Sprawne działanie magazynu obsługującego e-commerce

15.12.2021

 

Wzrost popularności e-commerce wiąże się z koniecznością rozwoju logistyki magazynowej.

Dobra organizacja magazynu pozwala na sprawne obsłużenie procesów związanych z kompletacją oraz wysyłką zamówień, a także na wyjście naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów.

Magazyn e-commerce musi spełniać określone standardy – przekonuje:

 

 

Andrzej Bobiński

Prezes Zarządu

 w Logifact-Systems

 • E-commerce – wzrost popularności

   

Wybuch pandemii COVID-19 przełożył się na szereg zmian społecznych i ekonomicznych. Okoliczności wymusiły na pracownikach przejście na system pracy zdalnej, na uczniach i studentach – na naukę online, a na konsumentach – zwrócenie uwagi w stronę zakupów online.

Wszystko wskazuje bowiem na to, że e-handel nie jest już, co prawda dynamicznie rosnącym, ale wciąż stosunkowo niewielkim rynkowym segmentem, a bardzo rozsądną alternatywą dla handlu tradycyjnego. Mimo braku lockdownu, który poniekąd był jednych z akceleratorów zainteresowania zakupami online, boom na e-commerce nie słabnie.

 

Z danych Mastercard wynika, że w 2020 roku wartość globalnego rynku e-commerce w handlu detalicznym osiągnęła 900 miliardów dolarów. Inne dane wskazują na wzrost zainteresowania e-zakupami rok do roku – w 2019 roku stosunek zakupów online do całego handlu detalicznego wynosił 1 do 7 (co oznacza, że 1 na 7 dolarów wydawano w e-sklepach), zaś rok później już 1 do 5.

Szacuje się również, że w przypadku 20-30 % konsumentów migracja z handlu offline do online jest już permanentna, a konsumenci korzystają z nawet o 30% większej liczby internetowych platform sprzedażowych czy serwisów online.

 

 • Wzrost e-commerce napędził rozwój logistyki magazynowej

   

Oczywisty i logistyczny rozwój e-handlu napędził gospodarkę oraz dał impuls do kolejnych zmian. Większy ruch w handlu w sieci spowodował, że przedsiębiorstwa stały się zmuszone do mocniejszej walki o uwagę i przyciągnięcie klienta i to nie tylko za sprawą cen.

 

Klienci zaczęli oczekiwać wyższej jakości obsługi, a przede wszystkim – szybszych dostaw. Do ich realizacji niezbędny jest doskonale działający magazyn. Stało się jasne, że rosnące wymagania konsumentów muszą przełożyć się na usprawnienie organizacji magazynu. Bez sprawnego magazynu nie ma bowiem sprawnego e-handlu, a co za tym idzie – zainteresowania klientów i sukcesu w kanale e-commerce.

 

 • Magazyn e-commerce – wyzwania

   

Trudno rozprawiać o wyzwaniach logistyki e-commerce bez użycia słowa „różnorodność”. To ona determinuje bowiem specyfikę całego tego sektora. Gdybyśmy jednak mieli określić specyfikę branży e-commerce nieco szerzej, można w niej wyróżnić następujące cechy:

 

 • duża liczba artykułów i zróżnicowanie towarów na stoku magazynowym
 • duże liczba i rozdrobnienie dostaw do magazynu (uzupełnianie stanów magazynowych)
 • duża liczba zwrotów oraz reklamacji
 • wysokie wymagania co do szybkości i dokładności wprowadzania towarów do magazynu (szybka dostępność do sprzedaży przyjmowanych do magazynu dostaw)
 • duże piki sprzedażowe, czyli okresy zwiększonej sprzedaży (na przykład: święta, przeceny, początek szkoły, nowości, itp.)
 • duża liczba i rozdrobnienie wysyłek (zleceń klienta)
 • bardzo wysokie wymagania co do szybkości i bezbłędności realizacji zleceń klienta (wysyłek)
 • wysokie wymagania co do opakowań i duże ich zróżnicowanie
 • duża liczba punktów dostaw i zróżnicowanie sposobu dostaw do klientów
 • potrzeba integracji online z platformami e-commerce i systemami kurierskimi

 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy, nietrudno o wniosek, że w procesie realizacji czy to wysyłki, czy kompletacji, łatwo o popełnienie pomyłki, która niesie ryzyko wysyłki niepełnego lub pomieszanego zamówienia, a – w konsekwencji – utraty klienta i wzrostu kosztów, związanych ze zwrotem czy reklamacją.

 

„Ręczna” kompletacja zamówień jest też znacznie bardziej czasochłonna i w przypadku dużych powierzchni magazynowych wymaga pokonywania dużych odległości przez pracowników magazynowych, a – jak już zostało wspomniane – szybkość dostarczenia przesyłki warunkuje satysfakcję odbiorcy.

 

 • System WMS a e-commerce

   

Współcześnie nie da się wyobrazić magazynu obsługującego, nawet średniej wielkości, kanał e-commerce bez wsparcia systemu WMS, czyli inteligentnego oprogramowania służącego do kontroli przepływu towarów w magazynie, śledzenia wszystkich procesów, zachodzących w magazynie oraz do sterowania i zarządzania zadaniami pracowników magazynowych. Oprogramowanie WMS nadzoruje realizację przydzielonych pracownikowi poleceń i nadzoruje ich wykonanie oraz poprawność.


W praktyce oznacza to, że WMS odciąża pracowników magazynowych m.in. poprzez ułatwienie identyfikacji lokacji i towarów za pomocą kodów kreskowych czy tagów RFiD. Pracownik nie musi więc znać dokładnej lokalizacji określonego asortymentu, ponieważ zna ją system WMS i to on doprowadza do niego pracownika. Zarówno proces przyjęcia, jak i kompletacji czy przygotowania towaru do wysyłki jest więc szybszy i sprawniejszy, a ponadto z procesu zostaje wyeliminowany tzw. „czynnik ludzki”. Ryzyko popełnienia błędu jest znikome, a trudności wynikające ze zlokalizowania określonego towaru czy kontroli nad towarami wychodzącymi i wchodzącymi nie zakłócają pracy magazynu.


Istotnym z punktu widzenia logistyki e-commerce rozwiązaniem, które oferują systemy WMS, jest tzw. Multi-Order Picking, czyli proces kompletacji wielu zamówień za pomocą jednego procesu i przez jednego pracownika, „sterowanego” przez system WMS czy też kompletacja zleceń jednopozycyjnych jednosztukowych, która odbywa się w dwóch krokach najpierw zbiorcza kompletacja „na artykuł” a później szybkie przygotowanie wysyłki na stanowisku pakowania.

 

 • Magazyn e-commerce – wymagania

   

Bardzo istotną kwestią, determinującą sukces magazynu e-commerce, są szeroko rozumiane warunki organizacyjne – lokalizacja magazynu, która warunkuje szybsze dostarczanie paczek do centrum dystrybucyjnych firm kurierskich i transportowych, oraz odpowiednie warunki przechowywania produktów, takie jak wilgotność czy temperatura, które warunkują bezpieczeństwo składowanych towarów.

Im bliżej węzła logistycznego magazyn jest usytuowany, tym lepiej, a lepsze warunki przechowywania towarów zmniejszają ryzyko ich uszkodzenia, a co za tym idzie, również reklamacji.


Równie ważny aspekt to odpowiednie zaplecze techniczno-organizacyjne, które daje możliwość optymalizacji wykorzystanej przestrzeni, sprawnej obsługi towarów najszybciej rotujących przy uwzględnieniu faktu bardzo dużej ich zmienności, a także rozwiązania mające na celu bezpieczeństwo pracowników.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane