapasów, minimalizacje potencjalnych strat wynikających z przeterminowania się towaru czy wreszcie – umożliwia efektywnie zarządzać zasobami. Dzięki systemowi WMS m.in. o wiele łatwiej jest uniknąć sytuacji, w której brakuje produktów – np. takich, na które w danym momencie występuje zwiększony popyt.

 

Optymalizacja procesów

 

WMS upraszcza i automatyzuje wiele procesów magazynowych, takich jak przyjmowanie, składowanie, kompletacja zamówień czy wreszcie wysyłka. System WMS stanowi wsparcie dla pracowników magazynowych, pomaga im w realizacji zadań i instruuje, a to z kolei przyspiesza operacje i redukuje ewentualne błędy, powstające np. w procesie kompletacji zamówień. Takie błędy powodują wysyłkę niewłaściwych produktów, a co za tym idzie – kosztowną obsługą reklamacji i brak zadowolenia ze strony klienta. WMS likwiduje ten problem – poprawia jakość obsługi klienta i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

 

 

 

 

Optymalizacja układu magazynu

 

Systemy WMS mogą być również wykorzystane w optymalizacji układu magazynu – np. podpowiedzieć, gdzie umieścić określone produkty i tym samym skrócić lub wręcz zminimalizować czas potrzebny na kompletację zamówień i „podróżowanie” po magazynie.

 

Ponadto system WMS może – za sprawą raportów i analiz – stanowić źródło bardzo wartościowych danych, które mogą być wykorzystane do dalszej optymalizacji procesów i układu magazynu i podejmowania na ich podstawie trafnych decyzji zarządczych. W ten sposób system WMS nie tylko automatyzuje procesy magazynowe, ale dostarcza przy tym narzędzi i danych, które mogą pomóc firmie ciągle doskonalić pracę swojego magazynu.

 

Integracja z innymi systemami

 

WMS może być zintegrowany z innymi systemami zarządzania, takimi jak system ERP (enterprise resource planning) czy CRM, co umożliwia wymianę danych pomiędzy nimi, a co za tym idzie – usprawnia procesy biznesowe. Dzięki temu, informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym we wszystkich systemach, co zapewnia spójność danych i ułatwia podejmowanie decyzji.

 

Warehouse Management System. Korzyści z wdrożenia systemu WMS

 

Zwiększenie efektywności

 

Wymieniona wyżej automatyzacja procesów magazynowych prowadzi do zwiększenia efektywności i redukcji błędów (również tych kosztownych), a także zwiększenie wydajności pracowników magazynu. Dzięki temu, firmy mogą szybciej realizować zamówienia, co przekłada się na zadowolenie klientów i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

 

Redukcja kosztów

 

Wdrożenie systemu WMS wpływa na redukcję kosztów operacyjnych. Dzięki temu, firmy mogą oszczędzać na kosztach związanych z przechowywaniem zapasów, a także zminimalizować straty wynikające ze wspomnianych w poprzednim akapicie błędów.

 

Poprawa obsługi klienta

 

Wreszcie: szybsze i bardziej precyzyjne realizowanie zamówień przekłada się na lepszą obsługę klienta. Dzięki temu firmy mogą budować pozytywne relacje z klientami – a to oznacza częściej i chętniej powtarzane zamówienia.

 

 

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane