Magazynowa lista zakupów – jakie urządzenia IT są potrzebne do pracy systemu WMS?

26.05.2022

 

Coraz częściej przedsiębiorcy doceniają rolę systemu WMS, jako kluczowego elementu wyposażenia magazynu, niezbędnego dla osiągnięcia określonego poziomu sprawności jego funkcjonowania, jaki zapewni firmie konkurencyjność oraz możliwość dalszego rozwoju.

 

Aby jednak możliwe było zastosowanie i efektywne wykorzystanie możliwości oprogramowania WMS, konieczna jest odpowiednia, dedykowana dla systemu infrastruktura informatyczna. Rolę i zastosowanie urządzeń IT dla magazynu przybliża na naszym blogu:

 

Paweł Sobieszczański

Specjalista w Dziale Handlowym

 w Logifact-Systems

 

 

Mimo, że tekst poświęcony jest urządzeniom wchodzącym w zakres wyposażenia IT w magazynach zarządzanych systemowo, na wstępie przypomnijmy, jak istotną rolę odgrywa WMS dla sprawnego funkcjonowania magazynu.
Jest to inteligentne i rozbudowane narzędzie informatyczne, wdrażane aby osiągnąć, ogólnie ujmując, możliwie wysoki poziom efektywności pracy magazynu. I o ile konkretne cele wdrożeniowe mogą być w różny sposób zdefiniowane, w zależności od potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw, to jednak podporządkowane są zwykle osiągnięciu efektów na podobnych płaszczyznach (np. wysoka wydajność operacyjna, bezbłędność i wysoka jakość obsługi klienta, wysoka efektywność kosztowa, etc.).

 

W jaki sposób zatem WMS może wspomagać osiąganie tych celów i na czym polega w rzeczywistości jego rola? Jest to oprogramowanie wspierające zarządzanie pracą magazynu, umożliwiające śledzenie, kontrolowanie i analizowanie realizowanych w nim operacji magazynowych. WMS przechowuje i gromadzi na bieżąco w trakcie pracy operacyjnej szeroki zasób informacji (o przepływających przez magazyn towarach i o zachodzących w nim procesach), stanowiąc tym samym źródło wiarygodnych danych, w oparciu, o które powstają właściwe decyzje zarządcze. W oparciu o nie system generuje szczegółowe zadania operacyjne, zleca ich wykonanie wybranym pracownikom magazynowym, a następnie steruje ich przebiegiem, kontrolując poprawność wykonania poszczególnych czynności i informując o ewentualnych nieprawidłowościach.


WMS nie tylko rejestruje na potrzeby bieżące, ale także pozwala zarchiwizować wszystkie zgromadzone w ten sposób informacje, stając się cennym źródłem danych istotnych dla późniejszych analiz i optymalizacji procesów magazynowych.

System WMS stanowi więc tym samym kluczowy komponent infrastruktury przeznaczonej do zarządzania pracą magazynu. Do funkcjonowania potrzebuje jednak dedykowanego środowiska sprzętowego, w oparciu o które możliwe jest jego wdrożenie i efektywna eksploatacja. Poniżej najważniejsze komponenty, które się na nie składają.

 

 • Serwer i sieć radiowa

   

Serwer, na którym zainstalowany zostanie system WMS wraz z bazą danych, powinien być dopasowany do potrzeb konkretnego systemu. Rekomendowana architektura serwerowa dla każdego przypadku będzie uzależniona od takich czynników, jak np. ilość linii zleceń wydawanych w ciągu doby, ilość pracowników pracujących jednocześnie w systemie, ilość indeksów towarowych, ilość lokacji magazynowych, ilość danych gromadzonych w celach archiwalnych, etc. Często stosowane są fizyczne serwery lokalne, ale może to być także dedykowany zasób serwerowy, dostępny w chmurze.

 

Sieć radiowa (WiFi) stanowi swego rodzaju „kanał komunikacyjny”, służący do transmisji danych w magazynie pomiędzy serwerem, na którym znajduje się aplikacja i baza danych systemu WMS a urządzeniami eksploatowanymi przez pracowników w magazynie, głównie mobilnymi, takimi jak terminale ręczne lub wózkowe. Sieć radiową w magazynie tworzy instalacja, złożona z siatki przemysłowych access pointów, czyli punktów dostępu, z antenami, switchem i dodatkowym osprzętem (okablowanie, skrzynki montażowe, etc.). Jakość wykonania instalacji sieci radiowej jest kluczowa dla płynności i bezawaryjności realizacji zadań operacyjnych z użyciem terminali, dlatego ważne, aby za projekt i realizację infrastruktury sieciowej odpowiedzialny był profesjonalny i wyspecjalizowany w tym zakresie dostawca.

 

 • Terminale radiowe – ręczne i wózkowe

   

Terminale radiowe to mobilne komputery umożliwiające komunikowanie się systemu WMS z pracownikami magazynowymi. Za ich pośrednictwem magazynierzy otrzymują polecenia systemu o konkretnych kolejnych zadaniach do wykonania oraz informują system o ich przebiegu. Są niezbędnym narzędziem stosowanym w realizacji większości procesów magazynowych, jak np. kontrola wejściowa i formowanie jednostek magazynowych z dostaw, wprowadzanie towarów do miejsc składowania w magazynie, przesunięcia produktów pomiędzy lokacjami magazynowymi, transporty wewnątrzmagazynowe, kompletacja towarów, kontrola wyjścia towarów, załadunek, konfekcjonowanie, inwentaryzacja, etc. Urządzenia przeznaczone do zastosowania w magazynach najczęściej posiadają wzmocnioną konstrukcję zapewniającą trwałość i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne lub możliwość pracy w niskich lub zmiennych temperaturach (np. w chłodniach).


Do podstawowego wyposażenia, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego magazynu, należą terminale ręczne. Najpowszechniej stosowane są, z uwagi na ergonomię pracy, urządzenia z uchwytem pistoletowym (gun). Dostępne są także modele typu brick lub specjalne zestawy do noszenia na przedramieniu. Terminale ręczne wyposażone są w moduł Wi-Fi, dotykowy ekran i pojemny akumulator. Każde urządzenie posiada także zintegrowany czytnik kodów kreskowych, pozwalający na odczyt, w zależności od przeznaczenia, z bliskiej lub dalszej odległości, informacji zaszytych w kodach kreskowych o określonej gęstości. Dodatkowo dostępne są modele posiadające wbudowaną klawiaturę. Aktualnie standardem są urządzenia pracujące w oparciu o system operacyjny Android.


Innym rodzajem mobilnych terminali radiowych są terminale wózkowe, wykorzystywane szczególnie do obsługi procesów transportów wewnątrzmagazynowych. Znajdują one zastosowanie w magazynach, w których istnieje wyraźne wydzielenie stanowisk dla operatorów wózków widłowych. Terminale te montowane są na stałe bezpośrednio w kabinie wózka widłowego. Za ich pośrednictwem magazynierzy przyjmują zlecenia i rejestrują wykonane operacje pozostając w pojeździe. W odróżnieniu od terminali ręcznych wyposażone są najczęściej w pełnowymiarowy ekran dotykowy, a także w zewnętrzny skaner kodów kreskowych i klawiaturę.

 

 • Drukarki etykiet i dokumentów

   

Rejestrowanie i odczyt danych przy pomocy terminali mobilnych wymaga zastosowania oznaczeń kodami kreskowymi, dlatego niezbędnym elementem wyposażenia magazynu są drukarki etykiet, które służą do ich wytwarzania. Urządzenia te pozwalają na wydruk różnego rodzaju etykiet samoprzylepnych, które służą do oznaczania (w postaci kodu kreskowego i w piśmie jawnym) towarów, jednostek ładunkowych, czyli np. palet i kartonów, oraz lokacji magazynowych. Mogą być także wykorzystane do wydruku np. etykiet logistycznych przeznaczonych do etykietowania jednostek wysyłkowych palet czy kartonów np. przy przesyłkach kurierskich.


Dobierając drukarki etykietowe do magazynu należy upewnić się o obsługiwanych przez nie wymaganych parametrach etykiet (odpowiednia szerokość głowicy), dobrać optymalną technologię druku (termiczna, termotransferowa) i cechy wydajnościowe (drukarki przemysłowe, półprzemysłowe) oraz sprawdzić obsługiwane języki programowania. Warto w tym zakresie korzystać z doświadczeń uznanych marek.
Oprócz etykiet magazynowych system WMS umożliwia także generowanie wymaganych w procesach magazynowych dokumentów w formie papierowej. W magazynie mamy do czynienia zwykle z takimi dokumentami jak np. PZ (wraz z protokołem rozbieżności), WZ, listy załadunkowe, listy przewozowe, listy kontrolne do kontroli towarów na wyjściu, etc. Do ich wydruku wystarczające będą drukarki biurowe.

 

 • Stanowisko PC

   

Stacjonarne stanowiska komputerowe przeznaczone są dla osób zarządzających pracą magazynu lub jego poszczególnymi obszarami. Realizowane są za ich pomocą zadania takie jak np. konfiguracje systemu, edycja danych, śledzenie operacji magazynowych, zarządzanie procesami, drukowanie dokumentów, raporty, etc. Stacjonarny zestaw PC wyposażony dodatkowo w czytnik kodów kreskowych, może mieć także zastosowanie w niektórych stanowiskach operatorskich. 

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane