Z jakimi systemami współpracuje WMS?

19.11.2021

 

O zaletach systemów klasy WMS powiedziano już wiele – to rozwiązanie usprawniające szeroko pojęte zarządzanie i kontrolę procesów magazynowych, odciążające pracowników i minimalizujące ryzyko wystąpienia potencjalnych błędów.

 

Istotną cechą wyróżniającą dobre oprogramowanie Warehouse Management System jest jego skalowalność, rozumiana jako możliwość dopasowania do specyficznych potrzeb organizacji, oraz elastyczność, oznaczająca możliwość zintegrowania z zewnętrznym oprogramowaniem. O szczegółach współpracy dostawców WMS – na przykładzie oprogramowania logifact® WMS – pisze szerzej na naszym blogu:

 

 

Marcin Milewski

architekt systemu z działu IT

 w Logifact-Systems

 • WMS – definicja

   

Zacznijmy od przypomnienia, czym w ogóle jest system klasy WMS. Można go zdefiniować jako zintegrowany informatyczny system magazynowy zaprojektowany z myślą o efektywnej i sprawnej pracy magazynu. Ma on na celu wspomaganie zarządzania procesami magazynowymi głównie poprzez śledzenie i analizowanie procesów przepływu materiałów w trybie ciągłym, a także kontrolę i monitoring realizacji procesów zachodzących w magazynie oraz przekazywanie informacji na ten temat pracownikom kierującym pracą magazynu.

 

 • WMS a system ERP

   

Mówiąc o systemach WMS, możliwościach, jakie oferuje, oraz narzędziach i systemach, z którymi można je integrować, nie sposób nie wspomnieć również o systemach ERP. To nic innego, jak oprogramowanie, integrujące zasoby i procesy biznesowe zachodzące w całym przedsiębiorstwie. Składa się ono z szeregu modułów aplikacji, które porządkują informacje na temat przedsiębiorstwa w wybranych obszarach – od CRM, przez finanse, sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi czy marketing.


Niektóre systemy ERP są wyposażone w moduł magazynowy, który jednak może wystarczyć do obsługi prostych magazynów, na ogół funkcjonujących w małych przedsiębiorstwach. W przypadku wzrostu firmy, któremu towarzyszy pojawienie się zupełnie nowych wyzwań w obszarze logistyki, dobrze jest jednak wyposażyć magazyn w narzędzie dedykowane zarządzaniu złożonymi procesami przepływu materiałów. Takim narzędziem jest właśnie system klasy WMS – jego uruchomienie lepiej przygotowuje do mierzenia się z rosnącymi wymaganiami obsługi logistyki magazynowej.


Różnice między systemami ERP a WMS nie oznaczają jednak, że oba te środowiska wzajemnie się wykluczają. Wręcz przeciwnie – zintegrowanie ERP i oprogramowania klasy WMS, takiego jak logifact® WMS, jest proste i naturalne. Co więcej – integracja obu tych środowisk pozwala na perfekcyjne usprawnienie logistyki w organizacji. Przy wdrożeniu systemów ERP oraz WMS podział odpowiedzialności za poszczególne obszary i działy zarysowuje się bardzo wyraźnie – zarządzanie pracą magazynu i obsługa procesów logistycznych leży po stronie systemu WMS, zaś zarządzanie na poziomie handlowym czy księgowym to część, za którą odpowiedzialny jest system ERP. W takiej sytuacji system ERP jest systemem nadrzędnym dla oprogramowania WMS – co oznacza, że ten pierwszy zleca pracę, a drugi realizuje powierzone zadania i potwierdza ich wykonanie w programie ERP.

 

 • WMS a systemy nadrzędne

   

Na przestrzeni lat coraz większe poparcie zyskuje strategia łączenia wielu systemów różnych dostawców w jeden zintegrowany system funkcjonujący w przedsiębiorstwie. Ważniejszym jest, aby każdy z nich wydajnie realizował zadania przeznaczone danemu systemowi, niż to że zachodzi potrzeba zbudowania interfejsów między systemami. Popularne dawniej metody wymiany danych opierające się na plikach XML zostały zastąpione przez WebService, czy to typu REST czy SOAP.

 

Na bazie doświadczeń z różnymi systemami zewnętrznymi logifact® WMS posiada ustandaryzowane API, pozwalające zarówno na uproszczony model integracji, gdzie WMS jest serwerem a system zewnętrzny klientem przesyłającym nowe zlecenia i odpytującym o potwierdzenia realizacji, jak i model gdzie komunikację inicjuje system w którym nastąpiło dane zdarzenie (nowe zlecenie, potwierdzenie realizacji) i w zależności od kierunku przepływu danych jest albo klientem albo serwerem. Próbę czasu przerwała natomiast koncepcja tabel interfejsowych, która od lat sprawdza się tam gdzie w ramach jednej infrastruktury informatycznej występuje też system ERP oparty o MS SQL Server. Wielu klientów wybiera tą metodę ze względu na prostotę implementacji i utrzymania takiej integracji, zwłaszcza kiedy pracownicy działu IT posiadają już kompetencje związane z bazami danych.


Niezależnie wyboru technicznych metod prace nad każdą integracją rozpoczynają się spotkaniem trójstronnym specjalistów logifact® WMS, specjalistów ERP i Klienta w celu omówienia procesów i danych przesyłanych między systemami. W większości przypadków podstawą do rozmów jest specyfikacja interfejsów logifact® WMS a ich wynikiem rozszerzenie tego dokumentu o specyficzne dla Klienta dane.

 

System logifact® WMS można integrować nie tylko z systemami ERP, MES czy transportowymi, ale też z innymi systemami w zależności od potrzeb biznesowych. Wśród nich znajdują się często platformy e-commerce, czy platformy kurierskie, ale również automatyka magazynowa, której obsługa jest możliwa także dzięki naszemu autorskiemu systemowi Material Flow Control, czyli logifact® MFC.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane