Największe wyzwania w automatyzacji procesów w logistyce magazynowej

06.09.2021

 

Jakie właściwie są korzyści automatyzacji i potencjalne wyzwania, wiążące się z przeprowadzeniem tego procesu dla logistyki magazynowej i czym właściwie jest automatyzacja procesów w logistyce magazynowej?

 

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem naszego eksperta.

 

Robert Osiński

Kierownik projektu

 w Logifact-Systems

 

 

Zacznijmy od tego, że automatyzacja w logistyce magazynowej, od pewnej wielkości przepływów towarowych, jest nieunikniona i konieczna. Warunkuje ją szereg różnych czynników – rosnące koszty pracy, infrastruktury, ale również szeroko rozumiana globalizacja i cyfryzacja organizacji. Szereg branż, z którymi współpracuje sektor logistyki magazynowej, nieustannie się rozwija. Wyraźnie widać to na przykładzie sektora e-commerce, który w dobie pandemii bardzo dynamicznie się rozwinął, a jest bardzo trudny i wymagający. Specyfika e-commerce wymusza bowiem umiejętność zorganizowania logistyki dla obsługi zmiennych wolumenów sprzedażowych, liczenie się z dużym rozdrobnieniem zleceń wysyłki, a także ze sprawną obsługą zwrotów. Innymi słowy – logistyka magazynowa musi na bieżąco być usprawniana, reagować na rosnące wymagania branży i rozwój technologii, a przy tym utrzymywać wysoki poziom produktywności przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów.

 

 • Automatyzacja procesów w logistyce magazynowej – korzyści

   

Odpowiadając na pytanie, czym jest automatyzacja procesów w logistyce magazynowej, można przyjąć, że to wdrożenie rozwiązań pozwalających na ograniczenie nakładów pracy ludzkiej, zwiększenie wydajności oraz znaczne podniesienie poziomu realizacji celów biznesowych. Zautomatyzowany magazyn to taki, w którym szereg procesów logistycznych – od przyjęcia, przez składowanie, kompletację po wyjście – jest realizowanych przy zastosowanie urządzeń mechanicznych a całość prac koordynuje program typu Warehouse Management System.


W skład urządzeń automatyki magazynowej wchodzą m.in. automatyczne magazyny (pojemnikowe i paletowe), regały windowe, automatyczne instalacje transportowe – w tym przenośniki, układnice oraz specjalistyczne wózki autonomiczne (AGV) i półautonomiczne, sortery, automaty do kompletacji, narzędzia pomiarowe czy nawet aplikatory etykiet. Wszystkie te urządzenia mogą odciążać człowieka z jego dotychczasowych obowiązków, pomagają poprawić wydajność pracy magazynu, a także wyeliminować potencjalne ryzyko popełniania błędów i odsunąć pracowników od obowiązków, które wiążą się prostymi, powtarzalnymi czynnościami.

 

 • System WMS w magazynie a automatyzacja

   

W magazynie nie wystarczą jednak same inteligentne, zrobotyzowane urządzenia – fundamentalne znaczenie ma bowiem wdrożenie wyspecjalizowanego systemu zarządzania magazynem WMS. To zintegrowany system informatyczny, który śledzi, analizuje i w czytelny sposób przedstawia stan realizacji procesów magazynowych kadrze kierującej pracą magazynu.


Dostarczone przez system informacje pozwalają na podejmowanie działań przyczyniających się do optymalnego sterowania procesami magazynowymi. Podjęte decyzje przekazywane są pracownikom magazynowym na terminale drogą radiową.


W praktyce oznacza to, że system WMS steruje wykonywaniem zadań przydzielonych pracownikom magazynowym – na ich terminalach radiowych pojawiają się czytelne komunikaty, które prowadzą i instruują pracowników, a także weryfikują, czy konkretne zadanie zostało poprawnie wykonane. Implementacja systemu WMS pozwala na uporządkowanie pracy magazynu, właściwy nadzór nad przebiegiem procesów magazynowych, redukcję kosztów, eliminację błędów czy zwiększenie wydajności i rentowności przedsiębiorstwa. W przypadku systemu do zarządzania magazynem logifact® WMS możliwości są praktycznie nieograniczone. Może on bowiem być integrowany z dodatkowymi modułami i systemami – zewnętrznymi środowiskami typu ERP czy TMS, systemami kurierskimi czy z urządzeniami automatyki magazynowej. W tym ostatnim przypadku oznacza to usprawnienie przepływu magazynu.


Jednym z modułów, rozszerzających funkcjonalność systemu logifact® WMS jest logifact® MFC, który stanowi warstwę między systemem zarządzania magazynem a sterownikami PLC konkretnych urządzeń automatyki i pozwala na optymalną konwersję poleceń z systemu WMS w polecenia sterowania poszczególnymi urządzeniami automatyki, a także pozwala na śledzenie ruchu jednostek (pojemników, palet) w całej instalacji automatycznej i daje możliwość prowadzenia zaawansowanych testów symulacyjnych instalacji automatycznych przed ich montażem.  

 

 • Automatyzacja procesów w magazynie – wyzwania

   

Automatyzacja procesów magazynowych niesie z sobą wiele wyzwań. Przede wszystkim, to proces trudny, złożony i wymagający, który powinien być zaplanowany z dużym wyprzedzeniem i ściśle dopasowany do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa. Automatyzacja magazynu wiąże się z koniecznością dużego zaangażowania ze stron dostawcy oprogramowania informatycznego (WMS), kadry zarządzającej magazynem, jak również dostawcy automatyki magazynowej – koordynacja tej współpracy stanowi bardzo duże wyzwanie.


Nie ma również jednej prostej odpowiedzi na pytanie, ile trwa proces automatyzacji w logistyce magazynowej – za każdym razem zależy on bowiem od wielu czynników: złożoności procesów magazynowych, wielkości przepływów, specyfiki danej branży czy wielkości firmy.


W przypadku automatyzacji procesów magazynowych doświadczenie ma ogromne znaczenie, dlatego warto powierzyć ten proces firmie, która jest dostawcą oprogramowania do zarządzania magazynem, a ponadto dysponuje również usługami konsultingu logistycznego i doradztwem w zakresie projektowania logistycznego. Dzięki wiedzy i doświadczeniu dostawcy oprogramowania finalny efekt wdrożenia będzie zbieżny z oczekiwaniami klienta, a magazyn stanie się inteligentnym, nowoczesnym, zautomatyzowanym obiektem, który działa sprawniej, wydajniej i bezpieczniej.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane