Nowoczesny magazyn – czego nie powinno w nim zabraknąć?

10.03.2022

 

Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesny magazyn, który nie wykorzystuje potencjału nowych technologii i nie jest dostosowany do wymagań współczesności.

 

Nowoczesny magazyn nie tylko stanowi podstawę dla usprawnienia procesów logistycznych w organizacji, ale ułatwia pracę magazynierów, wspiera kadrę kierowniczą oraz kadrę zarządzającą i wreszcie: pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej wobec innych przedsiębiorstw – przekonuje:

 

 

Andrzej Bobiński

Prezes Zarządu

 w Logifact-Systems

 

 

Polska staje się logistycznym sercem Europy i widać to coraz wyraźniej. Z danych firmy doradczej Colliers wynika, że na koniec III kwartału 2021 roku całkowite zasoby magazynowe osiągnęły blisko 23 miliony metrów kwadratowych, a przyrost powierzchni tylko w tym okresie przekroczył milion metrów! Z opublikowanych w listopadzie danych wynika również, że rekordowy był także metraż powierzchni znajdujących się w budowie (3,6 milionów metrów kwadratowych!).

 

W warunkach tak dużej podaży konieczne jest konkurowanie nie tylko ilością – a więc powierzchnią magazynową czy cenami – ale przede wszystkim jakością, na którą składają się liczne rozwiązania infrastrukturalne i technologiczne. Jest bowiem wiele czynników, które stanowią o tym, czy magazyn spełnia w dzisiejszych czasach standardy niezbędne do prawidłowej i sprawnej obsługi procesów logistycznych. W tym tekście omówimy najważniejsze z nich – takie, bez których trudno wyobrazić sobie nowoczesny magazyn na miarę drugiej dekady XXI wieku.

 

 • Dostosowanie do wymagań e-commerce

   

Bardzo wyraźny wzrost zainteresowania zakupami w internecie (będący między innymi konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19) stał się silnym impulsem do unowocześnienia logistyki. Konieczne stało się szybkie dostosowanie łańcucha dostaw do wymagań e-commerce nie tylko w zakresie znacznie zwiększonych przepływów, ale również obsługi nowych procesów i poprawy jakości. Unowocześnienie obsługi kanału sprzedaży internetowej wymaga także niezawodnej integracji informatycznej magazynu z platformami e-commerce (sklep) z jednej strony a systemami kurierskimi z drugiej.


Z punktu widzenia magazynu obsługa zamówień dla klientów detalicznych wiąże się z obsługą wielu drobnych i zróżnicowanych zleceń, sprostaniem wymaganiom co do szybkości i bezbłędności realizacji zleceń, oraz ze zróżnicowaniem sposobów dostaw i odbiorów. Dla wielu firm wyzwaniem staje się także bardzo duża ilość i różnorodność artykułów jakie trzeba utrzymywać na stanie magazynu, pomimo że olbrzymia większość z nich to na ogół artykuły wolno- albo bardzo wolnoobrotowe a pozostałe to szybko się zmieniające artykuły akcyjne tzw. „bestseller’y”.

Do tego dochodzi jeszcze tzw. proces „order for order” czyli domawianie u zewnętrznych dostawców tych artykułów, które co prawda znajdują się w ofercie sklepu, ale nie ma ich aktualnie na stanie magazynu. Ten proces domawiania musi przebiegać błyskawicznie tak żeby nie opóźniać całej wysyłki. Coraz więcej uwagi wymaga również sam proces pakowania wysyłek, nie tylko musi on przebiegać bardzo szybko, ale samo opakowanie musi dziś spełniać wysokie wymagania co do bezpieczeństwa, ekologii a często również estetyki. Nie należy również zapominać o, na ogół pracochłonnej, obsłudze dużej ilości zwrotów.


Klient dokonujący zakupów online jest dziś coraz bardziej świadomy i wymagający, dlatego sprostanie jego oczekiwaniom staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla magazynu – wyzwaniem, którego spełnienie wymaga nowoczesnego zarządzania i odpowiedniej infrastruktury logistycznej.

 

 • Oprogramowanie WMS

   

Bez systemu klasy WMS trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnego magazynu.

 

WMS to narzędzie, służące do sprawnej obsługi, kontroli i śledzenia przepływu materiałów i informacji w magazynie w trybie on-line. System WMS zbiera i analizuje wszystkie istotne dane o przebiegu procesów magazynowych i na tej podstawie dostarcza kadrze kierowniczej (w czasie rzeczywistym) niezbędnych informacji do podejmowania możliwie optymalnych decyzji zarządczych. W oparciu o te informacje pracownik kierujący magazynem inicjuje obsługę procesów magazynowych, a system automatycznie generuje odpowiednie zadania cząstkowe, przydziela je właściwym pracownikom magazynowym do wykonania, i przekazuje, krok po kroku, na ich terminale radiowe.

 

Wdrożenie oprogramowania WMS sprawia więc, że znaczną część obowiązków „przejmuje” właśnie sam system, który odciąża pracowników, wydaje im polecenia i nadzoruje ich prawidłowe wykonanie, co w praktyce oznacza szybsze tempo, większą wydajność i bezpieczeństwo pracowników, a także – co niezwykle istotne zwłaszcza w kontekście rosnącego znaczenia e-commerce dla handlu detalicznego – minimalizuje ryzyko błędów podczas kompletacji zamówień.

 

 • Automatyka magazynowa

   

Rola oprogramowania WMS dla sprawnej pracy magazynu jest oczywiście fundamentalna, ale jeszcze lepiej, gdy system ten jest zintegrowany z automatyką magazynową. Można do niej zaliczyć szereg urządzeń, które mogą pracować w sposób autonomiczny i usprawniać tym samym różne procesy logistyczne: transport wewnątrzmagazynowy, składowanie, wprowadzenie/wyprowadzenie kompletację, sortowanie, pakowanie, kontrolę, etc. Oferta rynkowa na urządzenia automatyki magazynowej jest dziś bardzo bogata. Dla przykładu tylko w zakresie transportu wewnętrznego mamy olbrzymią różnorodność przenośników, wózków automatycznych AGV (Automated Guided Vehicles, zorganizowanych w całe automatyczne systemy transportu), układnic czy systemów transportu podwieszonego.


Właściwa Integracja systemów automatyki magazynowej w obsługę całościowych procesów logistycznych magazynu, którymi zarządza WMS, ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia podstawowego celu operacyjnego automatyzacji jakim jest podniesienie wydajności magazynu osiągniętej poprzez wzrost efektywności pracy.

 

 • Półautomatyczne systemy kompletacji

   

Wspomniana powyżej automatyzacja kompletacji, co prawda, dynamicznie się rozwija, ale jej opłacalność wymaga na ogół obsługi dużych strumieni materiałowych (np. zastosowanie automatów typu A-Frame do kompletacji leków), dlatego coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie takich metod kompletacji jak:

 • Pick by Light: umożliwia szybką lokalizację miejsca pobrania towaru dzięki identyfikacji świetlnej. Na każde miejsce pobrania przypadają jeden wyświetlacz wskazujący ilość jaka powinna zostać pobrana z danego miejsca oraz podświetlany przycisk zatwierdzania.

 • Put to Light: umożliwia szybką lokalizację miejsca odłożenia towaru dzięki identyfikacji świetlnej. Na każde miejsce odłożenia przypadają jeden wyświetlacz wskazujący ilość jaka powinna zostać odłożona do danego miejsca oraz podświetlany przycisk zatwierdzania. W kompletacji Istnieje wiele zastosowań tej technologii zarówno przy rozkładaniu/sortowaniu towaru na stanowiskach kompletacji jak i w przypadku procesu multi order picking z wykorzystaniem wózków kompletacyjnych (określana też jako pick by frame).
 • Pick by point: zasada działania opiera się na podświetleniu właściwych miejsc pobrania towaru za pomocą wiązki światła o dowolnej barwie (ta technologia może być integrowana np. z pick to voice).
 • Pick by Voice: rozwiązanie, w którym pracownik kierowany jest przez cały proces kompletacji za pomocą instrukcji głosowych (określone dyspozycje dotyczące pobrania danego produktu i jego lokalizacji). Również potwierdzanie prawidłowego wykonania pobrania lub korekta liczby sztuk pobieranego produktu są potwierdzane głosowo.

  Dzieje się to za pośrednictwem terminala głosowego z zestawem słuchawkowym i mikrofonem, w które wyposażony jest pracownik i który komunikuje się z systemem za pomocą mowy i słuchu. Praca z technologią opartą o dyspozycje głosowe odciąża pracownika dzięki czemu oczy i ręce pracownika mogą się zajmować faktyczną pracą, czyli pobieraniem produktów. Użycie technologii głosowej może stanowić uzupełnienie innych rozwiązań, np. wykorzystujących technologię RFID.


Należy pamiętać, że powyższe systemy muszą być ściśle zintegrowane z systemem WMS, który generuje wszystkie polecenia dotyczące zadań kompletacji, które mają wykonać operatorzy.

 

 • Systemy wideo

   

Kamery w magazynie stają się dziś standardem, a potrzeba ich implementacji wynika z szeregu czynników: rosnących kosztów pracy, częstych reklamacji klientów czy potrzeby kontroli jakości pracy w danym momencie – tak, by łatwo diagnozować i typować elementy odpowiedzialne za zmniejszenie wydajności magazynu czy błędy podczas kompletowania zamówień. Nie do przecenienia jest oczywiście również bezpieczeństwo tak pracowników, jak i całego magazynu, nad którym kamery pozwalają czuwać.

 

 • Technologia radiowa

   

Systemy identyfikacji radiowej, oparte na tagach i czytnikach RFID, stają się coraz popularniejszym rozszerzeniem systemów automatycznej identyfikacji, a technologia, na której się opierają, jest jednym z najszybciej rozwijających się w kontekście automatycznej identyfikacji. Kluczową zaletą RFID jest fakt, że zapis i odczyt danych nie wymagają bezpośredniego „kontaktu” między znacznikiem a czytnikiem, co sprawia, że tag nie musi znajdować się w zasięgu optycznej widoczności czytnika. W praktyce więc RFID uzupełnia technologię kodów kreskowych w miejscach trudno dostępnych i takich, w których nie da się jej wykorzystać.

 

 • Wykwalifikowany i przeszkolony personel

   

Infrastruktura i technologie mają ogromne znaczenie, ale czynnik ludzki stanowi równie nieodzowny komponent dla nowoczesnego, sprawnego magazynu. W dużej mierze to od kompetencji pracowników, ich przygotowania i przeszkolenia zależy, czy magazyn będzie funkcjonować w sposób niezakłócony i nieprzerwany, a wszystkie narzędzia, wspierające pracowników w ich obowiązkach, będą wykorzystywane prawidłowo.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane