Zastosowanie systemu WMS

15.11.2021

 

System klasy WMS jest istotnym usprawnieniem dla pracy magazynu. Narzędzie, zarządzające obsługą procesów magazynowych, śledzące i analizujące procesy przepływu towarów, ma szerokie zastosowanie i sprawdza się w wielu branżach.

 

O zastosowaniu i możliwościach oprogramowania typu Warehouse Management System opowiada dziś na łamach naszego bloga:

 

 

Andrzej Bobiński

Prezes Zarządu

 w Logifact-Systems

 • Funkcje systemu WMS

   

Praktycznie każdy, kto na co dzień ma styczność z pracą w magazynie, zetknął się również z terminem WMS. Za tym skrótem kryje się nic innego, jak wspomniany już termin „Warehouse Management System”, czyli „System do zarządzania magazynem”.


WMS to rodzaj inteligentnego oprogramowania, które odpowiada za wsparcie zarządzania procesami magazynowymi oraz ich śledzenie, kontrolowanie i analizowanie. System WMS gromadzi w czasie rzeczywistym wszystkie istotne dane dotyczące przebiegu procesów logistycznych w magazynie, a następnie przekierowuje je do osób zarządzających magazynem zapewniając tym samym wiarygodne i miarodajne informacje stanowiące podstawę dla decyzji zarządczych.

 

System WMS przetwarza je na określone dyspozycje zadań do wykonania i przekazuje je drogą radiową do wybranych pracowników magazynowych na ręczne lub wózkowe terminale. W praktyce oznacza to, że system steruje pracą pracowników magazynowych, instruuje i nadzoruje, czy zlecone przez niego zadania zostają wykonane w prawidłowy sposób. Oprogramowanie WMS nie tylko rejestruje wszystkie wykonane czynności i informacje, ale również je archiwizuje, co sprawia, że zebrane informacje mogą zostać wykorzystane do usprawnienia bieżącej pracy magazynu oraz ciągłej optymalizacji procesów logistycznych.

 

 • WMS – korzyści

   

Beneficjentów funkcjonalności, oferowanych przez system WMS, jest kilku: po pierwsze, to kadra kierownicza magazynu i pracownicy magazynowi. Ci pierwsi uzyskują narzędzie do sprawnego zarządzania na podstawie wyczerpujących informacji o wszystkich procesach zachodzących w magazynie a także stanie zapasów, wykorzystaniu personelu, etc. Co również bardzo istotne otrzymują bogaty materiał analityczny umożliwiający ciągłą optymalizację pracy magazynu. Natomiast pracownicy magazynowi zostają odciążeni od mało wydajnej, kłopotliwej i generującej błędy pracy z listami papierowym, które zastąpione zostają przez jasne komunikaty przesyłane na terminale radiowe. Pracownik magazynowy prowadzony jest „krok po kroku” przez procesy magazynowe a wykonanie poszczególnych czynności (operacji) potwierdza na terminalu, co do minimum redukuje powstawanie błędów. Co ważne dla pracowników, ich praca podlega obiektywnej ocenie na podstawie faktycznych osiągnięć udokumentowanych w systemie WMS.


Po drugie, system WMS pomaga całym organizacjom, ponieważ umożliwia nieustanną optymalizację procesów logistycznych. Jeżeli one funkcjonują sprawnie, efektywniej działają również inne komórki w organizacji. Wreszcie – choć w nieco szerszym ujęciu – korzyści płynące z wdrożenia WMS odczuwa również klient końcowy. System zarządzania magazynem pozwala na uniknięcie błędów w realizacji zleceń i usprawnia przepływ towarów. Klient zyskuje więc pewność, że zamówienie zostanie wykonane na czas, a ryzyko pomyłki przy realizacji zamówienia jest minimalne.

 

 • Wiele możliwości

   

Uruchomienie systemu WMS w magazynie wiąże się z praco- i czasochłonnym procesem wdrożenia, polegającym, w początkowej fazie, na dokładnym rozpoznaniu potrzeb organizacji, następnie na odwzorowaniu procesów logistycznych i ich obsługi oraz wyposażenia magazynu w wirtualnym środowisku, kończąc na instalacji i rozruchu systemu w magazynie, szkoleniach personelu oraz asyście powdrożeniowej po rozpoczęciu pracy produkcyjnej.


Przyjęło się zatem, że nie ma dwóch takich samych systemów WMS, bo każde wdrożenie jest różne i dostosowane do indywidualnych warunków – tak zresztą, jak każdy magazyn ma inne potrzeby, wymagania czy ograniczenia. To sprawiło, że systemy WMS zaczęły ewoluować i rozszerzać się o dodatkowe funkcjonalności a przede wszystkim stawały się bardziej elastyczne i konfigurowalne.


Dobre oprogramowanie WMS powinno oferować możliwie jak najszerszy zakres funkcji i być otwartym na integrację z zewnętrznymi systemami oraz środowiskami – na przykład z oprogramowaniem ERP, urządzeniami wchodzącymi w skład automatyki magazynowej, API firm kurierskich i integratorami usług kurierskich, systemami spedycyjnymi czy platformami e-commerce.

 

 • System logifact® WMS – zastosowanie w wielu branżach

   

Istotną zaletą systemów WMS – wiążącą się ze wspomnianym już szerokim zakresem funkcjonalności – jest możliwość wykorzystania tego oprogramowania na potrzeby organizacji z wielu różnych branż. W przypadku naszej firmy spektrum obsługiwanych sektorów jest bardzo szerokie: począwszy od operatorów logistycznych, branż FMCG, tekstylnej i odzieżowej, farmaceutycznej, budowlanej, artykułów biurowych, automotive, elektrotech, meblarskiej, kosmetycznej, chemicznej, przemysłowej, papierniczej czy armatury łazienkowej. Umiejętność „obsłużenia” tylu branż wiąże się w każdym przypadku – rzecz jasna – z koniecznością głębokiego zrozumienia specyfiki określonego sektora, jego wymagań i zasad, które regulują jego działanie i których bezwzględnie trzeba przestrzegać.


Dla przykładu warto przywołać wspomnianą branżę farmaceutyczną, dla której, w przypadku hurtowni farmaceutycznej systemy muszą być zwalidowane m.in. pod kątem tzw. dyrektywy fałszywkowej, sprawozdawczości Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi i innych przepisów, wymagających ścisłej kontroli i śledzenia numerów partii i dat ważności.

 

Podobnie jest z innymi branżami – magazyny firm zajmujących się dystrybucją kosmetyków powinny być zaopatrzone w systemy zapewniające zarządzanie produktami z podziałem na różne wymogi, związane z kontrolą jakości czy przechowywaniem w odpowiednich warunkach, a specyfika branży odzieżowej opiera się na dużej liczbie aktywnych indeksów i wymaga optymalizacji kompletacji zamówień jedno- oraz wielopozycyjnych i obsługi przepływu towarów w strumieniu e-commerce. Ile więc branży i klientów, tyle wymagań i oczekiwań. Dobry system powinien je uwzględniać i odpowiadać na możliwie jak najwięcej potrzeb danej organizacji czy magazynu.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane