Wersjonowanie indywidualne systemu WMS -czym jest?

16.05.2023

 

Magazynowy system informatyczny, znany również jako WMS (Warehouse Management System), w dobie intensywnego rozwoju logistyki magazynowej jest nieodzownym narzędziem wspierającym sprawną obsługę procesów i przepływu materiałów w magazynie. Taki system ma wiele funkcjonalności i zalet. Jedną z nich jest możliwość wersjonowania indywidualnego. Czym dokładnie jest owo wersjonowanie indywidualne i co oznacza? Ten temat zgłębił dla Was Adrian Borek, kierownik projektu w Logifact-Systems. 

 

 

 

 

Adrian Borek

Kierownik Projektu

 w Logifact-Systems

Obszary przeznaczone do składowania. To tutaj magazynowane są produkty.

 

 

Wersjonowanie indywidualne systemu WMS – czym jest? 

 

Żeby lepiej zrozumieć, czym właściwie jest wersjonowanie indywidualne systemu WMS, warto rozpocząć od dwóch podstawowych kwestii: zdefiniowania, co to jest WMS i w jaki sposób wspiera on funkcjonowanie magazynu oraz jak wygląda proces wdrożenia takiego oprogramowania. 

 

System WMS jest kompleksowym narzędziem informatycznym zintegrowanym z otoczeniem, umożliwiającym zarządzanie procesami magazynowymi w czasie rzeczywistym. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawnej, bezbłędnej i wydajnej pracy magazynu poprzez wspieranie procesów zarządzania zapasami magazynowymi oraz procesami manualnymi, półautomatycznymi i zautomatyzowanym procesami przepływu materiałów.

 

Wykorzystanie systemu WMS w praktyce

 

Oprogramowanie klasy WMS umożliwia kadrze kierowniczej zbieranie i analizowanie danych na temat przebiegu procesów magazynowych, co pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji zarządczych. System prezentuje kadrze kierowniczej zlecane zadania oraz zapewnia sprawne zarządzanie nimi na poziomie dyspozytorskim, do podstawowych zadań możemy zaliczyć: przyjęcie dostawy, kontrolę wejściową, kompletację zleceń wydania, kontrolę wyjściową, załadunek, zaopatrzenie produkcji, budowa zestawów czy nawet inwentaryzację.

 

W następnym kroku kadra kierownicza przekazuje zadania do realizacji, a system WMS planuje i automatycznie przetwarza je na drobniejsze zlecenia, czyli tzw. zadania cząstkowe. Następnie przypisuje je do odpowiednich pracowników magazynowych lub przesyła do systemów sterowania urządzeniami pół-/automatycznymi. Pracownicy magazynowi otrzymują zadania cząstkowe na terminalach radiowych, gdzie system WMS prowadzi ich krok po kroku przez proces ich wykonania, monitorując poprawność wykonania zadań. W przypadku urządzeń pół-/automatycznych, system WMS odbiera informacje o poprawności wykonania zadań cząstkowych z systemów sterowania urządzeniami.

 

System WMS zapewnia ciągły nadzór nad stanami magazynowymi, umożliwiając monitorowanie dokładnych informacji o numerze artykułu wraz z jego cechami, numerze jednostki magazynowej oraz adresie lokacji. Dzięki tym funkcjonalnościom system WMS umożliwia efektywne zarządzanie magazynem i zapewnia jego sprawne działanie.

 

Korzyści z wdrożenia WMS 

 

Nie sposób wyliczyć korzyści z wdrożenia WMS – system ten usprawnia i ułatwia pracę personelu magazynowego, kadra kierownicza ma dostęp do danych analitycznych w module raportowym i zyskuje bardzo cenne źródło informacji na temat funkcjonowania magazynu, a kadra zarządzająca dzięki zwiększeniu wydajności magazynu może zoptymalizować koszty operacyjne. Nietrudno zatem o wniosek, że decyzja o wdrożeniu systemu WMS jest opłacalna na wielu poziomach. Samo wdrożenie magazynowego systemu informatycznego jest jednak bardzo złożonym przedsięwzięciem, które wymaga zaangażowania zarówno po stronie dostawcy oprogramowania WMS, jak i po stronie klienta. 

 

 

 

 

Etapy wdrożenia systemu WMS

 

Proces wdrożenia systemu WMS rozpoczyna się już na tzw. etapie handlowym, czyli w momencie podjęcia rozmów klienta z dostawcą. To tutaj producent oprogramowania klasy WMS ma szansę poznać wymagania i potrzeby klienta, zapoznać się z procesami logistycznymi, ich przebiegiem, wielkością oraz wszystkimi innymi procesami zewnętrznymi, które pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ na funkcjonowanie magazynu.

 

W oparciu o zdobyte dane i na podstawie wyników wcześniejszych analiz dostawca opracowuje projekt systemu WMS oraz jego szczegółową specyfikację, a także przygotowuje dokumentację interfejsów wymiany danych z zewnętrznymi środowiskami i systemami, definiuje wszystkie stosowane w procesach magazynowych dokumenty, etykiety oraz raporty. Następnie system jest parametryzowany i dodawane są do niego rozszerzenia programowe, zgodne z wcześniejszymi założeniami i specyfikacją systemu. Jednocześnie przyszli użytkownicy systemu – personel magazynowy i kadra kierownicza – odbywają pierwsze szkolenia z zakresu zasad obsługi i budowy systemu. Po pierwszych „laboratoryjnych” testach przychodzi czas na testowanie oprogramowania w warunkach magazynowych na próbnych dostawach oraz wysyłkach, a następnie – na tzw. wdrożenie produkcyjne, czyli rozpoczęcie obsługi rzeczywistych dostaw, wysyłek i innych procesów i operacji magazynowych, którymi zarządza WMS. 

 

Poszczególne etapy wdrożenia WMS zapewniają sprawne jego funkcjonowanie. Jako dostawca systemu zapewniamy również tzw. obsługę powdrożeniową, czyli wsparcie techniczne dla systemu – usuwanie ewentualnych usterek zakłócających ciągłość pracy systemu, regularne aktualizacje i utrzymanie szeroko pojętej odpowiedniej kondycji technicznej oprogramowania. 

 

Wersjonowanie indywidualne systemu WMS

 

Tutaj przechodzimy do tematu wspomnianego na wstępie wersjonowania indywidualnego. W największym skrócie: wersjonowanie indywidualne systemu WMS w przypadku firmy Logifact oznacza rozbudowę stnadardowego oprogramownia (stanowiącego stabilne jądro odpowiedzialne za zarządzanie szerokim spektrum powszechnych proecesów magazynowych) o funkcjonalności dopasowane do specyficznych potrzeb klienta. to po prostu „uszycie” oprogramowania na miarę i dopasowanie go do specyficznych potrzeb klienta. W praktyce oznacza to, że może to oznaczać, że nie ma dwóch takich samych systemów WMS, każdy klient może dysponować unikalną, niepowtarzalną wersją oprogramowania, dopasowaną do jego wymagań biznesowych i innych potrzeb. Jednocześnie cel ten zostaje osiągnięty przy zminimalizowanym ryzyku wystąpienia znacznej ilości błędów oraz długiego i drogiego wdrożenia jakie zawsze niesie za sobą tworzenie oprogramowania od podstaw, gdyż jak wyżej wspomniano każda wersja indywidualna w przeważającej części bazuje na dobrze przetestowanym, stabilnym standardzie.

 

Każda branża – FMCG, tekstylna, produkcyjna, elektrotechniczna czy automotive – ma specyficzne potrzeby i wymagania odnośnie funkcjonalności i rozwiązań, które muszą być oprogramowane i uwzględnione w systemie WMS wspierającym magazyn dedykowany danej branży. Przykładowo: magazyn dla branży farmaceutycznej będzie wymagał od WMS bardzo ścisłej kontroli warunków przechowywania i dat ważności produktów, a także wymogów związanych z tzw. serializacją czy sprawozdawczością dla dużej ilości artykułów, a ten dla branży meblarskiej będzie musiał perfekcyjnie zarządzać przydziałem jednostek magazynowych o różnej wielkości do lokacji odkładczych i miejsc kompletacji, dbać o odpowiednie układanie paczek o różnej wielkości na paletach wysyłkowych zgodnie z wymogami klientów i zarządzać zestawami (na ogół jeden mebel składa się z kilku paczek). W przypadku sektora automotive cechą charakterystyczną może być zarówno duża rozpiętość asortymentu, zróżnicowany wolumen wysyłek, obsługa przez różne kanały dystrybucji, jak i wyraźny podział na różne strefy składowania dla drobnych akcesoriów i komponentów oraz towary gabarytowe.

 

Dopasowanie funkcjonalności systemu WMS do specyfiki branży

 

Bywa również tak, że systemy i projekty logistyczne WMS przedsiębiorstw działających w tej samej branży mogą znacznie od siebie odbiegać w zakresie funkcjonalności.

 

Dostosowanie oprogramowania klasy WMS do specyfiki działalności klienta sprawia, że zarządzanie procesami w magazynie jest bardziej precyzyjne, intuicyjne i skuteczne, a co za tym idzie – przyczynia się do zwiększenia efektywności i wydajności. 

 

Oczywiście funkcjonalność systemu WMS i zakres tych funkcjonalności jest ustalana na wspomnianym już wstępnym etapie rozmów dostawcy WMS z klientem. Zrozumienie potrzeb biznesowych klienta i wszystkich procesów magazynowych ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia całego projektu i pozwala na sporządzenie specyfikacji funkcjonalnej oraz odwzorowanie wszystkich narzędzi i funkcjonalności w systemie WMS. 

 

Możliwość modyfikacji i rozszerzeń systemu WMS

 

Bardzo często jednak po wdrożeniu systemu WMS w środowisku produkcyjnym wraz z rozwojem przedsiębiorstw powstają liczne modyfikacje i rozszerzenia systemu. Każda zmiana funkcjonalności lub dodanie nowej również musi poprzedzać wcześniejsze zrozumienie i ustalenie zakresu zmian oraz sporządzenie opisu nowych funkcjonalności. Wówczas, po przygotowaniu zmian oraz ich testach można wgrywać je na środowisko produkcyjne. 

 

Elastyczność i skalowalność w kontekście wydajności systemu WMS

 

Na koniec warto pochylić się nad dwoma terminami, które bardzo często są wymieniane w kontekście systemu WMS. To elastyczność i skalowalność – dwa kluczowe czynniki, które stanowią o skuteczności i wydajności systemu WMS

 

Elastyczność systemów WMS

 

Elastyczność oznacza po prostu zdolność dostosowania się systemu do zmieniających się potrzeb magazynu i jego szeroko rozumianych warunków. Zmianie może ulec struktura magazynu, rodzaj obsługiwanych procesów czy choćby nawet asortyment. Elastyczny system WMS to więc taki, który niejako „ewoluuje” wraz z magazynem. 

 

Skalowalność systemów WMS

 

Skalowalność to podobny termin, bo oznacza zdolność systemu WMS do „wzrostu” wraz z przedsiębiorstwem. Zilustrujmy to praktycznym przykładem: wyobraźmy sobie magazyn przedsiębiorstwa, które na początku obsługuje niewielki wolumen zamówień i w którym zatrudnionych jest kilku pracowników magazynowych. Wraz z rozwojem firmy rośnie liczba obsługiwanych zadań i procesów, a także zatrudnienie. Tym zmianom należy dotrzymać tempa, a więc zachować wysoką wydajność obsługi procesów bez jednoczesnego zmniejszenia jakości.

 

Skalowalny system WMS powinien umożliwiać dodawanie nowych funkcjonalności i rozbudowywanie istniejącej infrastruktury tak, by nie miało to negatywnego wpływu na działanie oprogramowania. Innymi słowy: magazynowy system informatyczny powinien potrafić sprawnie zarządzać magazynem niezależnie od tego, czy będzie korzystać z niego kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset użytkowników. 

 

W Logifact dostarczamy także inne rozwiązanie, które pomogą Ci w zarządzaniu magazynami i systemem dostaw. Sprawdź – system MFC, system TMS

 

 

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane