System WMS – kiedy warto podjąć decyzję o jego wdrożeniu?

12.02.2024

 

Sprawne działanie magazynu jest jednym z fundamentów sukcesu dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją oraz dystrybucją. Szeroko rozumiane rozwój i ekspansja często wiążą się z coraz większymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania operacjami magazynowymi – w tym przepływem towarów, ich składowaniem, kompletacją czy wreszcie – dystrybucją i wysyłką. Rozwiązaniem w takich przypadkach jest system WMS (Warehouse Management System). Kiedy warto podjąć decyzję o inwestycji w oprogramowanie WMS?

 

Magazynowy system informatyczny. Kiedy warto zainwestować w System WMS?

 

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wdrożenie systemu WMS powinno wynikać z potrzeb i wyzwań, stojących przed przedsiębiorstwem.

 

Trudności z zarządzaniem magazynem

 

Przede wszystkim oprogramowanie magazynowe klasy WMS powinno zostać zainstalowane wówczas, gdy przedsiębiorstwo (w tym kadra zarządzająca, kadra kierownicza i personel magazynowy) zaczyna odczuwać trudności związane z utrzymaniem odpowiedniej kontroli nad rozmaitymi aspektami związanymi z pracą magazynu. Chodzi tu o procesy magazynowe takie jak np. kompletacja zamówień, przyjęcie towaru, identyfikowanie lokalizacji produktów składowanie, ale również o obniżenie wydajności pracowników magazynu czy opóźnienia w realizacji zamówień. Warto zatem myśleć o systemie WMS w sytuacji, gdy firma staje przed wyzwaniem efektywnego zarządzania zapasami, minimalizacji błędów ludzkich oraz potrzebą zwiększenia precyzji i szybkości realizacji zamówień.

 

Wzrost liczby operacji wykonywanych w magazynie i rozwój

 

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem ma uzasadnienie w przypadku wzrostu liczby operacji magazynowych, SKU (Stock Keeping Units) i ogólnego skomplikowania procesów magazynowych, wynikającego np. z rozwoju przedsiębiorstwa czy wzrostu popytu. Elastyczność i skalowalność systemu WMS pozwalają dostosować się do zmieniających się potrzeb firmy, co w kontekście coraz bardziej dynamicznych realiów biznesowych ma ogromne znaczenie.

 

Rozwój w obszarze e-commerce

 

Inwestycję w program magazynowy klasy WMS warto rozważyć również w sytuacji, gdy firma kładzie nacisk na rozwój sprzedaży e-commerce. W dobie boomu na e-handel i rosnących oczekiwań klientów w tym obszarze, system magazynowy WMS może być dużym wsparciem w obsłudze większej ilości zamówień, a jednocześnie pomóc w utrzymaniu wysokiej jakości obsługi, co oznacza poprawkę obsługi klienta

 

 

 

 

Wdrożenie systemu WMS. Korzyści

 

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem niesie za sobą cały szereg korzyści. Obecność oprogramowania tej klasy w magazynie zmniejsza ryzyko popełniania błędów w kompletacji, usprawnia realizację procesów magazynowych, pomaga w gromadzeniu danych na temat wydajności pracy magazynu i podejmowania na ich podstawie optymalnych decyzji zarządczych, a ponadto ułatwia pracę pracownika magazynu czy pomaga w optymalizacji przestrzeni magazynowej i wiele, wiele innych. Wszystkie wyżej wymienione czynniki przekładają się na efektywniejsze i wydajniejsze zarządzanie magazynem oraz większą kontrolę nad przepływem towarów i operacjami magazynowymi, a co za tym idzie – może prowadzić do redukcji kosztów operacyjnych i bardziej optymalnego wykorzystania dotychczasowych zasobów.

 

Warto również zauważyć, że systemy WMS integrują się z innymi systemami informatycznymi w firmie, takimi jak ERP (enterprise resource planning), co umożliwia płynny przepływ informacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi w firmie. To z kolei przyczynia się do poprawy komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, a co z kolei sprawia, że organizacja działa sprawniej i wydajniej.

 

 

Warehouse worker checking parcels with bar code reader.

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane