Najczęstsze pytania klientów o system WMS

28.03.2022

 

Proces wyboru systemu do zarządzania magazynem jest poważnym przedsięwzięciem. Nie może więc dziwić, że na etapie poszukiwania odpowiedniego oprogramowania klienci mają wiele różnorodnych pytań dotyczących zarówno samego wdrożenia, jak i potencjalnych korzyści wynikających z uruchomienia systemu WMS.

 

Czego jeszcze chcą dowiedzieć się klienci od dostawców oprogramowania przez podjęciem decyzji o współpracy? Szczegóły przybliża:

 

Albert Grudzień

Sales Manager

Senior Business Consultant WMS

 w Logifact-Systems

 

 • Wdrożenie WMS, czyli poważna inwestycja

   

Decyzja o nawiązaniu współpracy z dostawcą oprogramowania najczęściej podyktowana jest chęcią usprawnienia bieżących procesów logistycznych na terenie magazynu, poprawy jego wydajności, optymalizacji pracy czy redukcji kosztów funkcjonowania magazynu.


Posiadanie oprogramowania WMS rozwiązuje wiele problemów zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie i często redefiniuje dotychczasową organizację magazynu. Nietrudno zatem o wniosek, że jest to wielowymiarowa i poważna inwestycja, wymagająca decyzji poprzedzonej długim rozmysłem i analizą. Nie dziwią więc pytania klientów, którzy chcą wiedzieć jak najwięcej tak o samym procesie wdrożenia, jak i korzyściach wynikających z finalnego uruchomienia systemu WMS w magazynie.

 

 • WMS – najczęstsze pytania klientów

   

Klienci pytają często o zakres funkcjonalny systemu, możliwości obsługi procesów logistycznych przez oprogramowanie, zagadnienia stricte techniczno / sprzętowe, metodykę wdrożeniową czy utrzymanie systemu po wdrożeniu. Zbierając i podsumowując najważniejsze z kwestii, o które pytają klienci, można wyodrębnić poniższe zagadnienia:

 

 • Warunki sprawnego, udanego wdrożenia systemu WMS oraz potencjalne zagrożenia,
 • Łatwość samodzielnej organizacji pracy magazynu w systemie, przebudowy oraz konfiguracji w razie potrzeby,
 • Zakres obsługiwanych procesów logistycznych i standard systemu,
 • Możliwość rozbudowy o nowe funkcjonalności, rozwiązania dedykowane dla specyficznych wymagań,
 • Dostępność modułów raportowych, automatyczne powiadomienia oraz narzędzia do nadzorowania procesów przepływu,
 • Możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi (systemy ERP, TMS, MES, MFC, kurierzy, itp.) oraz koszty takich integracji,
 • Metodyka wdrożeniowa,
 • Koszty dostawy i wdrożenia systemu WMS,
 • Koszty utrzymania, serwis systemu WMS oraz warunki SLA,
 • Wymagany sprzęt, zakres obsługiwanych terminali mobilnych, platforma systemowa oraz bazodanowa,
 • Współpraca z automatyką magazynową,
 • Rozwój systemu oraz sposób dostawy nowych wersji.

 

 • Jak długo trwa wdrożenie systemu WMS?

   

Przez „wdrożenie” systemu WMS należy rozumieć główne etapy: koncepcji, przygotowania, uruchomienia testowego ze szkoleniami, uruchomienia produkcyjnego z asystą powdrożeniową, optymalizacji ergonomii oraz końcowy odbiór systemu zarządzania magazynem.


Zazwyczaj wdrożenie WMS na przykładzie logifact® WMS trwa – uwzględniając zmienne – od pięciu do ośmiu miesięcy. Z kolei tzw. rollouty, czyli procesy „przeniesienia” istniejącego systemu WMS do kolejnej lokalizacji magazynowej, trwają od miesiąca do dwóch.


W każdym przypadku czas realizacji wdrożenia jest jednak uwarunkowany całym szeregiem czynników – liczbą lokalizacji magazynowych, ich wielkością i liczbą użytkowników, złożonością procesów logistycznych, zakresem ewentualnej integracji WMS z innymi systemami (w tym również integracją z automatyką magazynową).

 

 • Jakie są korzyści?

   

Oczywistą kwestią, o którą pytają potencjalni klienci, wydają się być korzyści z wdrożenia systemu WMS w magazynie. Wbrew pozorom jednak to pytanie nie pada tak często! Firmy decydujące się na wdrożenie profesjonalnego systemu do zarządzania magazynem, często już na samym początku wiedzą, co dobrego wynika z uruchomienia WMS w magazynie i co oznacza to dla całej organizacji. Klienci są coraz bardziej świadomi, co jest dobrym sygnałem dla całej branży.

 

Co szczególnie istotne i warte podkreślenia, wdrożenie systemu WMS niesie korzyści odczuwalne na kilku poziomach – począwszy od pracowników, przez kadrę kierowniczą i kadrę zarządzającą aż po klientów! 

 

 • Z perspektywy pracowników – a więc na tzw. poziomie operacyjnym – oprogramowanie podnosi komfort pracy, ułatwia wykonywanie zadań, poprawia bezpieczeństwo, zapewnia pracę zgodną z procedurami i ogranicza tzw. zachowania nieformalne.
 • Z punktu widzenia kadry kierowniczej WMS daje ciągły nadzór w czasie rzeczywistym nad procesami magazynowymi i personelem magazynowym, wspiera, tworzenie zadań pracy i ich automatyczny przydział do właściwych pracowników magazynowych, a ponadto pozwala na uniezależnienie się od rotacji pracowników magazynowych (szybkie szkolenie, nie wymagana znajomość produktów i ich lokalizacji w magazynie, polecenia przekazywane na terminale radiowe) i prowadzi do znacznej lub całkowitej redukcji dokumentacji papierowej. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia automatyczne zbieranie wiarygodnych danych o przebiegu procesów i pracy personelu magazynowego.
 • Na szczeblu zarządczym wdrożenie WMS – na przykładzie logifact® WMS – daje pełną integrację magazynu w łańcuchu dostaw, zintegrowanie operacyjnej działalności magazynu z innymi obszarami biznesowymi zarządzanymi przez takie systemy jak ERP, platformy e-commerce, systemy kurierskie czy systemy sterowania produkcją, redukcję kosztów związanych z utrzymaniem magazynu wynikającą z ograniczenia liczby personelu magazynowego oraz wyposażenia technicznego, którym się posługują (o około 10 – 30 %), na ogół krótki okres zwrotu z inwestycji (od 18 do 24 miesięcy), a także redukcję kosztów wdrożenia nowych pracowników magazynowych dzięki skróceniu czasu szkolenia nawet do kilku godzin.
 • Dla klientów WMS jest tożsamy z szybszym czasem realizacji zamówienia, zgodnością dostarczonych towarów z zamówieniem, intuicyjną i prostą procedurą zwrotu towaru, a co za tym idzie poprawą jakości obsługi klientów.

 

 • Kiedy „odczujemy” wdrożenie WMS?

   

Tutaj odpowiedź jest uniwersalna i brzmi: „to zależy”. W niektórych magazynach i dla określonych kadr zmiana na lepsze jest odczuwalna niemal natychmiast, w innych wymaga to kilku dni lub tygodni, a czasem nawet miesięcy. Użyjmy zresztą praktycznego przykładu – wdrożenie systemu zarządzania pracą magazynu daje natychmiastowy łatwy dostęp, w czasie rzeczywistym, do wielu informacji oraz do raportów dla kadry kierowniczej, które pozwalają na fachową analizę przepływu materiałów w magazynie oraz pracy osób operacyjnych, co umożliwia podejmowanie szybkich i prawidłowych decyzji co do funkcjonowania magazynu.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane