Korzyści z wdrożenia WMS

28.07.2021

 

Rosnąca popularność informatycznych systemów zarządzania magazynem, znanych jako WMS, nie powinna nikogo dziwić. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z szans, które przed organizacją otwiera wdrożenie takiego oprogramowania.

 

Jakie są właściwie korzyści z wdrożenia WMS? Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem.

 

Sylwester Nowicki

Sales Manager

Senior Business Consultant WMS

Od kilku lat logistyka magazynowania w Polsce notuje wyraźny wzrost i prężnie się rozwija. Nowe centra logistyczne w naszym kraju powstają coraz częściej i jest ich coraz więcej. Sprzyjają temu okoliczności biznesowe: wiele branż odnotowało wzrost sprzedaży i dynamicznie się rozwinęło. Takie warunki to duża szansa dla logistyki magazynowej, a zarazem duże wyzwanie – trzeba być przecież w gotowości do szybkiego obsłużenia rosnących przepływów towarowych przy jednoczesnej dbałości o wysoką jakość obsługi.

 

Z odpowiedzią na potrzeby rynkowe w zakresie szeroko rozumianej logistyki przychodzi firma Logifact-Systems. Od wielu lat dostarczamy profesjonalny system klasy WMS z przeznaczeniem dla wielu branż.  

 

 • Co to jest WMS?

   

Zacznijmy jednak od odpowiedzi na pytanie, czym właściwie jest WMS. Za skrótem WMS kryje się nic innego, jak Warehouse Management System, czyli System Zarządzania Magazynem. To rodzaj zintegrowanego oprogramowania, które śledzi i analizuje procesy przepływu materiałów w magazynie, a także przedstawia stan realizacji tych procesów dla pracowników, którzy kierują pracą magazynu. System pracuje w sposób ciągły i dostarcza pracownikom informacje w trybie on-line, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie przez nich optymalnych decyzji dotyczących sterowania procesami magazynowymi.

 

Wspomniane decyzje są przetwarzane przez system WMS na szereg zadań cząstkowych, przekazywanych do pracowników magazynowych, korzystających z terminali wózkowych lub ręcznych. WMS steruje realizacją przydzielonych pracownikowi zadań i nadzoruje poprawność ich wykonania. Wykonanie i przebieg każdego poszczególnego zadania jest również dokumentowane, a następnie archiwizowane. Pozwala to na zbieranie i przetwarzanie przez system informacji i analizowanie danych historycznych, pomocnych w optymalizacji pracy magazynu – w tym przy wyjaśnianiu przyczyn potencjalnych nieprawidłowości w konkretnych sytuacjach.


Podsumowując w dużym skrócie: system WMS steruje, wspiera i nadzoruje pracę pracowników magazynowych i samego magazynu, co przekłada się na jego sprawne i wydajne działanie.

 

 • Korzyści z wdrożenia WMS – wydajność

   

Wspomniane wcześniej sterowanie i nadzorowanie pracy magazynu, osiągane dzięki wprowadzeniu oprogramowania do zarządzania magazynem niesie za sobą szereg korzyści. Kluczowy jest przede wszystkim skok wydajności pracy magazynu. Bardzo często, gdy wdrożenie zostanie sfinalizowane, praca z systemem WMS uwypukla, jak wiele różnych czynników zakłócało dotychczasową wydajność pracy magazynu – problemy z brakami towaru i jego szukaniem, brak kontroli nad towarami wchodzącymi i wychodzącymi, błędy w kompletacji to tylko niektóre z nich. System WMS ma za zadanie eliminację tzw. czynnika ludzkiego, minimalizuje sytuacje awaryjne oraz potencjalne pomyłki, pozwala na większą kontrolę nad stanem magazynowym, automatyzuje szereg procesów i przyśpiesza procesy związane z inwentaryzacją. Magazyn może wówczas działać bez zakłóceń i utrzymywać stałe wysokie tempo pracy.

 

Osobna kwestia to fakt, że wdrożenie systemu zarządzania pracą magazynu daje łatwy dostęp do wielu informacji i raportów, które pozwalają spojrzeć na całą logistykę magazynową w przedsiębiorstwie w nieco szerszym kontekście. Dobry WMS powinien mieć możliwość generowania analiz i tworzenia dedykowanych raportów.

 • Korzyści z wdrożenia WMS – redukcja kosztów

   

Kolejna niewątpliwa korzyść z wdrożenia systemu WMS to redukcja kosztów utrzymania magazynu. To inwestycja, która spłaca się finansowo i pozafinansowo!

 

Wdrożenie systemu WMS do organizacji sprzyja lepszej organizacji pracy, poprawia wydajność magazynu (co oznacza możliwość redukcji personelu i sprzętu, ale w większości przypadków wykorzystywane jest na obsługę rosnących przepływów magazynowych bez zwiększania zatrudnienia), minimalizuje wspomniane, często kosztowne, pomyłki, pozwala na optymalne wykorzystanie zaplecza technicznego czy automatyzację wielu procesów i ich uproszczenie. W przypadku wdrożeniu systemu logifact® WMS nasi klienci notują spadek kosztów utrzymania magazynu (w zakresie jak wyżej) nawet o 30 %. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa!

 

 • Korzyści z wdrożenia WMS – integracja i wszechstronność

   

Dobry system powinien móc integrować się z zewnętrznym oprogramowaniem – na przykład systemami klasy ERP czy MFC.

System logifact® WMS pozwala zarówno na integrację z systemami ERP, jak i systemami sterowania urządzeniami automatyki magazynowej (MFC) – od przenośników, przez automaty do kompletacji, wózki półautonomiczne, regały windowe, sortery, przenośniki, układnice i suwnice, przez urządzenia pomiarowe i aplikatory etykiet po całe automatyczne magazyny.

 

 • Korzyści z wdrożenia WMS – intuicyjność

   

Dużą zaletą systemów klasy WMS jest ich intuicyjność, rozumiana w ten sposób, że umożliwia prowadzenie pracowników przez szereg skomplikowanych i złożonych procesów w przejrzysty, prosty i łatwy w odbiorze sposób, uwzględniający kolejne czynności. System klarownie komunikuje, jaką czynność w danym momencie należy podjąć i układa zadania w zależności od bieżących wyzwań i problemów w magazynie. Połączenie kontroli nad wszystkimi procesami oraz intuicyjności systemu sprawia, że praca z WMS jest wydajniejsza, prostsza i wręcz przyjemniejsza.

 

Podsumowując: system klasy WMS może być realnym wsparciem dla obsługi procesów magazynowych, ich kontroli i usprawnienia oraz do zmagania się z coraz poważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed logistyką. Wdrożenie naszego oprogramowania logifact® WMS niesie za sobą cały szereg korzyści: redukcję kosztów, wzrost wydajności, optymalizację pracy, szeroką dostępność informacji o aktualnym stanie, automatyzację procesów i łatwość we wdrożeniu i integrowaniu z zewnętrznymi systemami. To też szansa na skuteczniejsze reagowanie w przypadku sytuacji awaryjnych oraz minimalizację błędów, braków i strat.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane