Doradztwo logistyczne i jego rola dla sprawnej logistyki

28.12.2021

 

Dzielić się wiedzą i doświadczeniem, rozumieć potrzeby klienta, służyć mu pomocą i poradą. Nie od dziś wiadomo, że dobry specjalista w branży logistycznej to dobry doradca.

Również w logistyce magazynowej równie ważne, co projektowanie systemów do zarządzania magazynem, są usługi doradztwa logistycznego.

 

Jego rolę dla całej logistyki na naszym blogu omawia dziś Paweł Klimczewski, dyrektor ds. wdrożeń w Logifact-Systems:

 

 

Paweł Klimczewski

dyrektor ds. wdrożeń

 w Logifact-Systems

 

 

W Logifact-Systems zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem inteligentnych systemów do zarządzania magazynem, znanych jako WMS. To kompleksowe oprogramowanie, które – w największym skrócie – służy do optymalizacji procesów zachodzących w magazynie poprzez sprawniejsze zarządzanie nimi i dokładną ich kontrolę. Oprogramowanie WMS wspomaga pracowników magazynowych, zarządza i kieruje ich pracą, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko popełnienia ewentualnych błędów przy przyjęciu i wydaniu towarów a w szczególności kosztownych błędów podczas kompletacji, generujących wysokie koszty związane z obsługą reklamacji.

 

Śledzenie pracy magazynu stanowi dodatkowo (oprócz bieżącej informacji dla kierownika magazynu) cenne źródło danych do analizy, umożliwiającej ciągłe usprawnianie organizacji pracy i dalszej optymalizacji procesów logistycznych. Mamy za sobą ponad 150 wdrożeń o różnej skali złożoności i trudności, zrealizowanych dla klientów z różnych branż – od farmaceutycznej, chemicznej i kosmetycznej, przez elektrotechniczną, automotive i budowlaną po FMCG i tekstylną.


Choć tekst dotyczy roli doradztwa logistycznego, a nie systemów WMS, we wstępie celowo zwracam uwagę na to, ile w branży logistyki magazynowej znaczy doświadczenie. Szereg udanych wdrożeń pogłębia znajomość specyfiki konkretnych branż i pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Profesjonalne doradztwo logistyczne to nic innego niż dzielenie się tym doświadczeniem i wypracowywaniem na jego bazie konstruktywnych, skrojonym na miarę oczekiwań klienta rozwiązań.

 

 • Doradztwo i projekt logistyczny – po co?

   

Doradztwo logistyczne dotyczy szerokiego spektrum wszystkich problemów związanych z efektywnością, wydajnością i optymalizacją kosztów procesów magazynowych. Można wyodrębnić trzy główne efekty, które zapewnia skorzystanie z profesjonalnych usług doradztwa i projektowania logistycznego. Po pierwsze, służy ono uporządkowaniu i optymalizacji procesów logistycznych, zachodzących w magazynie. Po drugie, ma ono na celu poprawę wydajności realizacji szeroko rozumianych procesów magazynowych. Wreszcie po trzecie – doradztwo i projekt logistyczny powinny uwzględniać optymalizację kosztów funkcjonowania magazynu. Uporządkowanie czy usprawnienie pracy magazynu powinno oczywiście znajdować odzwierciedlenie również w aspekcie finansowym – bez cienia wątpliwości zmiany powinny podnosić rentowność magazynu, a nie ją obniżać.


Zakres doradztwa logistycznego koncentruje się wokół prawidłowego ukształtowania procesów logistycznych i stref funkcjonalnych magazynu, doboru niezbędnych elementów technicznej infrastruktury magazynowej, zwymiarowania zasobów ludzkich czy szacunku kosztów inwestycyjnych. Ważnym elementem doradztwa logistycznego jest dzisiaj również zagadnienie automatyzacji magazynu czy zastosowanie odpowiedniego systemu klasy WMS wspomagającego zarządzanie pracą magazynu.

 

 • Doradztwo logistyczne – potrzeby klientów i korzyści

   

Zasadność doradztwa i projektowania logistycznego można również zilustrować na praktycznych przykładach poprzez wskazanie najczęstszych problemów, z jakimi zmagają się klienci. To między innymi:

 

 • nieefektywne lub błędnie zaprojektowane procesy magazynowe
 • niewłaściwie zaprojektowane i wyposażone strefy funkcjonalne (wejścia/wyjścia, system składowania, kompletacji, kontroli i pakowania, wysyłki, etc.)
 • odpowiednie do potrzeb zarządzanie pracą magazynu oparte na systemie klasy WMS
 • kiedy i w jakim zakresie wprowadzać automatyzację magazynu
 • wysokie koszty prowadzenia logistyki magazynowej
 • duża liczba błędów, na przykład w trakcie kompletacji, spowalniających pracę magazynu i generujących dodatkowe koszty związane z obsługą błędów i reklamacji
 • potrzeba zwiększenia kontroli nad procesami zachodzącymi w magazynie
 • potrzeba niezależnej weryfikacji kierunku i sposobu wdrażania określonych zmian i usprawnień w logistyce firmy

 

W praktyce oznacza to, że doradztwo logistyczne sprowadza się do eksperckiej i obiektywnej oceny, pozwalającej na zdiagnozowanie źródła problemów, zachodzących w danej organizacji, a także opracowanie i wdrożenie ich rozwiązań.


Przekłada się to na szereg wymiernych korzyści, zaczynając od trwałego obniżenia kosztów magazynowych, przez poprawę wydajności tak procesów magazynowych, jak i pracowników, optymalizację podejmowanych decyzji, na przygotowaniu do wdrożenia systemu klasy WMS lub implementacji urządzeń wchodzących w skład automatyki magazynowej kończąc.

 

 • Proces doradztwa logistycznego – jak wygląda?

   

Profesjonalne doradztwo logistyczne dzieli się na kilka podstawowych etapów, nieodzownych przy przygotowywaniu rekomendacji i gotowych rozwiązań i usprawnień dla pracy magazynu. Pierwszy z nich to analiza wszelkich danych logistycznych, stanowiąca próbę ustalenia sytuacji wyjściowej i wytypowania wyzwań, z którymi zmaga się organizacja klienta.

 

Drugi etap wymaga uwzględnienia szerokiego kontekstu i opracowania prognoz funkcjonowania firmy na rozciągłości kilku najbliższych lat. Zarówno proces doradztwa logistycznego, jak i projektowania, musi łączyć aktualną i przyszłą perspektywę – z jednej strony po to, by zaproponować rozwiązania „na już”, z drugiej, by przygotować organizację na rozwój i zmiany, wynikające np. z planowanych wzrostów, powstania nowych kanałów dystrybucji i sprzedaży lub ewolucji oczekiwań konsumentów.

 

Dopiero wówczas możliwe jest opracowanie projektu ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego i opracowania procesów zachodzących wewnątrz magazynu. Zaprojektowanie ich pozwala również na oszacowanie nakładów, wymagających poniesienia na zakup lub rozbudowę infrastruktury magazynowej, a także wyliczenie zapotrzebowania na zasoby ludzkie – a więc pracowników, mających obsługiwać zorganizowany na nowo magazyn.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane