Automatyzacja magazynu: klucz do efektywności i konkurencyjności

27.03.2024

 

Automatyzacja magazynu to kluczowy element w dzisiejszym globalnym łańcuchu dostaw. W dobie rosnących oczekiwań klientów dotyczących szybkiej i dokładnej dostawy, automatyzacja magazynu staje się niezbędna. Ale czym dokładnie jest automatyzacja magazynu i jakie korzyści przynosi opowie nam Adrian Borek – Kierownik Projektu w Logifact-Systems.

 

 

 

 

Adrian Borek

Kierownik Projektu

 w Logifact-Systems

 

Czym jest automatyzacja magazynu?

Automatyzacja magazynu to wykorzystanie nowych technologii i systemów w celu usprawnienia operacji magazynowych. Dotyczy to takich procesów jak wprowadzanie towarów do magazynu, składowanie, sortowanie, kompletacja i pakowanie produktów, przemieszczanie produktów. Automatyzacja magazynów ma na celu zwiększenie wydajności, redukcję czasu wykonywanych procesów, obniżenie kosztów oraz minimalizację błędów związanych z zarządzaniem magazynem.

 

Rozwiązania w zakresie automatyzacji magazynu

Do rozwiązań w zakresie automatyzacji magazynu zaliczamy:

Automatyczne systemy magazynowe, czyli systemy zarządzania magazynem (WMS)

System WMS to zintegrowane z otoczeniem narzędzie informatyczne, działające w czasie rzeczywistym, służące do wspomagania zarządzania procesami magazynowymi (manualnymi, półautomatycznymi i zautomatyzowanymi) oraz zapasem magazynowym w celu zapewnienia sprawnej, bezbłędnej i wydajnej pracy magazynu.

 

System WMS wspomaga operacyjne zarządzanie procesami magazynowymi poprzez ciągłe zbieranie i analizę wszystkich istotnych danych o przebiegu procesów magazynowych (w tym o stopniu ich realizacji) i dostarczanie na ich podstawie niezbędnych informacji do oceny bieżącej sytuacji i podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Ponadto WMS:

  • sprawuje stały nadzór nad stanami magazynowymi z dokładnością do: numeru artykułu wraz z jego cechami, numeru jednostki magazynowej oraz adresu lokacji

  • w intuicyjny i prosty sposób prezentuje kadrze kierowniczej zlecane magazynowi zadania i zapewnia sprawne nimi zarządzanie na poziomie dyspozytorskim

  • przekazane przez kadrę kierowniczą zadania do realizacji planuje i automatycznie przetwarza na zadania cząstkowe, które również automatycznie, przydziela i przesyła do wykonania odpowiednim pracownikom magazynowym na ich terminale radiowe lub przekazuje do systemów sterowania urządzeniami pół-/automatycznymi

  • w czytelny i prosty sposób prezentuje pracownikom magazynowym zadania cząstkowe na terminalach radiowych (ręcznych oraz wózkowych), prowadzi ich „krok po kroku” przez wykonanie tych zadań i monitoruje poprawność ich wykonania

 

 

 

 

 

Automatyka magazynowa

 

Wyposażenie magazynu w zaawansowane rozwiązania technologiczne odgrywa kluczową rolę w optymalizacji procesów logistycznych. Przenośniki różnego typu (rolkowe, taśmowe, łańcuchowe, transport podwieszony, etc.) umożliwiają sprawne i precyzyjne przemieszczanie towarów, skracając czas potrzebny na ich transport oraz minimalizując ryzyko uszkodzeń. Sortery automatyczne szczególne zastosowanie znalazły w procesach kompletacji zamówień, procesach cross-dockingowych czy przeładunkowych eliminując błędy ludzkie i przyspieszając całą operację. Istnieje wiele typów sorterów automatycznych ściśle dopasowanych do charakterystyki sortowanych produktów (gabaryty, rodzaj opakowania, kształt, waga, sposób pakowania, etc). Do najpopularniejszych należą sortery typu cross-belt,, push-tray, tilt-tray, shoe-sorter czy sortery typu bomb-bay.

 

Regały automatyczne oraz całe automatyczne systemy składowania (dla palet i kartonów) stanowią efektywne rozwiązanie dla składowania, umożliwiając optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i zminimalizowanie czasu potrzebnego na dostęp do konkretnego produktu. Wózki AGV (Automated Guided Vehicles) oraz ich następna generacja wózki AMR  (Autonomous Mobile Robot) czyli autonomiczne roboty transportowe samodzielnie rozpoznające otoczenie i podejmujące decyzje w zakresie wyboru optymalnej trasy, wprowadzają element automatyzacji również do transportu wewnątrz magazynu, eliminując konieczność ręcznego przemieszczania towarów.

 

Bardzo szybko rośnie też znaczenie automatów/robotów do kompletacji oraz pakowania skompletowanych zamówień. Warto też pamiętać o takich wspomagających automatykę urządzeniach jak automatyczne wagi, aplikatory etykiet, urządzenia pomiarowe, itp. To jedynie kilka przykładów dostępnych urządzeń, ponieważ rozwijające się technologie stale wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania, dostosowane do różnych potrzeb i charakterystyki magazynów.

 

RFID

 

Technologia RFID pozwala na zdalne identyfikowanie i lokalizowanie produktów za pomocą fal radiowych. Więcej na jej temat pisaliśmy tutaj.

 

Jak automatyzacja procesów magazynowych wspiera magazyn?

Automatyzacja procesów magazynowych wspiera magazyn w wielu aspektach. Oto kilka najważniejszych korzyści, które niesie wdrożenie automatyzacji magazynu.

 

Zwiększona efektywność pracy

Szybsze i dokładniejsze wykonywanie zadań magazynowych przekłada się na zwiększenie produktywności, a co za tym idzie, wpływa korzystanie na szeroko rozumianą wydajność magazynu i jego rentowność. Automatyzacja nie tyle zastępuje personel magazynowy, ile odciąża go w wykonywaniu żmudnych, jednostajnych i powtarzalnych czynności, które człowiekowi zajęłyby zdecydowanie więcej czasu.

 

Redukcja błędów

Błędy w procesach ręcznych po prostu się zdarzają i bardzo często wynikają z czynnika ludzkiego. Wykorzystanie automatyzacji niejako „odsuwa” człowieka od konieczności wykonywania niektórych zadań lub wspiera go w ich wykonaniu – dotyczy to na przykład kompletacji zamówień.

 

Optymalizacja zarządzania zapasami

Wykorzystanie systemu WMS pozwala na bieżące monitorowanie stanu zapasów, a co za tym idzie, na optymalizację zarządzania nimi. Zapasy stanowią aktywa obrotowe, które mają dla przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie – stanowią gwarancję ciągłości dostaw w łańcuchu logistycznym, zabezpieczają je przed wahaniami popytu i podaży oraz przed ewentualnymi zakłóceniami.

 

Skrócenie czasu realizacji zamówień

Wykorzystanie przenośników, sorterów, maszyn pakujących czy automatycznych etykieciarek przyspiesza procesy magazynowe obejmujące realizację zamówień, a co za tym idzie, może mieć znaczący wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz na zadowolenie klientów, do których mają dotrzeć zamówienia.

 

Śledzenie i analiza danych

Automatyzacja procesów jest równoznaczna z generowaniem dużych ilości danych, które mogą być analizowane w celu lepszego zrozumienia i optymalizacji operacji magazynowych.

 

Zwiększenie konkurencyjności

Dzięki automatyzacji magazyn może efektywniej konkurować na rynku, oferując szybsze i dokładniejsze dostawy oraz bardziej konkurencyjne ceny.

 

Optymalizacja tras dostaw

Optymalizacja tras dostaw, co przyczynia się do oszczędności w kosztach transportu (na przykład poprzez wykorzystanie systemu TMS).

 

 

 

Co jest konieczne do automatyzacji magazynu?

Automatyzacja wymaga odpowiedniego przygotowania oraz jej wdrożenia. Można podzielić ją na kilka zasadniczych etapów.

 

Analiza logistyczna

Przeprowadzenie dokładnej analizy obecnych procesów magazynowych, a co za tym idzie, identyfikacja obszarów, które można poddać automatyzacji.

 

Wybór odpowiednich technologii

Wybór odpowiednich technologii i systemów, które najlepiej odpowiadają potrzebom magazynu na podstawie przeprowadzonej analizy logistycznej.

 

Wdrożenie rozwiązań

Po przeprowadzeniu analizy i wytypowaniu narzędzi przychodzi czas na ich implementację w środowisku magazynowym. To rozległy etap – prowadzi od wypracowania koncepcji, programowania, przez konfigurację, testowanie, aż do wdrożenia produkcyjnego i optymalizacji.

 

Zmiany w infrastrukturze

Dostosowanie magazynu do wymagań automatyzacji, takie jak instalacja przenośników, regałów automatycznych czy innych elementów infrastruktury.

 

Szkolenie personelu

To tak naprawdę jest z ostatnich etapów automatyzacji, ale o fundamentalnym znaczeniu. Obejmuje on przygotowanie pracowników do obsługi i nadzorowania nowych systemów i urządzeń – tak, by posługiwali się oni tymi narzędziami w prawidłowy i optymalny sposób.

 

Automatyzacja procesów magazynowych. Czy jesteś na nią gotowy?

 

Automatyzacja magazynu to klucz do efektywności i konkurencyjności w dzisiejszym globalnym łańcuchu dostaw. Dzięki niej magazyn może efektywniej konkurować na rynku, oferując szybsze i dokładniejsze dostawy oraz bardziej konkurencyjne ceny. Automatyzacja magazynu to nie tyle przyszłość logistyki, ile już… jej teraźniejszość. Czy jesteś na nią gotowy?

 

 

 

 

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane