Wdrożenie systemu WMS. Jak przebiega?

27.12.2023

 

Wprowadzenie systemu WMS (Warehouse Management System) to kluczowy krok w doskonaleniu operacji magazynowych oraz w optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. System ten, skrótowo oznaczający „system zarządzania magazynem” to oprogramowanie, które nie tylko ułatwia, lecz także znacznie przyśpiesza procesy związane z magazynowaniem i przepływem towarów w magazynie. W niniejszym artykule przyjrzymy się etapom wdrożenia systemu WMS.

 

 

 

Czym jest system WMS (Warehouse Management System)?

 

 

WMS to skrót od Warehouse Management System. W tłumaczeniu na język polski oznacza to nic innego, jak „system zarządzania magazynem”.

System WMS jest to zintegrowane z otoczeniem narzędzie informatyczne, działające w czasie rzeczywistym, służące do wspomagania zarządzania procesami magazynowymi (manualnymi, półautomatycznymi i zautomatyzowanymi) oraz zapasem magazynowym w celu zapewnienia sprawnej, bezbłędnej i wydajnej pracy magazynu. Celem implementacji systemu zarzadzania magazynem jest optymalizacja procesów tam zachodzących. System pomaga w monitorowaniu zapasów, zarządzaniu przepływem towarów, optymalizacji układu magazynu oraz innych zadaniach związanych z magazynowaniem.

 

 

 

 

Dla klienta kluczowym celem wdrożenia systemu WMS jest usprawnienie wydajności magazynu, co w konsekwencji podnosi jakość świadczonych usług przykładowo w postaci minimalizacji błędów w kompletacji zamówień.

System magazynowy kompleksowo nadzoruje wszystkie procesy magazynowe – od przyjęcia dostaw po kompletację i wysyłkę zamówień.

Dzięki temu zapewniona jest ciągłość procesów logistycznych. Jest to nieocenione wsparcie dla pracowników, ponieważ zmniejsza ryzyko popełnienia błędów praktycznie do zera. System WMS poprawia wydajność pracy w magazynie tym samym zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Magazynowy system informatyczny – koszt wdrożenia systemu zarządzania magazynem

Koszt wprowadzenia systemu WMS będzie się różnił dla każdej organizacji. Jest wiele czynników, które wpływają na wycenę oprogramowania; m.in. stopień złożoności procesów logistycznych czy funkcji i możliwości, które ma oferować system czy liczbą integracji z istniejącymi systemami.

Cena również zależna jest od oczekiwań klienta jak i kryteriów, które on sam bierze pod uwagę. Koszt wprowadzenia systemu WMS relatywnie szybko zwraca się organizacji, która w niego zainwestuje. Implementacja takowego oprogramowania jest w stanie znacznie przyśpieszyć procesy zachodzące w magazynach optymalizując tym samym funkcjonalność oraz wydajność pracy.

Oprogramowanie WMS – etapy wdrożenia

Pierwszym etapem wprowadzenia jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, aby jego provider (dostawca) mógł dostarczyć jak najbardziej kompatybilne oprogramowanie względem potrzeb zamawiającego. Następnie zespół wdrożeniowy analizuje wszystkie potrzeby klienta i dostosowuje całe oprogramowanie, tak aby odpowiadało na wszystkie potrzeby i uwzględniało funkcjonalności, jakich oczekuje od systemu.

Po wyznaczeniu koncepcji i założeń systemu, przechodzi się do jego przygotowania, obejmującego dostosowanie istniejących rozwiązań do wymagań z koncepcji oraz prace nad interfejsami między systemem WMS a innymi współpracującymi systemami, takimi jak ERP czy sterowanie produkcją. Czas przygotowań zależy od stopnia skomplikowania. Równolegle prowadzi się prace nad wymianą interfejsów między systemami. Po ukończeniu tych działań i pomyślnych testach, można przejść do kolejnego etapu.

Aby cały system działał sprawnie, klient i pracownicy, którzy będą pracować z systemem WMS na co dzień przechodzą szkolenie, podczas którego zapoznają się z systemem i jego wszystkimi opcjami. Gdy już to się stanie, oprogramowanie zaczyna działać w organizacji i tam poddawane jest okresowi testowemu, tak aby sprawdzić czy jest odpowiednio dostosowany do specyfiki potrzeb przedsiębiorstwa.

Nie powinno się od razu wdrażać systemu WMS z myślą o działaniach produkcyjnych, gdyż może się to wiązać ze stratami finansowymi dla całego przedsiębiorstwa. Na tym etapie zespół samodzielnie pracuje z systemem WMS pod nadzorem specjalisty. Podczas tego okresu sprawdzana jest też między innymi kompatybilność oprogramowania z innymi narzędziami działającymi w organizacj

 

 

 

System WMS wymaga współpracy dostawcy z Klientem

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane